De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Projectmanagement voor Projectleiders

Verwante presentaties


Presentatie over: "Projectmanagement voor Projectleiders"— Transcript van de presentatie:

1 Projectmanagement voor Projectleiders
Door: Iris Eshel, docent projectmanagement & Sjoerd Wynia, evenementenorganisator

2 Huishoudelijke mededeling
Mobiele telefoons uit Stoelen de hele dag bij je houden (rugzakje) Dank!

3 Wat is een project? Een project is dus altijd tijdelijk!! Een project:
begint met een idee eindigt in een concreet resultaat idee/vraag proces resultaat Een project is dus altijd tijdelijk!!

4 Wat is projectmanagement
Management gaat over sturen van processen Projectmanagement richt zich op het integraal en systematisch sturen van het projectproces, van idee tot resultaat. projectmanagement idee/vraag proces resultaat

5 Hoe krijg je greep op het projectproces?
IDEEVORMING PLANVORMING RESULTAATVORMING FUNCTIONERING Productgerichte proces Beheersgerichte proces (KOFTIG) Communicatieve proces Besluitvormingsproces Improvisatie of projectmatige aanpak routine aanpak Creatieve aanpak

6 Het Projectmanagementconcept

7 Voorbeeld projectfasering
 ZIE ANDER VB IN HANDOUT

8 Ideale situatie: Produktieleider wordt betrokken bij het
creatieve proces; fase 1

9 Overzicht tijdspad en taakverdeling
Deadlines! Projectstructuur (fasemodel)

10 Projectorganisatie wie doet wat en is waarvoor verantwoordelijk?
Vier instrumenten om duidelijkheid te scheppen: Project-matrixorganisatie Stuurgroep-werkgroepmodel Taakverdelingsschema Taakomschrijvingen

11 1. Project-matrixorganisatie (van toepassing als binnen een bestaande grote organisatie regelmatig en gelijktijdig verschillende projecten worden ontwikkeld)

12 2. Stuurgroep-werkgroepmodel (van toepassing op vrij zelfstandige projecten)

13 3. Taakverdelingsschema (van toep
3. Taakverdelingsschema (van toep. als de structuur moeilijk is te visualiseren in organigram)

14 4. Taakomschrijving omvat onder andere:
Taakbenaming: Project/werkgroep/afdeling: Persoonlijke gegevens taakuitvoerder: Omschrijving van de taak: Bijbehorende verantwoordelijkheden: Eventuele bevoegdheden: Geschatte tijd die de taak vergt: Geeft leiding aan: Staat onder leiding van: Bijzondere afspraken:

15 Beheersaspecten KOFTIG Formulering Kwaliteitseisen
bijvoorbeeld m.b.t.: - inhoudelijk (wat wil artistieke leiding/regisseur?) - toepassing middelen / materialen Formulering Facilitaire uitgangspunten, inclusief: - Locatie-eisen - Inventarisatie juridische aspecten

16 Organisatie voorbeeld: schep duidelijkheid door organisatiestructuur!

17 Projectfinanciën budgetbewaking
Taak produktie leider NIET Taak produktie leider

18 Werken in teams Plenaire afsluiting met: Vragenlijst Voorzitter
Notulist per team Plenaire afsluiting met: Grootste gemene deler? Grootste verschillen? Ad hoc oplossingen?


Download ppt "Projectmanagement voor Projectleiders"

Verwante presentaties


Ads door Google