De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Divera TWISK SWOV - Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Divera TWISK SWOV - Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 Divera TWISK SWOV - Nederland
Wat is het nut van verkeerseducatie in het onderwijs ?

2 Verkeer is complex en gevaarlijk
Snelle motorvoertuigen + 30 km/u Complexe regels Snelle veranderingen Grote hoeveelheid informatie Anticiperen op niet zichtbare gevaren

3 Wat moet je leren ? Regels toepassen Vaardigheden automatiseren
Gevaren herkennen en inschatten Weten van je zelf wat je wel kunt en niet kunt

4 Is alles aan te leren ? Ontwikkeling van het kind
Opmerken, rondkijken en selecteren 50% 4-14 jr onvoldoende Herkennen veilige oversteek: detecteren bronnen van gevaar Tot 9 jaar slecht Aandacht en concentratie: snelheid inschatten, afstand Wordt beter met de leeftijd Samenhang in informatie onderkennen Tot 7 jaar slecht: meisjes beter dan jongens Coördineren van waarneming en actie Geen info Onderkennen van consequenties van fouten Tot 14 jr: oordeel afhankelijk van de afloop

5 Wat kan educatie op school
Aandacht voor het probleem Regels Gevaren: bijv kennis effecten over drugs/alcohol Herkennen van groepsdruk

6 Wat kan educatie op school niet !
Daarom een belangrijke rol voor de ouders Beter benutten Voldoende tijd om te oefenen in verschillende situaties Altijd het goede voorbeeld voordoen Steeds toezien op het correcte gedrag

7 Wat kan educatie op school nog meer niet !
Blootstelling beperken aan gevaren die hij nog niet aankan Belangrijke rol ouders om in te kunnen schatten wat het kind al wel en niet kan Noodzaak voor een checklist Zorgen dat het kind (te) gevaarlijke situaties toch veilig leert oplossen Belangrijke rol overheden Veilige schoolroutes Veilige speelplaatsen

8 Alleen programma’s die werken hebben nut
Een goed idee leidt niet altijd tot een goed programma Voorbeeld “ traffic schools” Zweden

9 De praktijk ontwikkelen doen bijstellen evalueren

10 De weg naar succes ontwikkelen doen bijstellen evalueren

11 Onderzoek: 2002-2006 controle groep: welke andere invloeden?
voor en nameting: wat is er veranderd? wat is het effect op beweerd gedrag? circa 11 projecten resultaten begin 2007

12 Conclusies Blootstelling aan gevaar beheersen
Veilige speelplaatsen Schoolroutes Beperken Educatie contra-productief indien grotere blootstelling aan gevaar Niet alle programma;s zijn effectief Niet van de voren te zien Meten Evalueer Verkeer is complex en gevaarlijk Routines leren Regels toepassen Gevaarherkennen Verkeerseducatie in het onderwijs legt een basis Moet aangevuld met acties/ opvoeding door ouders Oefenen Corrigeren Voordoen en voorbeeld

13 Voor meer informatie zie websites
swov.nl Kennisbank, factsheets, en bibliotheek in Nederlands en Engels erso.eu Europese kennis- en databank over verkeersveiligheid Met factsheets, country reports, en state-of-the-arts

14

15


Download ppt "Divera TWISK SWOV - Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google