De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwerpprojecten Ofwel hoe combineren we drie stromen? Steven Nijhuis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwerpprojecten Ofwel hoe combineren we drie stromen? Steven Nijhuis."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwerpprojecten Ofwel hoe combineren we drie stromen? Steven Nijhuis

2 Belangrijk bij ontwerp- projecten bij de HU FNT n Drie stromen n Vraagontwikkeling n Validatie en review n Criteria

3 In schema Kennisvraag Praktijkvraag Competentievraag Kennis Oplossing Competentie Vraag ontwikkelen: advertentie gebaseerd op praktijkvraag, beroepsprofielen en onderzoeksagenda(s) Valideren: opdrachtgever(s) voor praktijk- en kennisvraag geven op producten commentaar (offerte, ontwerp, implementatie, oplevering) Criteria Review: tutoren en deskundigen reviewen producten op basis van (kwaliteits)criteria. Kennis mobiliseren Kennis opdoen/ toepassen Studenten vergaren kennis om in te zetten voor de praktijkvraag

4 Essentieel element n Team is zelfsturend: n Neemt beslissingen en gaat zelf achter informatie aan n Signaleert informatie- en coachingsbehoeften n Geeft zelf aan hoe het doel bereikt gaat worden n Geeft zelf aan wat daar voor nodig is n Regelt het zelf

5 Stelling n Criteria? Helder! n Zet op een ‘flap’ wanneer is jullie project geslaagd?

6 Kwaliteitscriteria (zie ook handleiding vanaf Hoofdstuk 2) n Kwaliteitscriteria helpen om te definiëren wat wordt verwacht. n Bijvoorbeeld een plan van aanpak n Bevat een heldere probleemstelling n Beginsituatie is beschreven n Problemen in de beginsituatie beschreven n Eindsituatie is beschreven n Beschrijving van wat het project kan betekenen om van begin tot eind te komen n Bevat een goede analyse voor de aanpak n Levert het gewenste resultaat op n Bevat een taakverdeling die past bij de leervragen n Bevat een haalbare hoeveelheid taken n Houdt rekening met de beschikbaarheid van anderen (opdrachtgever / tutor/ deskundigen) en doorlooptijden n ……

7 Vragenlijst n Ja (1 pt), beetje (0.5 pt), nee (0 pt) n Ik weet precies wat de opdrachtgever van de praktijkvraag wil bereiken n Ik weet precies wat de opdrachtgever van de kennisvraag wil bereiken n Ik weet precies wat ik ga leren in dit project n Ik weet precies welke stappen nodig zijn om dit project af te ronden n Ik heb de beschikking over alle kennis/vaardigheid die nodig is om het project af te ronden

8 Wie heb je nodig voor je validatie? n En wat wil die hebben voor die validatie n Hoe gaan jullie dat organiseren? n Presenteer na discussie aan de rest.

9 Review? Helder! n Wat gaan jullie doen om de review goed te laten verlopen? n Presenteren.

10 De digitale coach n www.surfgroepen.nl/sites/ontwerpprojecten/dc

11 Vragen?

12 Zelfstudie: digitale coach invullen n Zelfstandig de vragen 1-35 (je mag meer) n Overleg met het team: welke antwoorden hebben jullie niet? n Met het team kijken naar tabbladen ‘Te onderzoeken achtergrond.. Op te leveren resultaat’: welke tabbladen moeten jullie nu aan werken?


Download ppt "Ontwerpprojecten Ofwel hoe combineren we drie stromen? Steven Nijhuis."

Verwante presentaties


Ads door Google