De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De competente projectleider

Verwante presentaties


Presentatie over: "De competente projectleider"— Transcript van de presentatie:

1 De competente projectleider
Deel 3 en 4

2 Onderdelen Deel 3 Uitvoeren (managen productdelivery, en sturen) H.8 Opstarten van je project H.9 Sturen van je project H.10 Communiceren en rapporteren Deel 4 Afronden (closing a project) H.11 Afronden van je project

3 Opstarten van je project
Competenties: Vakbekwaamheid als projectleider (v/k) Omgaan met onzekerheden (v/h) Multidisciplinair werken (v/v) Proactief zijn (O/H) Openstaan voor projectomgeving (O/H) Procedures durven doorbreken (O/H) Besluiten durven nemen (O/H) Organiseren (o/v) Machtsverhoudingen analyseren (r/k) Stress hanteren (r/h) Mensen enthousiast maken (r/v) Omgaan met machtstegenstellingen en tegenstrijdige belangen

4 Kick-off Met opdrachtgever (in voorbereidingsfase). Doel: opdracht helder Met projectteam (aan einde voorbereidinsgfase) Doel: startschot en motiveren Opdracht: stel een agenda op voor de kick-off voor jullie project.

5 mobiliseren Tijdens voorbereidingsfase is alles geregeld
Nu controleren en sturen Opdracht: wat en wanneer zijn de meetpunten in jullie project om te controleren en te sturen? Maak een SWOT analyse van jullie als team. Waarin liggen voor jullie uitdagingen en bedreigingen? Wat zijn meetpunten om jullie samenwerking te controleren en te sturen?

6 Sturen van je project Competenties:
Doelen van anderen kennen en respecteren (r/k) Beheersinstrumenten kunnen hanteren (o/v) Voortgang bewaken (o/v) Procedures bewaken (o/v) Eenvoudige financiële analyses maken (o/v)

7 Bewaken en sturen Bewaken is… Sturen is….. Bewaken leveringsomvang
Meerwerk(tijd, kwaliteit, geld) minderwerk

8 Bewaken en sturen Bewaken voortgang
Taak, geplande duur, % gereed, werkelijk gewerkte uren (urenovericht). Omstandigheden (welke problemen, welke inzet, etc) Mijlpalen (is het moeilijkste al geweest?) Anticiperen Prognose kwaliteit Terugkoppelen plan met opdrachtgever (voorbereidingsfase) meten (met de opdrachtgever), aan start, tussentijds en aan het eind

9 H.10 communiceren en rapporteren
Doelen van anderen kennen en respecteren (r/k) Adequate communicatieve vaardigheden hanteren(r/v) Effectief omgaan met conflicten (r/v) Coachen (r/v)

10 communiceren Luisteren (en raadplegen)(bijv. “managing by walking around”): informele informatie non-verbale aspecten anticiperen Duidelijkheid Direct, openheid, uitgesproken verwachtingen Aanspreken op verantwoordelijkheid Afspraken over taken en verantwoordelijkheden

11 opdracht Spreek wensen en verwachtingen t.a.v. het project en elkaar uit. Maak op basis daarvan werkafspraken en leg die vast in het eerste verslag Bespreek de te ontwikkelen competenties met elkaar. wat betekent dit voor de taakverdeling? Maak afspraken over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden en leg die vast in het eerste verslag

12 Communiceren met opdrachtgever
Formeel en informeel Mondeling en schriftelijk Time driven Verschil aan opdrachtgever (mijlpalen en budget) Aan interne directie (financieel, risico’s, meer- en minderwerk)

13 Rapportages: Status van de mijlpalen (incl. gehaald)
Voorspelling/planning van de mijlpalen met als conclusie: de opleverdatum Afwijkingen t.o.v. de scope en consequenties van de afwijkingen Status en impact van meerwerk Tegenslagen Bij interne projecten (of het project binnen budget blijft en voorspelling t.a.v. overschrijding)

14 afronden Pro-actief zijn (o/h)
Besluiten onderbouwen en draagvlak creeeren (r/h) Adequate communicatieve vaardigheden hanteren (r/v) Mensen enthousiast maken (r/v) Effectief onderhandelen( r/v) Confronteren (r/v) Zich kwetsbaar opstellen(r/v) Omgaan met machtstegenstellingen en tegenstrijdige belangen(r/v)

15 opdrachten Een proactieve houding houding komt vaak terug bij competenties. Wat is het verschil tussen pro-actief en brutaal? Koe kun je stressvolle situaties voorkomen (individueel en als team)?


Download ppt "De competente projectleider"

Verwante presentaties


Ads door Google