De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe geef je organisatie ontwikkeling echt vorm?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe geef je organisatie ontwikkeling echt vorm?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe geef je organisatie ontwikkeling echt vorm?
Adri van der Zwart

2 Mijn praktijkervaringen binnen

3 Even warm draaien Hoe hoog staat het thema ‘mobiliteit’ op de managementagenda van de organisatie? Welke score geeft u de organisatie voor de vertaalslag van het thema ‘mobiliteit’ naar de praktijk?

4 Waarom is ontwikkeling noodzakelijk?
Een paar trends

5 Bevolking groeit

6 De leeftijdsopbouw in Nld

7 Jongeren versus Ouderen

8 We worden steeds ouder!

9 Twee vragen Wat beweegt mensen om zich te ontwikkelen?
Wanneer gaan mensen bewegen om zich te ontwikkelen?

10 Mijn praktijk model Missie en strategie Leiding-gevenden Organisatie-
Politieke ontwikkelingen Economische ontwikkelingen Technologische ontwikkelingen Arbeidsmarkt Maatschappelijke trends Demografische ontwikkelingen Missie en strategie HRM beleid Organisatie- ontwikkeling Leiding-gevenden Medewerkers HRM instrumenten

11 Essentie van model Afhankelijkheid rollen over en weer
Samenhang tussen de verschillende rollen Koppeling tussen strategie en organisatieontwikkeling Specifieke rol voor leidinggevenden én medewerker

12 Waar gaat het dan over? Missie en strategie Leiding-gevenden
Commitment Koers bepalen, koers vasthouden Practice what you preace Zeggen = Doen! ROI: wat levert het op? Organisatie- ontwikkeling Verbinding maken Draagvlak creëren De juiste taal spreken Samenhang tussen instrumenten! Communicatie, communicatie Confronteren! Resultaten presenteren Leiding-gevenden Voorbeeldgedrag Een goed gesprek Keuzes maken Sturing Randvoorwaarden Authenticiteit HRM beleid Medewerkers Eigenaarschap Eigen verantwoordelijkheid Kansen pakken Successen laten zien HRM instrumenten

13 Welke rol heeft meeste invloed?
Kleine enquête via LinkedIn, met vraagstelling: ‘Wordt employability pas succesvol door echte aandacht van managers?’

14 Kritische succesfactoren
Stel met elkaar vast of ontwikkeling een managementthema is! Zorg voor toegang tot topmanagement en een sponsor van het topmanagement Investeer gelijktijdig in alle vier de rollen Heldere en consistente boodschap over strategie en toekomst organisatie Betrek vertegenwoordigers van verschillende rollen bij opzet en aanpak van trajecten Pas de uitvoering aan op de grootte van de organisatie Stem timing communicatietraject en ontwikkeltrajecten af op agenda management en P&O adviseurs Gericht investeren in leidinggevenden. Zij vervullen een cruciale schakelfunctie! Regelmatig ervaringen van medewerkers intern publiceren Frequent communiceren over opzet, uitvoering en resultaten trajecten

15 Effecten van ontwikkelen?
Organisatie kan sneller inspelen op veranderende marktontwikkelingen Medewerkers zijn breder en flexibeler inzetbaar Meer gebruik maken van eigen talenten in organisatie Betere positionering werkgeversmerk op arbeidsmarkt Loyaliteit en tevredenheid medewerkers gaat omhoog Kostenreductie door minder externe W&S kosten en externe inhuur

16 Persoonlijke groei in de praktijk

17 Meer informatie? Adri van der Zwart www.vanatotz-advies.com

18


Download ppt "Hoe geef je organisatie ontwikkeling echt vorm?"

Verwante presentaties


Ads door Google