De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gesprekscyclus Quadraam

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gesprekscyclus Quadraam"— Transcript van de presentatie:

1 Gesprekscyclus Quadraam

2 Algemene punten Tweejarige cyclus:
één planningsgesprek, tenminste één voortgangsgesprek één beoordelingsgesprek De cyclus kan op elk moment in een schooljaar starten De gesprekscyclus wordt ondersteund door een geautomatiseerd systeem

3 Stappen gesprekscyclus
De voorbereiding inclusief 360° feedback De planning De voortgang De beoordeling

4 De voorbereiding: 360° feedback
leidinggevende nodigt medewerker uit voor planningsgesprek medewerker start de 360° feedback: 4 invalshoeken: zelf: competentieformulier leidinggevende: competentieformulier Collega docent: feedbackformulier en competentieformulier Leerlingen: leerlingenquete

5 Organisatie 360˚ feedback Planning Voortgang Oordeel Zelf Lg Col Lln

6 De planning: planningsformulier
medewerker maakt analyse van feedback op basis van de 360° feedback vult de medewerker het planningsformulier in stelt het planningsformulier beschikbaar aan zijn leidinggevende

7 De planning: planningsgesprek
medewerker en leidinggevende voeren gesprek over: welbevinden competenties (behoud, verbetering en ontwikkeling) resultaten in het werk bijdrage aan het team- of schoolplan afspraken hierover worden vastgelegd in planningsformulier

8 De planning: POP en PAP na het gesprek vult medewerker ontwikkelpunten en actiepunten aan medewerker geeft aan welke faciliteiten hij denkt nodig te hebben: geld, tijd, middelen, ondersteuning leidinggevende keurt POP en PAP met faciliteiten goed (of niet)

9 Automatische koppeling
Organisatie Lg 360˚ feedback Planning Voortgang Oordeel 1 2 3 4 Zelf POP Lg faciliteiten Col PAP Lln faciliteiten Automatische koppeling

10 De voortgang: het portfolio
medewerker houdt voortgang t.o.v. afspraken bij: hij verzamelt bewijzen dit kan door bestanden toe te voegen aan het digitale portfolio: certificaten; verslagen; feedback

11 De voortgang: voortgangsgesprek
op de afgesproken tijd voeren medewerker en leidinggevende een voortgangsgesprek ter voorbereiding vult de medewerker de ontwikkel- en actiepunten aan met een eigen reflectie het portfolio ondersteunt deze reflectie

12 De voortgang: voortgangsgesprek
tijdens het voortgangsgesprek bespreken medewerker en leidinggevende de afgesproken acties indien nodig past medewerker het voortgangsformulier aan eventueel aanpassen ontwikkel- en actiepunten en faciliteiten

13 Automatische koppeling
Organisatie Lg Lg 360˚ feedback Planning Voortgang Oordeel 1 2 3 4 1 2a 2b 3 4 Zelf POP reflectie functioneren ontwikkelen functioneren ontwikkelen Lg faciliteiten bewijzen voortgang in portfolio bewijzen voortgang in portfolio Col PAP Lln faciliteiten Automatische koppeling Bijstellen POP en PAP?

14 De beoordeling: Kaderbeleid van Quadraam, invulling grotendeels door de scholen. Het oordeel wordt grotendeels bepaald op basis van de realisatie van de afspraken uit plannings- en voortgangsgesprek. Leidinggevenden toetsen hun beeld bij andere betrokkenen. De wijze waarop wordt op school vastgelegd. Bij OP en OOP categorie 3 is tenminste 1 lesbezoek verplicht

15 Automatische koppeling
Organisatie Lg Lg Lg 360˚ feedback Planning Voortgang Oordeel 1 2 3 4 1 2a 2b 3 4 1 2a 2b 3 4 Zelf POP reflectie reflectie functioneren ontwikkelen functioneren ontwikkelen Lg faciliteiten bewijzen voortgang in portfolio bewijzen voortgang in portfolio Col PAP Lln faciliteiten Automatische koppeling Bijstellen POP en PAP?

16 Scholing en voorlichting
voorlichting en scholing leidinggevenden voorlichting medewerkers handleiding in het systeem (uitgebreid) Verkorte handleiding

17 Aandachtspunten Implementatieplan
Schoolspecifiek maken van kaderbeleid (wanneer is er sprake van goed – voldoende – onvoldoende) Organisatiestructuur inbouwen Formulieren Eisen bekwaamheidsdossier Systeembeheerder(s)


Download ppt "Gesprekscyclus Quadraam"

Verwante presentaties


Ads door Google