De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Mensen in beweging

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Mensen in beweging"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Mensen in beweging
Carolien de Boer

2 Workshop Mensen in Beweging
Aanleiding en achtergrond Opzet en ervaringen Masterclass Gevonden best practices Leerpunten Forum discussie en discussie met de zaal

3 Aanleiding en achtergrond Provincie als werkgever
Veel mannen (54%), ouderen (39% is 50+), hoogopgeleiden (53%) en deeltijders (40%) 72% zit op maximum functieschaal Weinig instroom van jongeren, weinig uitstroom van ouderen Zowel krimp als noodzaak tot aantrekken nieuw personeel Relatief hoge besteding voor aan opleiding, scholing en mobiliteit (2,4% vs 2 % CAO norm)

4 Aanleiding en achtergrond Ontwikkelingen ~ algemene trend
Veranderende beroepsbevolking Voorkeuren van medewerkers veranderen Digitalisering Ontwikkelingen ~ Provinciale overheid

5 Opzet en ervaringen Masterclass
Drie bijeenkomsten Aanpak provincie centraal: Utrecht, Overijssel, Noord-Holland Leren van en met elkaar Ervaringen:…..

6 Best practices: Utrecht “De maakbaarheid van mobiliteit”
Reorganisatie als onderdeel van grotere veranderopgaaf Organische krimp: organisatiebrede functiegroepen Selectie op basis van kwaliteit Veel aandacht voor flankerend beleid en ruim instrumentarium Mobiliteitstafel Discussie: maakbaarheid van mobiliteit: provinciale medewerkers…een bijzondere diersoort? Moet mobiliteit (altijd) beloond worden? Krimp versus lange termijn ontwikkelingen

7 Best practices: Overijssel “Van werk naar werk; een nieuwe visie”
Werkbedrijf van en door boventalligen Discussie: Verantwoordelijkheid (te veel) bij medewerker in crisis tijd? Boventalligen: wenselijkheid opdrachten in eigen organisatie? Bij succes werkbedrijf uitholling van concept, kritische massa

8 Best practices: Noord-Holland “Vitaal organiseren ~ vormgeven aan continue verandering”
Organisatieontwikkeling in 3 fasen Continue aanpassing voorkeur boven reorganisatie Instrumenten: Houtskoolschets Groepen van functies Discussie Rol medezeggenschap bij minder formele aanpak Samenwerking lijn – P&O Verhouding formele – flexibele aanpak

9 Leerpunten uit de Masterclasses
Mobiliteit is geen P&O feestje Klassieke reorganisaties zijn passé Duurzame ontwikkeling, “robuuste” organisatie vraagt nieuwe instrumenten Focus op ontwikkeling van medewerker versus ontwikkeling van structuur Partnerrelatie: werkgever – werknemer – medezeggenschap Aantrekkelijk werkgeverschap

10 Forum discussie Wat is sterker: de verschillen of de overeenkomsten tussen provincies en gemeenten, waterschappen? Is er een bredere toepasbaarheid van de gevonden best practices? Tips van de buren: welke instrumenten / aanpak kunnen nog worden toegevoegd vanuit de gemeenten en waterschappen? Werken we genoeg samen of zijn we juist concurrenten? Moeten we binnen de (overheids)sector blijven of juist samenwerking daarbuíten zoeken? Wat kan de rol van het AenO fonds zijn bij verdere ontwikkeling? Reacties uit de zaal!


Download ppt "Workshop Mensen in beweging"

Verwante presentaties


Ads door Google