De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LauwersCollege Buitenpost Informatica

Verwante presentaties


Presentatie over: "LauwersCollege Buitenpost Informatica"— Transcript van de presentatie:

1 LauwersCollege Buitenpost Informatica
Hoofdstuk 12 Projectmanagement Projectmatig werken: als het werk niet gemakkelijk te plannen is, of erg gecompliceerd is. Projectmatig werken zit tussen routinematig werk, en improvisatie LauwersCollege Buitenpost Informatica

2 LauwersCollege Buitenpost Informatica
Project: doel is bekend; de weg er naartoe niet precies. Definitie van een project: Een geheel van activiteiten uitgevoerd door een specialistische groep in een tijdelijk samenwerkingsverband, gericht op een duidelijk geformuleerd resultaat, vastgelegd in een projectplan LauwersCollege Buitenpost Informatica

3 LauwersCollege Buitenpost Informatica
Kenmerken van een project: Eindig Bepaald budget Duidelijk geformuleerd resultaat Altijd evaluatie-toetsmomenten Grote diversiteit van mensen en vaardigheden Geleid door een projectleider Opgedeeld in fasen Elke fase kent een plan van aanpak en een evaluatie LauwersCollege Buitenpost Informatica

4 LauwersCollege Buitenpost Informatica
De Deming cirkel De Deming cirkel beschrijft de methode waarmee elk werkproces steeds verbeterd kan worden Plan Stel bij Voer uit Evaluatie LauwersCollege Buitenpost Informatica

5 LauwersCollege Buitenpost Informatica
Fasen in een project: Ideefase of Initiatieffase Het idee! Wat moet er gebeuren? Definitiefase Hoe moet het worden? Hoe moet het gemaakt worden? Doen! Ontwikkelfase Nazorgfase Gebruik en instandhouding LauwersCollege Buitenpost Informatica

6 Ideefase of Initiatieffase
Er is een probleem dat om een oplossing vraagt... Projectopdracht opstellen. Hoe gaan we het aanpakken? Brainstormen Bijeenkomsten organiseren Aantrekken projectleider Opstellen startdocument Achtergronden van het project Projectdoel Globale resultaten Randvoorwaarden (niet gedetailleerd) Initiatief Definitie Ontwikkel Nazorg LauwersCollege Buitenpost Informatica

7 LauwersCollege Buitenpost Informatica
Definitiefase De projectleider vormt een team Inventariseren van eisen. Samen wordt het projectplan geschreven Het projectplan bevat alle onderdelen van het startdocument, nu gedetailleerd uitgewerkt. Beschrijving van het probleem De aanleiding van het project Het doel van het project (waar streven we naar ?) Het projectresultaat (wat levert het op ?) De effecten De randvoorwaarden (opleverdatum, budget, enz ) Initiatief Definitie Ontwikkel Nazorg LauwersCollege Buitenpost Informatica

8 LauwersCollege Buitenpost Informatica
Ontwikkelfase Uitwerking projectplan Langste en meest gecompliceerde fase Deze fase wordt vaak verdeeld in subfasen, met mijlpalen Subfasen: Ontwerpfase Voorbereidingfase Realisatiefase Initiatief Definitie Ontwikkel Nazorg LauwersCollege Buitenpost Informatica

9 Ontwikkelfase: deelfasen LauwersCollege Buitenpost Informatica
Ontwerpfase: Hoe moet het worden? Hoe moeten we gaan werken? Voorbereidingfase Taken verdelen. Mensen zoeken met specialistische kennis bij bepaalde taken. Materiaal verzamelen. Initiatief Realisatiefase Het nu echt doen: uitwerking projectplan. Oplevering van het eindproduct. Definitie Ontwikkel Nazorg LauwersCollege Buitenpost Informatica

10 LauwersCollege Buitenpost Informatica
Nazorgfase Implementatie Gebruiken en instandhouden van het eindproduct. Wegwerken van 'bugs'. Scholen van gebruikers. Gebruik evalueren, problemen oplossen! Bijhouden van ontwikkelingen. Initiatief Definitie Ontwikkel Nazorg LauwersCollege Buitenpost Informatica

11 Hoe houd je een project onder controle?
Tijd Geld Deze 5 elementen spelen een rol Kwaliteit Project (fase) Informatie Organisatie TGKIO- factoren of MOSQUITO-aspecten LauwersCollege Buitenpost Informatica

12 LauwersCollege Buitenpost Informatica
Tijd Tijd Een project is eindig. Dat geldt ook voor alle fasen en subfasen van het project. Mijlpalen moeten gehaald worden. Vaak wordt gebruik gemaakt van Ganttcharts, waarin met tijdbalken wordt aangegeven wanneer wat gebeurt (zie de figuur hier onder) LauwersCollege Buitenpost Informatica

13 LauwersCollege Buitenpost Informatica
Geld en Kwaliteit Geld Er is een bepaald budget waarmee je moet uitkomen. Het budget is nodig voor o.a.: personeel apparatuur/materialen externe kennis Kwaliteit: Moeilijk te omschrijven; wat is goed ? Wordt vastgelegd in afspraken tussen opdrachtgever en projectteam. LauwersCollege Buitenpost Informatica

14 LauwersCollege Buitenpost Informatica
Informatie en Organisatie Informatie: Geformaliseerde informatiestromen  officiële afspraken, data, deadlines, specificaties Niet geformaliseerde informatielijnen  officieuze gesprekken (‘in de wandelgangen’) Organisatie: data wie doet wat? Taakverdeling welke kwaliteit? Er is een interne en een externe organisatiestructuur LauwersCollege Buitenpost Informatica

15 LauwersCollege Buitenpost Informatica
Mensen betrokken bij een project: Voorzitter van de stuurgroep – opdrachtgever of een vertegenwoordiger daarvan Lid van de stuurgroep – veel kennis van het bedrijf Projectmanager – stuurt meerdere projecten Projectleider – leiding van het project, dagelijkse gang van zaken, informatie naar stuurgroep, kijkt of planning gehaald wordt. Projectmedewerker – met eigen kennis en vaardigheden Voert, samen met anderen, deelaspecten uit van het totale project LauwersCollege Buitenpost Informatica

16 Mensen betrokken bij een project:
Stuurgroep Opdrachtgever Externe organisatie Projectmanagers Lijnmanagers Projectleider Projectmedewerkers Interne organisatie Projectgroep LauwersCollege Buitenpost Informatica

17 LauwersCollege Buitenpost Informatica
Beslissingen Strategische beslissing Gaan over de levensvatbaarheid op de lange termijn; algemene informatie nodig. Tactische beslissing Voor de middellange termijn; algemene en detailinformatie nodig. Operationele beslissing Gaan over de dagelijkse gang van zaken op de korte termijn; gedetailleerde informatie nodig. LauwersCollege Buitenpost Informatica

18 LauwersCollege Buitenpost Informatica
EINDE LauwersCollege Buitenpost Informatica


Download ppt "LauwersCollege Buitenpost Informatica"

Verwante presentaties


Ads door Google