De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Volgen in SO / PrO Studiedag Speciaal Onderwijs 18 jan 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Volgen in SO / PrO Studiedag Speciaal Onderwijs 18 jan 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Volgen in SO / PrO Studiedag Speciaal Onderwijs 18 jan 2012
Berend Brouwer

2 Routeplanner Wat verwachten we van deze workshop
Mijn en jullie idee bij de workshop Wat verstaan we onder volgen? Wat, wie, waarom? Waarom volgen voor bewegingsonderwijs in SO / PrO? Toegespitst op onderwijstype Wat hebben we daar voor nodig? Zijn er al goede voorbeelden? Moet er iets ontwikkeld of gedaan worden?

3 Verwachtingen Volgen lijkt ‘hot’ te zijn.
Iedereen doet het of wil het, om allerlei verschillende redenen Willen we ook volgen voor BO in het SO en PrO? Begripsverheldering voor je die vraag beantwoordt Wordt het ‘ja’ hoe dan? Wordt het ‘nee’ wat dan wel? Ideeën uitwisselen Denken, delen, uitwisselen, aanvullen Zitten we op één lijn? Indien nodig andere lijn kiezen

4 Wat is volgen? Periodiek herhalend ‘meten’ van bepaalde kwaliteiten van leerlingen Om ontwikkeling nauwkeuriger te kunnen vaststellen Meer inzicht in alle leerlingen Om op grond daarvan die ontwikkeling te kunnen bijsturen en richten Qua beleid / programma (bijstellen) Per groep / individu (aanpak aanpassen) Om daarover verantwoording af te leggen (inspectie / directie) Daar over te communiceren (ouders – informeren)

5 Wat is volgen (2)? Afwijkende ontwikkeling
Om afwijkende ontwikkeling vroegtijdig te kunnen constateren Om remediërende of extra stimulerende activiteiten mee te onderbouwen Als didactisch hulpmiddel Leerlingen betrekken bij / meer inzicht geven in hun leerproces Om beoordeling van individuele leerlingen op te baseren (ook voor een rapport)? Daar over te communiceren (ouders - onderbouwen rapportage)

6 Wat wordt er zoal gevolgd?
Sport, bewegen, gezondheid en onderwijs (Over)gewicht Beweegnorm Sportgedrag Fysieke eigenschappen / motorische basisvaardigheden gericht op (landelijk) beleid en onderzoek Onderwijs breed Competentieontwikkeling Sociale vaardigheid, etc. I.h.k.v. SB&O worden landelijk of op het niveau van grote gemeenten bepaalde gezondheidsparameters gevolgd. Steekproefsgewijs volstaat. Dat gaat eigenlijk altijd over het bepalen en evalueren van beleid. Individuele scores zijn niet van belang en er is doorgaans ook geen of een zwakke relatie met onderwijsdoelen. Bijvoorbeeld: kinderen die voldoende bewegen zijn vitaler en doen het daarom beter op school. Anonimiteit van gegevens in van belang en daarom kun je er op schoolniveau vaak niet goed mee uit de voeten. Volgen in SO en PrO algemeen: ik heb gezocht en gevraagd. Ik ben iets van Data Care tegengekomen en van ProMotie. Mijn beeld is dat daar geen bewegingsonderwijsspecifieke items in gevolgd worden. Kent iedereen die volgsystemen, hoe gangbaar zijn die, klopt mijn beeld daarvan, zijn er ook andere?

7 Volgen binnen Beleves Alleen bewegingsonderwijs (vakspecifiek)
bewegen verbeteren bewegen regelen / reguleren samen bewegen gezond bewegen bewegen beleven om kwaliteit op schoolniveau te kunnen bepalen en het programma bij te stellen om individueel zorgbehoefte te kunnen bepalen om leerlingen meer bij hun eigen leerproces te betrekken Gebaseerd op een ‘vast’ programma met leer- en ontwikkellijnen, kernactiviteiten en deelnameniveaus Volgen bij BO: verhaal vertellen van Beleves PO naar de pilots met Beleves VO. (webbased, meer open, volg jezelf, binnen ELO/Admin pakket school, etc.) Je hebt altijd een maatstaf nodig om op te kunnen volgen. Landelijke normen (beweegnorm, 19<BMI<25, Euro Fit Test, etc.). Of de leer- en ontwikkellijnen uit de basisdocumenten PO en VO.

8 Wat volgen in SO en PrO? Waarom zou je in het SO of PrO willen volgen?
Leertraject bijstellen, zorgbehoefte bepalen, kwaliteit verbeteren, leerlingen betrekken, kwaliteit verantwoorden, communiceren, etc. In groepen per onderwijstype Op welke onderwerpen zou je dat willen? Bewegen, regelen, omgang, beleven Wijze van deelnemen ( Fysieke eigenschappen, (over)gewicht, hoeveelheid bewegen, sportgedrag, etc. Algemene kwaliteiten (schoolbreed) Een aanwijzing: de boeken voor ZML en ZMOK zijn anders van opzet, daar ligt normering kennelijk anders.

9 Voorwaarden Welke eisen zou je aan het systeem willen stellen
Digitaal (webbased) of op papier (boekje per leerling bijv.) Vaste inhoud of open (eigen lesinhoud inpassen) Leerling betrokkenheid mogelijk Moet binnen Data Care / Promotie of ELO passen Moet beelden bevatten Resultaten in te zien door docent / leerling / ouders / schoolleiding, etc. Mag max ... % van mijn tijd / lestijd kosten Eisen qua taalgebruik

10 Wat moet daar voor gebeuren?
Niks, kunnen we zelf Er zou een apart volgsysteem ontwikkeld moeten worden Alleen inhoud binnen Data Care / Promotie is genoeg Of? Open discussie.


Download ppt "Volgen in SO / PrO Studiedag Speciaal Onderwijs 18 jan 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google