De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelen van een kwaliteitssysteem: een contingentieperspectief

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelen van een kwaliteitssysteem: een contingentieperspectief"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelen van een kwaliteitssysteem: een contingentieperspectief
Kwaliteitsmaatregelen Contingenties Kwaliteitssysteem Kwaliteitssysteem ‘op maat’ Vraag: wat kunnen jullie op dit moment noemen om de kwaliteit te waarborgen in een proces. Wat mij betreft denken jullie aan een concrete situatieof een concreet bedrijf en noemt wat zaken. Inventariseren wat er wordt gezegd Vragen om men hier een bepaalde ordening in aan kan brengen: een bedrijfskundige ordening. Vragen waar het nu van afhnagt wat je op een gegeven moment doet? Wat zijn dan de factoren waarmee je rekening moet houden bij de keuzes in een organisatie?

2 Introductie van het college
Drie vragen: 1. Wat kunnen jullie nu -na 3 collegeweken noemen aan maatregelen om de kwaliteit te besturen? 2. Welke bedrijfskundige ordening kun je brengen in deze maatregelen? 3. Welke vragen moeten in de colleges nog behandeld worden?

3 Introductie college Waszink over kwaliteitsborging
Definitie van een kwaliteitssysteem Procedures en instructies Opzet van een procesbeheersingssysteem Systeem: regels, vakbekwaamheid en juiste bedrijfsmiddelen borgen: opzetten en op peil houden van een kwaliteitssysteem koppeling tussen de bedrijfsprocessen en de organisatiestructuur kwaliteitssysteem: organisatiestructuur, procedures, processen en middelen die nodig zijn voor het implementeren van kwaliteitszorg. Kwlaiteitshandboek: kwlaiteitsbeleid, tvb’s, organisatieststructuur en neetwerk van bedrijfsprocessen, procedures, beoordeling en beheer van het handboek. Kwaliteitsplan: zie blz. 49 Vraag: wat is een procedure? Zie blz. 49 collegedictaat hoe gespecificeerd is gespecificeerd; noem een voorbeeld van een college? Wat betekent het als je iets minder goed kunt specificeren? Wat zijn de redenen voor een minder goed specificatie? Zie ook blz. 50 (vakbekwaamheid, niveau in de organisatie waarop de procedure wordt gebruikt, waarop heeft de procedure betrekking. doelstelling PBS: zie blz. 54: copy.

4 Opdracht Bediscussieer het kwaliteitssysteem van Heemstra State op basis van een structuur van een kwaliteitssysteem

5

6 Definitie kwaliteitssysteem
Het geheel aan maatregelen in een organisatie om gericht de product- en proceskwaliteit te beinvloeden (Broekhuis, 2001), (zie ook figuur 6.1 boek van der Bij) Managementsystem to direct and control an organization with regard to quality (ISO/FDIS 9000, 2000)

7 Kwaliteitssysteem Drie typen of niveaus van activiteiten: - strategisch kwaliteitsbeleid en -doelstellingen - ontwerp en ontwikkeling van borgings-, beheersings- en verbeteringsactiviteiten - borgings-, beheersings- en verbeteringsactiviteiten

8 Strategisch niveau Ontwikkelen van interne en externe doelen (ten einde te beheersten en te verbeteren) Omzetten van doelen in actieplannen Bepalen van kwaliteitsdimensies en kwaliteitskarakteristieken (welke product- en proceskwaliteit wil men realiseren)

9 Tweede niveau: adaptief niveau
Keuze coordinatie mechanismen (Mintzberg) Keuze structuur: taken, verantwoorde-lijkheden en bevoegdheden, keuze van leerprocessen Cultuur: zie volgende sheet Evaluatie/audit en review systeem

10 Cultuur vanuit een kwaliteitsperspectief
Vier dimensies: Kwaliteitsborging: * respect voor regels * doelgerichtheid, informatie-doorstroming Kwaliteitsverbetering * gerichtheid op mensen en waarden * innovatie

11 Operationeel besturingsniveau
Keuze van concrete procesinstructies, metingen, specificaties, registratiepunten en - manieren, controles, normen, acties bij afwijkingen van normen Sheet getoond van een keuringsplan (zie ook Hfdst 5 Van der Bij e.a.)

12

13 Ontwerp van een kwaliteitssysteem = kiezen van de juiste
decentralisatiegraad participatiegraad en delegatiegraad standaardisatie- en coordinatievorm formalisatiegraad verdeling tvb’s keuze controlemechanismen accent op bepaalde procesfasen

14 Kwaliteitssyteem op maat
Besproken op college figuur 7.2, 5.8, 5.9, 5.10 en 7.3


Download ppt "Ontwikkelen van een kwaliteitssysteem: een contingentieperspectief"

Verwante presentaties


Ads door Google