De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 4 Globale structuur van een project

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 4 Globale structuur van een project"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 4 Globale structuur van een project
Projectmanagement Hoofdstuk 4 Globale structuur van een project © Thomas W. de Boer 2005

2 Fasen in een project Initiële fase Detailplanning Uitvoering
Opzet en eerste uitwerking Projectvoorstel Detailplanning Analyse van het probleem en de omgeving Definitieve details van het eindproduct Ontwerp en detailplan Uitvoering Besturen – delegeren - bewaken Eindtest en oplevering © Thomas W. de Boer 2005

3 Initiële fase: zes vragen
Waarom Wat is het doel van het project? Wat Welk eindproduct ga je maken? Hoe Op welke manier ga je het doen? Wie Welke mensen gaan meedoen? Welke middelen Welk materiaal, welk materieel? Wanneer Tijdpad van het project © Thomas W. de Boer 2005

4 Waarom? – Het doel Doel is: het oplossen van het probleem
Geef zo precies mogelijk aan: Het eigenlijke probleem De probleemhebbers De mogelijke oplossing(en) De randvoorwaarden en andere restricties © Thomas W. de Boer 2005

5 Wat? Het eindproduct Het eindproduct lost het probleem op
Specificeer zoveel mogelijk details Hoe gaat het eindproduct er uitzien? Het gebruik van het eindproduct Hoe moet de gebruiker er mee omgaan? Hoe los je er het probleem mee op? Instemming van de deelnemers © Thomas W. de Boer 2005

6 Hoe? De uitvoering Schets van de deelprojecten
Een eerste indeling Globale planning van de inzet Mensen Materieel Materiaal Globale indicatie van kwaliteitsbewaking en risico’s © Thomas W. de Boer 2005

7 Wie? De mensen Welke functies zijn belangrijk?
Alle functies moeten worden bekleed … maar sommige functies zijn kritischer dan andere Welke rollen zijn kritisch? Afhankelijk van de aard van het project Wie gaat welke functie vervullen? Wie krijgt de opdracht? Wie draagt de verantwoordelijkheid? © Thomas W. de Boer 2005

8 Welke middelen? Onderscheid materiaal en materieel
Materiaal en materieel zijn soms uitwisselbaar Dan moet je een optimum vinden Mensen en middelen zijn altijd uitwisselbaar Nauwkeuriger werken bespaart materiaal, maar kost meer arbeidstijd Wat word je optimum? © Thomas W. de Boer 2005

9 Wanneer? Tijdsindicatie
Indiceer het project in de tijd Wanneer heb je wie nodig voor wat? Check de beschikbaarheid Zijn de middelen op tijd aanwezig? Controleer het beslag op mensen en middelen Maak een globaal tijdpad Begindatum, mijlpalen en einddatum © Thomas W. de Boer 2005

10 Kosten Schat de prijs van de inzet Bepaal de kosten van de onderdelen
Lonen Huur van materieel Kosten van materiaal Bepaal de kosten van de onderdelen Per deelproject en/of deelproduct Schets het totale kostenplaatje Wat kost je project in totaal? © Thomas W. de Boer 2005

11 Het definitieve projectvoorstel
Afsluiting van de initiële fase Eventueel aanpassingen in overleg Projectvoorstel is een offerte Projectvoorstel is een mijlpaal! Go/nogo punt voor het project Bij acceptatie van het voorstel wordt het een opdracht en een contract © Thomas W. de Boer 2005

12 Fase 2: Detailplanning Verdere uitwerking van alle details
Probleemoplossing Ga je er mee door? En wat doe je dan? Eindproduct Inzet Tijdsplanning © Thomas W. de Boer 2005

13 Misschien toch geen project
Soms blijkt bij de detailplanning het project niet zinvol Er is een directe oplossing voorhanden Het probleem is onoplosbaar Oplossingen zijn taboe Het is niet legaal Mensen willen het niet Oplossing is duurder dan het probleem © Thomas W. de Boer 2005

14 Definitieve detailplanning
In kaart brengen van de omgeving Bepalen randvoorwaarden Omgeving en grenzen van het project Voorschriften en beperkingen Juridisch Sociaal Milieu © Thomas W. de Boer 2005

15 Kiezen van een oplossing
Kiezen van ‘de beste’ oplossing Afhankelijk van belanghebbenden Keuze mede bepalen met de ‘zes denkende hoofddeksels’ (De Bono) Vaststellen details eindproduct Overweeg de haalbaarheid van het definitieve eindproduct © Thomas W. de Boer 2005

16 Ontwerp en detailplan Werk de details van het ontwerp uit
Details bij de deelproducten Top down – soms bottom up Specificeer bij ieder deelproduct de inzet … … en de tijd die je nodig hebt Werktijd in mens-uren Doorlooptijd in kalendertijd Dat completeert het projectplan © Thomas W. de Boer 2005

17 Uitvoering – drie aspecten
Besturing Leiding geven Verantwoording dragen voor het halen van de mijlpalen Delegeren Opdragen en overdragen Let op de verantwoordelijkheid Bewaking Tijd – kosten – kwaliteit – risico © Thomas W. de Boer 2005

18 Eindtest en oplevering
Eindtest: test in de praktijkomgeving Onderdelen Functioneel: doet het product wat het moet doen? Performance: doet het product het binnen de randvoorwaarden? Interfacing: sluit het product aan bij de gebruiker? Omgeving: sluit het product aan bij de omgeving? © Thomas W. de Boer 2005

19 Evaluatie en nazorg Evaluatie na de implementatie Nazorg Onderhoud
Leer van je ervaringen! Wees zo specifiek mogelijk in de evaluatie Nazorg Verhelp kinderziekten Realiseer kleine aanpassingen Onderhoud Afhankelijk van afspraken SLA: Service Level Agreement © Thomas W. de Boer 2005

20 Overlap in projectfasen
© Thomas W. de Boer 2005

21 Praktijk! Maak de opdrachten bij hoofdstuk 4 Werk je globale plan uit
Specificeer de inzet: mensen, materiaal en materieel Specificeer de tijd: werktijd en doorlooptijd Maak een tijdlijn voor planning Specificeer deelproducten Situeer je plan op de kalender © Thomas W. de Boer 2005


Download ppt "Hoofdstuk 4 Globale structuur van een project"

Verwante presentaties


Ads door Google