De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ICTB/NB Projectmanagement.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ICTB/NB Projectmanagement."— Transcript van de presentatie:

1 ICTB/NB Projectmanagement

2 Projectmatig werken: combinatie van
routine, en improvisatie Projectmatig werken Routine Improvisatie

3 Project: doel is bekend; de weg er naartoe niet precies.
‘onzekere’ weg...

4 Definitie van een project:
Een geheel van activiteiten uitgevoerd door een specialistische groep in een tijdelijk samenwerkingsverband, gericht op een duidelijk geformuleerd resultaat, vastgelegd in een projectplan

5 Kenmerken van een project:
Eindig Bepaald budget Duidelijk geformuleerd resultaat (kan ook in begin nog worden vastgesteld) Altijd evaluatie-toetsmomenten Grote diversiteit van mensen en vaardigheden Geleid door een projectleider Opgedeeld in fasen Elke fase kent: - plan van aanpak - evaluatie (met opdrachtgever)

6 Mensen betrokken bij een project:
Voorzitter van de stuurgroep – opdrachtgever of een vertegenwoordiger daarvan Lid van de stuurgroep – veel kennis van het bedrijf Projectmanager – stuurt meerdere projecten Projectleider – leiding van het project, dagelijkse gang van zaken, informatie naar stuurgroep, kijkt of planning gehaald wordt. Projectmedewerker – met eigen kennis en vaardigheden Voert, samen met anderen, deelaspecten uit van het totale project

7 Een project bestaat uit diverse fasen.
Elke fase doorloopt onderstaand proces: Plan Voer uit Stel bij Evaluatie De Deming cirkel

8 Theorie van projectmanagement.
FASEN in een project: Initiatiefase (ideefase) Definitiefase Ontwikkelfase Nazorgfase

9 I Initiatiefase Er is een probleem dat om een oplossing vraagt Brainstormen Bijeenkomsten Aantrekken projectleider Opstellen startdocument (einde initiatiefase) Gemeenschappelijk idee

10 Het startdocument: Achtergrond van het project Projectdoel Globale resultaten Randvoorwaarden

11 II De definitiefase Team vormen Verdere uitwerking van het startdocument tot het projectplan

12 III De ontwikkelfase Uitwerking ideeën projectplan Langste en meest gecompliceerde fase (afhankelijk hoe degelijk de voorbereiding is geweest!) Projectteam verdelen in verschillende werkgroepen Halen van data en mijlpalen.

13 IV Nazorgfase Implementatie Bugs wegwerken Scholing gebruikers Evaluatie

14 Hoe worden de processen beheerst?
Er zijn vijf aspecten: Tijd Geld Kwaliteit Informatie Organisatie

15 Tijd: Project is eindig Dat geldt ook voor alle fasen en subfasen van het project Mijlpalen moeten gehaald worden

16 Geld: Er is een bepaald budget waarmee men moet uitkomen. Het budget is nodig voor o.a.: personeel apparatuur/materialen externe kennis

17 Kwaliteit: Moeilijk te omschrijven; wat is goed? Wordt vastgelegd in afspraken tussen opdrachtgever en projectteam.

18 Informatie: Belangrijk zijn de informatiestromen: Geformaliseerde informatiestromen  officiële afspraken, data, deadlines, specificaties Niet geformaliseerde informatielijnen  officieuze gesprekken (‘in de wandelgangen’)

19 Organisatie: Structuur, met als belangrijkste elementen: data wie doet wat? Taakverdeling welke kwaliteit? Er is een interne en een externe organisatiestructuur

20 FASEN VAN EEN PROJECT: Een geweldig idee Gejuich bij de toestemming om het uit te voeren De eerste ontnuchtering bij de planning Paniek bij de ontwikkeling Straffen van mensen die er niets aan kunnen doen Bij de oplevering: belonen van de mensen die er niets mee te maken hebben gehad

21 Toetsing van het hoofdstuk:
Maken vragen hoofdstuk 1

22 EINDE


Download ppt "ICTB/NB Projectmanagement."

Verwante presentaties


Ads door Google