De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Management en logistiek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Management en logistiek"— Transcript van de presentatie:

1 Management en logistiek
Hoofdstuk 3 Productie Roel Grit Jan de Geus

2 Hoofdstuk Productie

3 Soorten productiebedrijven
Divergente productie o.a. hoogovens zuivelfabriek Convergente productie auto-industrie elektronica-industrie Gebruik van halffabricaten standaardonderdelen

4 Productieproces

5 Productiegrondvorm = lay-out van het productieproces
continue productie begrippen assemblage lopende band lijnopstelling flow massaproductie procesopstelling functionele opstelling begrippen job shop omsteltijd draaibanken zaagmachines montage productiegroep groepsopstelling werkplaats Werkplaats kwam twee keer voor in functionele opstelling. 1x verwijderd

6 Lijnopstelling

7 Procesopstelling

8 Groepsindeling

9 Werkplaats

10 Productiegrondvormen

11 Inrichting productieproces
Optimized Production Technology (OPT) Bottlenecks Theory of Constraints (TOC) Constraints Lean Manufacturing Waste elimineren Lean betekent mager Value Stream Mapping

12 Optimized Production Technology
Goldratt, Het Doel Bottleneck als uitgangspunt nemen voor planning of capaciteit van bottleneck vergroten

13 Productieplanning 1 Doorlooptijd productieorders (lead time)
Bewerkingstijden Transporttijden Wachttijden stapelwachttijd (seriegroottewachttijd) toeringcarwachttijd loketwachttijd Doorlooptijd zo kort mogelijk  keuze productiegrondvorm belangrijk.

14 Klant-Order-Ontkoppel-Punt
Hoe ver dringt een klantenorder door in het productieproces? KOOP1: Maken en verzenden naar voorraad (decentrale voorraad) KOOP2: Maken op voorraad (make to stock) KOOP3: Assembleren op order (assembly to order) KOOP4: Maken op order (make to order) KOOP5: Inkopen en maken op order In het algemeen is het KOOP het belangrijkste voorraadpunt in de goederenstroom.

15 KOOP

16 KOOP en planning Het KOOP bepaalt wijze van productieplanning.
Voor het KOOP voorraadgestuurd plannen (push-systemen) Productie op initiatief van de producent. Met zo weinig mogelijk capaciteit zo hoog mogelijke bezetting. Voorbij het KOOP ordergestuurd plannen (pull-systemen) Productie vindt plaats op initiatief van de klant. Ander onderscheid: materiaalgeoriënteerd plannen capaciteitsgeoriënteerd plannen

17 Productiebesturing Material Requirements Planning (MRP-I)
Hoofdproductieplan HPP Materiaalbehoefteberekening Stuklijsten = Bill Of Material = BOM Stuklijstexplosie MRP-I vóór het KOOP en is een push-systeem. Gaat uit van onbeperkte capaciteit Manufacturing Resource Planning (MRP-II) Neemt capaciteit wel mee Capacity Requirements Plan (CRP) MRP-II is een push-systeem Doel optimale inzet aanwezige machinecapaciteit Just In Time (JIT) ….

18 Just In Time (JIT) Geproduceerd n.a.v. klantorder of verandering marktvraag. Alleen leveren als afnemer dat wil. Precies op tijd of Just In Time. Klant ‘trekt de order naar zich toe’ (pull-systeem) JIT-planning probeert voorraadvorming stroomafwaarts te voorkomen. Total Quality Control noodzakelijk (kwaliteit van het productieproces moet volledig wordt beheerst) Kanban (Japans voor ‘kaart’ of ‘label’) transportkanban en productiekanban. Two bin-systeem

19 Toren

20 Stuklijst

21 Hoofdproductieplan

22 Behoefteberekening Toren

23 Behoefteberekening Toren
Moet titel niet zijn: Behoefteberkening eindproduct Toren?

24 Management en productie
Strategisch management Beslissen over te produceren producten Overleg met afdeling Productie (technisch haalbaarheid) Overleg met afdeling Verkoop over producteigenschappen Tactisch management Op welke manier productie organiseren O.a. welke grondvorm? Operationeel management Productieplanning De logistiek manager: logistieke kosten zo laag mogelijk houden.

25 Logistieke kosten productie
Administratieve ondersteuning Intern transport Voorraden halffabricaten en onderhanden werk Omstelkosten Uitval Afval Inefficiënties (verborgen kosten) Verstoringen normale productieproces (o.a. spoedorders)


Download ppt "Management en logistiek"

Verwante presentaties


Ads door Google