De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Methodisch begeleiden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Methodisch begeleiden"— Transcript van de presentatie:

1 Methodisch begeleiden
Thema 3 een draaiboek maken

2 Wat gaan we doen? Wat is een draaiboek?
Uit welke onderdelen bestaat een draaiboek Organisatie en communicatie schema Opstarten opdracht 1 “plan van aanpak” Waarvoor dient een dagdraaiboek Opdracht 2 “het maken en vaststellen van een dagdraaiboek”

3 Wat is een draaiboek? Een goed draaiboek geeft medewerkers aan een
activiteit goed inzicht in de voorbereiding, uitvoeren en afronden ten aanzien van: Tijd (-stip) van de activiteiten de plaats(-en) waar de activiteiten plaatsvinden Welke mensen er bij zijn betrokken en welke taken zij hebben Wat te doen bij eventuele problemen Het budget en de kosten die worden geaakt

4 Uit welke onderdelen bestaat een draaiboek?
Voorbereidingsdraaiboek Dagdraaiboek Uitvoering Afronding en evaluatie

5 Het voorbereidingsdraaiboek bestaat uit de volgende onderdelen
Aanstellen coördinator/ regievoerder Organisatiecomité/ werkgroep samenstellen Vaststellen doelgroep Succescriteria in kaart brengen Sterke en zwakke punten inventariseren Grote lijnen vaststellen Plan van aanpak maken waarin opgenomen een financiële begroting, accommodatie etc. Eventuele contracten afsluiten Eventuele vrijwilligers werven Communicatieplan schrijven/ uitwerken

6 Plan van aanpak, taken verdelen, per subgroep
Wie doet wat, wanneer geregeld !!!! Docenten (begeleidend) Coördinator(-en) Afstemmend Coördinerend en Uitvoerenden Coördinerend en Uitvoerenden Coördinerend en Uitvoerenden

7 Opdracht 1, per subgroep 30 minuten
Stel een groepscoördinator aan Schrijf de succesfactoren van je activiteiten op Wat zijn de sterke en zwakke punten bij deze activiteit. Bedenk oplossingen (wat…als) Stel de grote lijnen van de activiteit vast en verdeel de taken en maak afspraken wanneer iets af/ geregeld moet zijn Maak afspraken op welke momenten de subgroep bij elkaar komt om de uitgevoerde taken te evalueren. Maak afspraken over de manier van communiceren naar de andere subgroepen, coördinator en docenten

8 Waarvoor dient een dagdraaiboek?
Een dagdraaiboek geeft een totaal overzicht van de te houden activiteit(-en), de tijdstippen van aanvang en sluiting, de locaties, medewerkers, wie wanneer en waar wordt verwacht, wat ze moeten doen, belangrijke telefoonnummers, etc. Omdat alles duidelijk staat beschreven kan er bij eventuele problemen snel worden gehandeld.

9 Opdracht 2 Het maken en het vaststellen van een dagdraaiboek
Een activiteit kan bestaan uit “deelactiviteiten” per deelactiviteit dient er zo’n concreet mogelijk dagdraaiboek te zijn. Dit dagdraaiboek moet worden afgestemd met de andere deelactiviteiten. Opdracht: “Maak voor je eigen activiteit een dagdraaiboek in de vorm van het schema van “het spookhuis” dat staat in je boek op pagina 82 en stem dit af met de andere deelactiviteiten”

10 Evaluatie van de activiteit(-en)
De evaluatie van de activiteit bestaat uit 2 onderdelen: De groepsevaluatie ( zie boek) De individuele evaluatie ( volgens “gele boekje”


Download ppt "Methodisch begeleiden"

Verwante presentaties


Ads door Google