De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 4 De planning Waarom plannen? Begrippen Strokenplanning

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 4 De planning Waarom plannen? Begrippen Strokenplanning"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 4 De planning Waarom plannen? Begrippen Strokenplanning
Netwerkplanning Strokenplanning uit Netwerkplanning Bijstellen planning Welke activiteiten nodig? Planningssoftware Planningssoftware in praktijk Plannen groot project Time management Minicursus MS Project

2 Strokenplanning

3 Strokenplanning winkel

4 Netwerkplanning

5 Netwerk en stroken

6 WBS

7 Planning met de computer

8 ? Doel planning Doel van een planning
Wie? Wat? Wanneer? Plan ning Organiseren van het werk van de projectmedewerkers Vaststellen totale projecttijd Vaststellen van de gevolgen van een vertraging Vaststellen van de kosten van het project Bewaken van de voortgang en de kosten Wat moet je weten om te kunnen plannen? ? Welke activiteiten zijn er? Hoeveel tijd per activiteit Welke mensen nodig? Welke middelen nodig? Welke afhankelijkheden zijn er tussen activiteiten? Lange termijn planning

9 Opstellen planning Verzamelen gegevens Netwerkplanning
Opsporen activiteiten Schatting tijdsduur van elk Vaststellen afhankelijkheden Wie moet activiteit uitvoeren? Wat is er verder nodig? Netwerkplanning Analyseren gegevens Opstellen netwerkplanning Vaststellen kritieke pad Maken strokenplanning Strokenplanning

10 Planning - voorbeeld Aanleg CV installatie (maak eerst een schatting van de totale tijdsduur) Activiteit Onmiddelijke Voorgangers Tijds- duur A Leveren buizen - 2 B Leggen buizen 6 C Leveren CV ketel 5 D Leveren radiatoren E Installeren radiatoren F Installeren CV ketel C, B G Aansluiten buizen op radiatoren B, E 4 H Inregelen CV installatie F, G Eerst netwerkplanning, dan kritieke pad, dan strokenplanning

11 Uitwerking voorbeeld Netwerkplanning = Pert chart Kritieke pad = 14
Activiteitentabel Tijd A Leveren buizen - 2 B Leggen buizen 6 C Leveren CV ketel 5 D Leveren radiatoren E Installeren radiatoren F Installeren CV ketel C, B G Aansluiten buizen op radiatoren B, E 4 H Inregelen CV installatie F, G Uitwerking voorbeeld Netwerkplanning = Pert chart Kritieke pad = 14 B=6 A=2 F*=2 C=5 F*=2 H*=2 G*=4 D=2 E=2 H*=2 G*=4 Strokenplanning Speling = marge As soon as possible = ASAP ALAP Must start on Milestones Resources A=2 = Gantt chart 5 10 8 14 2 12 B=6 G*=4 C=5 speling H*=2 D=2 F*=2 speling E=2 speling D, E

12 Planning – Doe onderstaande opdracht
Activiteit Onmiddelijke voorgangers Tijdsduur A Activiteit A - 6 B Activiteit B 8 C Activiteit C 4 D Activiteit D E Activiteit E B, C 3 F Activiteit F G Activiteit G E, F H Activiteit H 10 I Activiteit I H, G 2 - Maak een schatting van de doorlooptijd Maak een netwerkplanning Bereken het kritieke pad Maak een strokenplanning

13 uitwerking Totaal 24 F=4 D=6 G*=6 A=6 C=4 E*=3 I*=2 E*=3 G*=6 B=8 I*=2
Activiteit voorgangers Tijd A Activiteit A - 6 B Activiteit B 8 C Activiteit C 4 D Activiteit D E Activiteit E B, C 3 F Activiteit F G Activiteit G E, F H Activiteit H 10 I Activiteit I H, G 2 Totaal 24 F=4 D=6 G*=6 A=6 C=4 E*=3 I*=2 E*=3 G*=6 B=8 I*=2 H=10

14 Lag time en lead time

15 Groot project

16 Planning - begrippen Netwerkplanning (Pert-chart)
Strokenplanning (Gantt Chart, Bar-chart) Activiteit, taak Mijlpaal Kritieke pad, kritische activiteit Speling/marge in een planning ASAP / ALAP / Must start on, …. Resources Een planning is dynamisch Wat doe je bij een afwijking vd planning? Realiteitswaarde van een planning Informatie verspreiden Planning <-> Plan van aanpak Doorlooptijd <-> Bestede tijd

17 Planning met de computer
Eigenschappen planningsprogramma Eenvoudige invoer van activiteiten en benodigde tijd Stroken- en netwerkplanning uit zelfde gegevens maken Activiteiten groeperen tot fasen Afhankelijkheden met muisklik in te voeren Medewerkers te koppelen aan activiteiten Volledig automatisch doorrekenen van de planning Via tarieven en materiaalkosten kunnen kosten worden gepland Voortgang bijhouden door invoering van ‘actuals’ Beschikbaarheid van ‘resources’ in te voeren (Kalenders) Kalenders Algemene bedrijfskalender Een projectkalender Een kalender per medewerker of hulpmiddel

18 Time management tips Begin de dag met opstellen van actielijst
kost 10 minuten puntsgewijs in agenda noteren, aftekenen indien gereed maak elke dag een of meer taken af u af kunt krijgen Noteer in agenda actiepunten voor de toekomst Doe moeilijke dingen op momenten waarop u fit bent Probeer actiepunten zo snel mogelijk af te handelen Houdt contacten kort Wees betrouwbaar in afspraken Probeer weinig fouten te maken, fouten herstellen kost veel tijd! Zorg voor een opgeruimde werkplek Selecteer de bijeenkomsten waar u heen gaat Lees alleen zaken die de moeite waard zijn

19 Time management Matrix
Dringend Niet dringend Activiteiten Crises Urgente problemen Projecten met deadline Activiteiten Voorzorgsmaatregelen Werken aan relaties Nieuwe mogelijkheden onderzoeken Belangrijk Activiteiten Interrupties Sommige telefoontjes Sommige post & rapporten Sommige vergaderingen Aanstaande kwesties Aardigheden tov anderen Activiteiten Beuzelarijen Sommige telefoontjes Sommige post Tijdverdrijf Aanstaande kwesties Plezierige activiteiten Niet Belangrijk

20 Engelse begrippen Task Schedule Duration To allocate a resource
progress Dependencies Finish-to-start Predecessor Succesor Lag time Lead time Priority Effort driven Fixed duration Milestone Recurring task tracking working time


Download ppt "Hoofdstuk 4 De planning Waarom plannen? Begrippen Strokenplanning"

Verwante presentaties


Ads door Google