De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nul Energie Huis Workshop offerte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nul Energie Huis Workshop offerte."— Transcript van de presentatie:

1 Nul Energie Huis Workshop offerte

2 Hoofdopdracht Vertel iets over de rolverdeling en de specifieke rol van de leerling in dit project. De leerling is stagiair bij Bureau Nieuwe Energie. De docent speelt de rol van de opdrachtgever (meneer Mobilé), maar ook die van stagebegeleider. Het is belangrijk om deze rol te blijven spelen en niet te veel de docentenrol (vertellen hoe het moet) op je te nemen. Het is de bedoeling dat de leerlingen zelf uitzoeken hoe het moet. Jouw rol is meer coachend dan sturend. De deadlines en gevraagde tussenproducten in het project geven aan wanneer de leerling iets af moet hebben.

3 Wat ga je doen? Offerte opstellen met je groepje. Dat houdt in:
Probleemstelling – waar gaat het over? Planning maken – wanneer is het af? Taken verdelen – wie doet wat? Eindproduct – wat krijgt de opdrachtgever aan het eind? Overlegmomenten inplannen – welke informatie heb je nodig en van wie? De groepsindeling heeft al plaatsgevonden. Leerlingen gaan tijdens deze workshop met hun groep aan het werk om de offerte te maken. Schets nog eens de situatie bij Bureau Nieuwe Energie en maak duidelijk wat er in deze workshop van de leerlingen wordt verwacht. De offerte is een soort van contract tussen opdrachtgever (rol van de docent) en opdrachtnemer (rol van de leerling). Je maakt als leerling dus een soort stappenplan, waarin je aangeeft in welke volgorde je het probleem gaat aanpakken. Reik het lege format voor de offerte en het voorcalculatieformulier uit als hulpmiddel.

4 Probleemstelling Beantwoord de volgende vraag:
Wat is een nul-energie huis? Beschrijf in één zin het probleem van de heer Mobilé

5 Planning Geef aan welke stappen het project kent
Hoeveel tijd hebben jullie per stap? Zijn er stappen die tegelijkertijd kunnen plaatsvinden? Welke stappen zijn cruciaal voor de voortgang?

6 Taakverdeling Maak per stap een taakverdeling
Spreek af hoe de verkregen informatie wordt bewaard

7 Eindproduct Wat zijn de tussenproducten?
Wat is de vorm van eindproduct Wat is de kwaliteit van het eindproduct? met andere woorden: wanneer is het eindproduct goed?

8 Overlegmomenten Maak een schema van de overlegmomenten aan de hand van de planning Geef grof de belangrijkste agendapunten weer Geef aan wie bij welke vergadering de voorzittersrol op zich neemt en wie de gemaakte afspraken per overleg vastlegt

9 Hoe zit de offerte in elkaar?
Probleem duidelijk omschrijven. Hoe pak je het probleem aan? Huidige situatie – hoeveel energie gebruikt de opdrachtgever en waarvoor? Gewenste situatie – waar valt energie te besparen? Rapportage Presentatie


Download ppt "Nul Energie Huis Workshop offerte."

Verwante presentaties


Ads door Google