De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Logistiek management: begrippen en principes

Verwante presentaties


Presentatie over: "Logistiek management: begrippen en principes"— Transcript van de presentatie:

1 Logistiek management: begrippen en principes
College 1 (hoofdstuk 1 Ronald H. Ballou)

2 Missie Logistiek Verzorgen van de juiste goederen of service
naar de juiste plaats, op het juiste moment, in de gewenste toestand, op een wijze die voor het uitvoerend bedrijf het meest gunstig is.

3 Processen in een organisatie
Primair proces: fabricage van een stoel produceren van boeken medische beoordeling Beheersprocessen: personeelsregistratie financiële administratie werkplanning

4 Logistiek management Samenhang van deze processen
Vakgebied gericht op fysieke primaire processen Gegevens verwerkende organisaties: administratieve logistiek

5 Goederenstroom Material management: stroom van inkoop tot eind product
convergent activiteiten: transport; voorraadbeheersing; material handling; etc. Fysieke distributie: stroom van eind-product tot consument divergent activiteiten: transport; voorraadbeheersing; material handling; etc.

6 Besturing en beheersing
Verticaal: Verschillende aggregatie niveaus Naarmate lager niveau gedetailleerdere planning Horizontaal: Keten afhankelijkheid Planning van je ketenpartner als input voor je eigen planning (supply chain)

7 Verticale besturing goederenstroom
Strategisch (lange termijn besluiten): keuze in markt, product en leveranciers plaats fabrieken en magazijnen Tactisch (middellange termijn besluiten): omvang goederenstroom op geaggregeerd niveau Operationeel (korte termijn besluiten): specifieke opdrachten aan afdelingen en gedetailleerder

8 Horizontale besturing goederenstroom
Coördinatie met ketenpartner: relatie marketing en productie inkoop en productie voorraadverloop Besluiten van de afdelingen: moment van productie nieuwe batch moment van aanvulling voorraad

9 Financiële doelen versus logistiek management
Lage operationele kosten grote series Lage kapitaallasten lage voorraden Opbrengsten: customer service = o.a. korte levertijden en flexibiliteit korte doorlooptijd in de productie, kleine series voldoende voorraden snelle distributie

10 Lage operationele kosten
Kosten van personeel Kosten onderhoud Transportkosten (grote series) Bestelkosten (grote series) Kosten van het omstellen machines (grote series)

11 Lage kapitaallasten Voorraadkosten van grondstoffen
Kosten van de voorraden eindproducten Afschrijvingen machines

12 Opbrengsten: customer service = korte levertijden
Verwerken van de aanvraag Plannen productie Eventueel inkopen Wachten op capaciteiten (wachtrij) Produceren Overdracht aan distributiefunctie Distribueren

13 Opbrengsten: customer service = flexibiliteit
De markt wil maatwerk en tijdige levering Dit vraagt om veel voorraden: verschillende onderdelen veiligheidsvoorraden Mode en trends Productlevens cyclus

14 Wachtrijen Continue aanvoer en afvoer: loket wachtrij
Aanvoer continu en afvoer stootsgewijs: perron Aanvoer stootsgewijs afvoer continu: stapel wachtrij Aan en afvoer beide stootsgewijs: stapel wachtrij Drempel wachtrijen: geen zin hebben in een bepaalde klus.

15 Type voorraden Voorraad wacht op capaciteit (bewerking of transport)
Strategische voorraden Speculatieve voorraden Pijplijn voorraden Incourante voorraden Strategische voorraden: dekking risico bij staking of niet meer kunnen krijgen Speculatieve voorraden Verwachten dat dit duurder wordt Completerings voorraden: onderhande werk Pijplijn voorraden: zit in de pijp Ontsporings voorraden: incourante artikelen (uit de mode geraakt)

16 Productie situaties

17 Posities KOOP Producten op voorraad Assembleren op order
Produceren op order Inkopen op order Ontwerpen op order


Download ppt "Logistiek management: begrippen en principes"

Verwante presentaties


Ads door Google