De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.swov.nlTheoretische achtergronden Letty Aarts 3 maart 2006 Theoretische achtergronden Letty Aarts.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.swov.nlTheoretische achtergronden Letty Aarts 3 maart 2006 Theoretische achtergronden Letty Aarts."— Transcript van de presentatie:

1 www.swov.nlTheoretische achtergronden Letty Aarts 3 maart 2006 Theoretische achtergronden Letty Aarts

2 www.swov.nlTheoretische achtergronden Letty Aarts 3 maart 2006 De doelen van Duurzaam Veilig nog eens op een rij 1. Voorkómen van (ernstige) ongevallen 2. Nagenoeg uitsluiten van ernstig letsel indien ongeval onvermijdelijk

3 www.swov.nlTheoretische achtergronden Letty Aarts 3 maart 2006 Interventies: zo vroeg mogelijk in keten van systeemontwerp  verkeersgedrag Proactieve aanpak: voorkómen van HIATEN in het SYSTEEM Wie is de schuldige? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Onveilige handelingen minder afhankelijk maken van keuzen van individuele weggebruikers

4 www.swov.nlTheoretische achtergronden Letty Aarts 3 maart 2006 De mens de maat der dingen Fysieke eigenschappen – De mens is kwetsbaar Psychologische eigenschappen – De mens kan niet altijd  fouten – De mens wil niet altijd  overtredingen

5 www.swov.nlTheoretische achtergronden Letty Aarts 3 maart 2006 Integrale aanpak INFRASTRUCTUUR – Ontwerp laten aansluiten bij menselijke capaciteiten en beperkingen VOERTUIGEN – Ondersteunen van rijtaak – Bescherming bieden MENS – Goed geïnformeerd en geoefend – Daar waar nodig gecontroleerd

6 www.swov.nlTheoretische achtergronden Letty Aarts 3 maart 2006 De principes in de geactualiseerde visie Duurzaam Veilig-principe Functionaliteit van wegen Homogeniteit van massa’s en/of snelheid en richting Herkenbaarheid van de vormgeving van de weg en voorspelbaarheid van wegverloop en van gedrag van weggebruikers Duurzaam Veilig-principe Functionaliteit van wegen Homogeniteit van massa’s en/of snelheid en richting Herkenbaarheid van de vormgeving van de weg en voorspelbaarheid van wegverloop en van gedrag van weggebruikers Duurzaam Veilig-principe Functionaliteit van wegen Homogeniteit van massa’s en/of snelheid en richting Herkenbaarheid van de vormgeving van de weg en voorspelbaarheid van wegverloop en van gedrag van weggebruikers Duurzaam Veilig-principe Functionaliteit van wegen Homogeniteit van massa’s en/of snelheid en richting Herkenbaarheid van de vormgeving van de weg en voorspelbaarheid van wegverloop en van gedrag van weggebruikers Statusonderkenning door de verkeersdeelnemer Vergevingsgezindheid van de omgeving en van weggebruikers onderling Duurzaam Veilig-principe Functionaliteit van wegen Homogeniteit van massa’s en/of snelheid en richting Herkenbaarheid van de vormgeving van de weg en voorspelbaarheid van wegverloop en van gedrag van weggebruikers Statusonderkenning door de verkeersdeelnemer Vergevingsgezindheid van de omgeving en van weggebruikers onderling Duurzaam Veilig-principe Functionaliteit van wegen Homogeniteit van massa’s en/of snelheid en richting Herkenbaarheid van de vormgeving van de weg en voorspelbaarheid van wegverloop en van gedrag van weggebruikers Statusonderkenning door de verkeersdeelnemer Vergevingsgezindheid van de omgeving en van weggebruikers onderling

7 www.swov.nlTheoretische achtergronden Letty Aarts 3 maart 2006 FUNCTIONALITEIT Functionele indeling van wegen: DV wegen: slechts één functie Stromen Toegang bieden

8 www.swov.nlTheoretische achtergronden Letty Aarts 3 maart 2006 Functionele wegcategorieën Stroomwegen (SW) – Verkeer moet kunnen stromen Erftoegangswegen (ETW) – Toegang bieden tot bestemmingen Gebiedsontsluitingswegen (GOW) – Verbinding leggen tussen SW en ETW

9 www.swov.nlTheoretische achtergronden Letty Aarts 3 maart 2006 HOMOGENITEIT Ernstige ongevallen: – Grote snelheids- en/of massaverschillen – Enkelvoudig ongeval tegen obstakel – Kruispuntongevallen – Auto – voetganger

10 www.swov.nlTheoretische achtergronden Letty Aarts 3 maart 2006 Auto-voetgangerbotsingen

11 www.swov.nlTheoretische achtergronden Letty Aarts 3 maart 2006 Uitwerking homogeniteitsprincipe Daarom: – Vermijden van conflicten Aparte infrastructuur voor voertuigen met verschillende massa en snelheid Fysieke rijbaanscheiding tussen tegemoet- komend verkeer met grote snelheid – Conflicten onvermijdbaar? Snelheid omlaag! Snelheidslimiet omlaag Snelheidsreducerende maatregelen op kruisingen (b.v. rotonde)

12 www.swov.nlTheoretische achtergronden Letty Aarts 3 maart 2006 Voorkómen van fouten door: – Situaties herkenbaar te maken – Wegverloop voorspelbaar te maken Gevolg: – Rijtaak meer op routine  minder fouten – Gedrag anderen beter voorspelbaar HERKENBAARHEID Basis van fouten  indeling van taakuitvoering – In begin: uitproberen en/of beredeneren – Daarna: ontdekken van regels (routine) – Na heel oefening: automatisch gedrag Meer en ernstiger Minder en onschuldiger FOUTEN

13 www.swov.nlTheoretische achtergronden Letty Aarts 3 maart 2006 STATUSONDERKENNING Mens als maat, maar: verschillen tussen mensen in taakbekwaamheid – Beginners, ouderen – Slaap, alcohol, stress

14 www.swov.nlTheoretische achtergronden Letty Aarts 3 maart 2006 Taakbekwaamheidsmodel Taakeisen (T) Competenties (C) Taakbekwaamheid (B) B ≥ T  controle B < T  gevaar

15 www.swov.nlTheoretische achtergronden Letty Aarts 3 maart 2006 STATUSONDERKENNING Daarom: – Generieke maatregelen  basis voor iedereen – Specifieke maatregelen  aanvulling lagere taakbekwaamheid Taakeisen (T) Competenties (C) Taakbekwaamheid (B) B ≥ T  controle B < T  gevaar Gericht op statusonderkenning

16 www.swov.nlTheoretische achtergronden Letty Aarts 3 maart 2006 VERGEVINGSGEZINDHEID Sociale uitwerking: – Voorkómen van ongevallen – Anticipatie op gedrag van minder vaardige medeweggebruikers Fysieke uitwerking: – Voorkómen van ernstige afloop van ongevallen – Vergevingsgezinde omgeving

17 www.swov.nlTheoretische achtergronden Letty Aarts 3 maart 2006 Tot slot Integrale aanpak: niet vanuit afzonderlijke maatregelen werken maar vanuit principes – Want: effectiever en efficiënter

18 www.swov.nlTheoretische achtergronden Letty Aarts 3 maart 2006


Download ppt "Www.swov.nlTheoretische achtergronden Letty Aarts 3 maart 2006 Theoretische achtergronden Letty Aarts."

Verwante presentaties


Ads door Google