De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 2 Kwaliteitszorg Deel 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 2 Kwaliteitszorg Deel 1."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 2 Kwaliteitszorg Deel 1

2 2.1 Definities van kwaliteit
Transcendente of filosofische benadering Productgerichte benadering Gebruikersgeoriënteerde benadering Productiegerichte benadering Waardegerichte benadering

3 Is hier sprake van transcedente kwaliteit?

4 Computers en kwaliteit!
Een ontploffende computer

5 2.3 Waarom kiezen organisaties voor kwaliteit?
De klant wil het. Het niet leveren van kwaliteit is niet mogelijk. De concurrentie is door globalisatie wereldeconomie is toegenomen. Daling van de foutkosten.

6 2.4 Integrale Kwaliteitszorg
Kwaliteitsbeleid Kwaliteitssysteem Kwaliteitsborging

7 Verschillende soorten audits
Kwaliteitssysteemaudits Procesaudits Productaudits Dienstaudits

8 2.5 Amerikaanse invloeden op de theorie van kwaliteitszorg
Shewhart Deming Juran Crosby Feugenbaum

9 Deming

10 De invloed van Shewhart en Deming op de kwaliteitszorg
Het management moet ‘driver of Change zijn’; Shewhart’s PCDA-cirkel; Terugdringen van de variabiliteit in de productie; Uitgaan van een statistische benadering; Demings ideeën later door de VS geadopteerd, in navolging van Japan.

11 The Deming Cyclus

12 De 14 punten van Deming; 1. Continue kwaliteitsverbetering en vernieuwing, gunstig voor concurrentie-positie en banen. 2. Neem de nieuwe kwaliteitszorgfilosofie over. 3. Selecteer de beste leveranciers en zorg dat zij constante kwaliteit leveren. 4. Ga bij inkoop uit van kwaliteit en niet van de prijs. 5. Ga uit van permanente verbetering van de productieprocessen, verlaag daarbij het kostenniveau.

13 De 14 punten van Deming 6. Start Training on the job in kwaliteits-technieken. 7. Leiderschap dmv coaching en niet dmv controle. 8. Stimuleer trots op en plezier in werk, waardering uiten door kwaliteit van leiderschap. Stop met jaarlijkse beoordelingen.

14 De 14 punten van Deming 9. Stimuleer training, zelfverbeterings-programma’s en opleidingen om de organisatie verder te ontwikkelen. 10. Breek de muren af tussen afdelingen en werk samen aan het oplossen van problemen. 11. ‘No Fear–cultuur’. Effectieve communicatie zodat fouten worden voorkomen.

15 De 14 punten van Deming 12. Vermijd slogans en ‘targets’ voor medewerkers die niet over de vereiste middelen beschikken. 13. Vermijd kwantitatieve doelstellingen, maar ga uit van statistische hulpmiddelen. Continue verbetering. 14. Creëer betrokkenheid en laat het management initiatief nemen om het veranderingsproces tot stand te brengen.

16 De zeven dodelijke ziekten
Het ontbreken van een duidelijke strategie. Nadruk op kortetermijnwinst. Prestatiebeoordeling, premiesysteem of jaarlijks functioneringsgesprek. Te veel verloop onder management. Een bedrijfsvoering op basis van alleen zichtbare cijfers. Exorbitante ziektekosten. Exorbitante juridische kosten.

17 De Big Q van Juran De grote kwaliteit omvat ieder aspect van de organisatie met betrekking tot kwaliteit. De kleine kwaliteit betreft het ad hoc oplossen van problemen.

18 Juran

19 Juran De Juran-Trilogie: Kwaliteitsplanning Kwaliteitsbeheersing
Kwaliteitsverbetering

20 Het tienstappenplan van Juran
1. In beeld brengen van verbeter-mogelijkheden. 2. Doelstellingen formuleren voor verbetering. 3. Organisatie rond doelstellingen opzetten. 4. Trainen van medewerkers en managers. 5. Verbetermogelijkheden projectmatig aanpakken.

21 Vervolg tienstappenplan Juran
6. Vooruitgang rapporteren. 7. Erkenning geven voor bereikte resultaten. 8. Resultaten communiceren aan overige medewerkers. 9. De score bijhouden door middel van een ‘Quality Cost Scoreboard’. 10. Het borgen van de tot stand gebrachte verbeteringen in systemen en processen.


Download ppt "Hoofdstuk 2 Kwaliteitszorg Deel 1."

Verwante presentaties


Ads door Google