De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Functionele specificaties ZAIS EMD

Verwante presentaties


Presentatie over: "Functionele specificaties ZAIS EMD"— Transcript van de presentatie:

1 Functionele specificaties ZAIS EMD
Opdrachtgever NICTIZ uitvoering Inview ism NVZA als onderdeel van EMDPlus Anne de Roos, beleidsmedewerker NVZA 29/1/2008

2 Aanleiding Ziekenhuisapothekers willen met hun ICT leveranciers afspraken kunnen maken over de (verdere) ontwikkeling van hun informatiesysteem in relatie tot het landelijke EMD Het volledige EMD domein waaronder de transmurale medicatie(overdracht)berichten, zijn nog niet volledig functioneel beschreven en technisch ontworpen. Het elektronisch voorschrijven kan niet los worden gezien van de aansluiting op het landelijk EMD. Workshop Kwaliteitskader ICT in de apotheek, 25/03/2008, A. de Roos

3 Doelstelling Beschrijving van de functionele specificaties voor een ziekenhuisapotheeksysteem (ZAIS) Ten behoeve van het gebruik van het landelijke EMD Leveranciers verzoeken de desbetreffende functionaliteit te realiseren Dan wel een selectie voor een ander ZAIS maken Systemen op basis van het document een kwalificatie of certificering krijgen Workshop Kwaliteitskader ICT in de apotheek, 25/03/2008, A. de Roos

4 Stappen Opstellen specificaties:
wensen/issues met betrekking tot het gebruik van het EMD beschrijving zorgprocessen in de kliniek, polikliniek en spoedeisende hulp functionele eisen/wensen die van toepassing zijn voor het ZAIS en betrekking hebben op (transmurale) communicatie met andere systemen van patiëntgegevens tbv MV Overleg ICT-leveranciers op haalbaarheid en implementeerbare eisen/wensen Evt overleg met OA en PKA Versie voorleggen aan de EMD Plus programma-adviescommissie (PAC) (februari ‘08) Workshop Kwaliteitskader ICT in de apotheek, 25/03/2008, A. de Roos

5 Randvoorwaarden Medicatiebewaking, domein waar ZAPO verantwoordelijk is ZAIS inclusief EVS, inclusief (transmurale) communicatie Generiek zorgproces: herkenbaar, toepasbaar en eenduidig EMD 1 en EMDPlus Ingericht op de toekomst Functioneel en niet technisch Hoeft niet in 1 systeem Richtlijn overdracht medicatiegegevens Workshop Kwaliteitskader ICT in de apotheek, 25/03/2008, A. de Roos

6 Niet Het inkoopproces;
Het logistieke proces, met uitzondering van de logistieke omzetting van een voorschrift naar de daadwerkelijk levering van het geneesmiddel (op artikel-niveau); Het bereidingsproces, met uitzondering van het voor-toediening-gereed maken (VTGM). Workshop Kwaliteitskader ICT in de apotheek, 25/03/2008, A. de Roos

7 Het proces Opname in de kliniek Consult op de polikliniek
via de Spoedeisende Hulp (SEH) Dagopname in de kliniek Behandeling op de polikliniek Workshop Kwaliteitskader ICT in de apotheek, 25/03/2008, A. de Roos

8 Zorgprocessen… Workshop Kwaliteitskader ICT in de apotheek, 25/03/2008, A. de Roos

9 Processen en systemen…
Workshop Kwaliteitskader ICT in de apotheek, 25/03/2008, A. de Roos

10 Vertaald naar ICT-functies
Voorschrijven en medicatiebewaking intramuraal (stap 2) Nr Omschrijving Eis of wens Referentie Raadplegen van het medicatieoverzicht via het LSP. Zie functie nr 3. Eis EMD1 Raadplegen van het EPD inclusief onderzoeksresultaten zoals van het laboratorium. Thuismedicatie kan zo nodig gestopt worden, Accorderen van het ‘voorstel opname medicatie’. Alternatief voor thuismedicatie kan gekoppeld worden aan een nieuw geneesmiddel uit het assortiment van de ziekenhuisapotheek, dat kan een 1: n relatie zijn of een n:1 relatie. Vanuit het systeem kan worden voorgeschreven. Er kan in het systeem een medicatie opdracht aangemaakt, gestopt of gewijzigd worden. Workshop Kwaliteitskader ICT in de apotheek, 25/03/2008, A. de Roos

11 Totaaloverzicht Workshop Kwaliteitskader ICT in de apotheek, 25/03/2008, A. de Roos

12 Proces+systeem+wensen=genoeg?
Voldoet een dergelijke document aan de wensen van gebruikersgroepen, cie FPZ en cie GMB voor invulling kwaliteitskader? Sessie in april Workshop Kwaliteitskader ICT in de apotheek, 25/03/2008, A. de Roos


Download ppt "Functionele specificaties ZAIS EMD"

Verwante presentaties


Ads door Google