De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oefening 3, powerpoint, 1BaMV

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oefening 3, powerpoint, 1BaMV"— Transcript van de presentatie:

1 Oefening 3, powerpoint, 1BaMV
Veiligheid Oefening 3, powerpoint, 1BaMV

2 Inleiding Veiligheid wordt in het Van Dale woordenboek der Nederlandse talen als volgt omschreven: “Veilige staat, toestand van iemand die of iets dat veiligheid is: de rust en veiligheid rust en veiligheid der ingezetenen.

3 Veiligheid

4 Soorten Veiligheid 1.2.1 Objectieve veiligheid Objectieve veiligheid heeft vooral te maken met incidenten en voorvallen.dingen die voorgekomen zijn en objectief waarneembaar zijn. Verkeersveiligheid is bijvoorbeeld waarneembaar door het aantal gewonden en doden in het verkeer te tellen. Het principe van objectieve veiligheid is het tellen en meten van uiterlijk waarneembare verschijnselen aan de hand van een vooraf omschreven methode.

5 Soorten Veiligheid 1.2.1 Subjectieve veiligheid Subjectieve veiligheid daarentegen heeft dan weer betrekking op het gevoel van veiligheid en onveiligheid. Met andere woorden dit is niet waarneembaar uit geregistreerde incidenten.

6 Soorten Veiligheid 1.2.1 Sociale Veiligheid Onder sociale veiligheid verstaan we misdrijven die tot conflicten kunnen lijden tussen burgers. Enkele voorbeelden hiervan zijn overlast van jongeren, huiselijk geweld en andere. Sociale veiligheid wordt vooral geassocieerd met veiligheid in de publieke ruimte.

7 Soorten Veiligheid 1.2.1 Fysieke Veiligheid Onder de fysieke veiligheid verstaan we de hoeveelheid waarin personen beschermd zijn tegen ongevallen van niet menselijke oorsprong. Als we aan deze soort van veiligheid denken, denken we eigenlijk aan Natuurrampen, blikseminslag, falen machine en andere.

8 Onveiligheid

9 Onveiligheid Kleine inleiding Het Onveiligheidsgevoel kan gedefinieerd worden als “het gevoel van een individu dat hij een situatie of zijn directe omgeving niet meer beheerst of kan beheersen, of de controle erover verliest”. Sommige clichés kunnen leiden tot ongefundeerde angsten. Men moet geen slachtoffer geweest zijn om zich onveilig te voelen en er is geen oorzakelijk verband tussen de criminaliteitscijfers en het onveiligheidsgevoel.

10 Onveiligheid Oorzaken Een onzekerheidsgevoel wordt vaak opgewerkt door het zien van misdrijven of door momenten van onveilig voelen. Vaak is de oorzaak van dit onveiligheidsgevoel duidelijk en herkenbaar. Als je er enkele wil opnoemen denk ik bijvoorbeeld aan schade en leed ten gevolge van inbraak, autodiefstal of bedreigingen door een persoon of groepen. Doch zijn wij mede voorantwoordelijk voor ons eigen onveiligheidsgevoel. Al dan niet rechtstreeks , wie drugs koopt, dvd’s of apparatuur die ‘van de boot’ gevallen is koopt. Spijst de spaarkas van de georganiseerde misdaad en zorgt zo opnieuw voor het aanwoekeren van het onveiligheidsgevoel.

11 Bedankt,


Download ppt "Oefening 3, powerpoint, 1BaMV"

Verwante presentaties


Ads door Google