De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pilot: Blijvend bekwamen: werken aan eigen professie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pilot: Blijvend bekwamen: werken aan eigen professie"— Transcript van de presentatie:

1 Pilot: Blijvend bekwamen: werken aan eigen professie
Voorlichtingsbijeenkomsten 27 februari en 5 maart

2 Deelnemende instellingen
Ruud de Moor Centrum: Jo Knarren, Marieke Dresen Koning Willem I College: Yvonne Moerman, Hans Schaepkens, Willie Rovers e.a.

3 Achtergrond Ruud de Moor Centrum
In opdracht van OCW biedt het Ruud de Moor Centrum (RdMC) als onderdeel van de Open Universiteit producten en diensten om scholen en lerarenopleidingen te ondersteunen bij het opleiden en begeleiden van (nieuwe) leraren.

4 Geschiedenis KWIC en RdMC
Samenwerking in project: Opleiden in de school Expertsessies met assessoren en collega’s van SMD Klankbordgroepbijeenkomst met managers en leraren Besprekingen met PZ en CvB

5 Doel van de pilot De leraar beoordeelt zelf het eigen handelen in beroepssituaties en reflecteert daarop. Hoe plan je je eigen ontwikkeling? Hoe zorg je dat die ontwikkeling je eigen kwaliteit bevordert? Welke (meet)instrumenten zijn voor dit doel geschikt?

6 Ontwikkelingsgericht
Dus : Ontwikkelingsgericht In plaats van Functiegericht

7 Doelgroep Alle leraren van het Koning Willem I College die hun competenties in stand willen houden en wellicht willen verbeteren 2 groepen van ca. 15 personen Een groep van collega’s uit dezelfde afdeling. Een groep van collega’s uit diverse afdelingen.

8 Heb ik duidelijke beelden bij de genoemde kerntaken?
Zo ja: ! Zo nee: De leerkracht van vragen Heb ik duidelijke beelden bij de genoemde competenties? Zo ja: ! Zo nee: De leerkracht van vragen

9 De pilot Een tweesnijdend zwaard omdat………..

10 …wij de volgende vragen willen beantwoorden:
Welke rol speelt de zelfreflectie van de professional in ‘functioneren en beoordelen’? Welke eisen stelt zo’n ontwikkelingstraject aan de organisatie? Welke instrumenten zijn noodzakelijk om dit soort POP-traject in te vullen? Hoe organiseer je de begeleiding in dit kader? Wat is de rol van het management in het POP-traject in relatie tot assessoren en begeleiders? E.a.

11 …en u mogelijk deze vragen wil beantwoorden:
Hoe houd ik mijn kwaliteiten op peil? Waar wil ik zelf in de komende periode (1 of 4 jaar) aan werken in mijn beroep? Wat vind ik zelf waardevolle ontwikkelingen in mijn vakgebied en/of mijn beroep? Welke rol zou ik in mijn opleidingsteam willen spelen?

12 POP

13 Afbakening m.b.t. bekwaamheidsdossiers
Vooraf krijgen leraren de garantie dat de resultaten van het ontwikkeltraject zoals POP en Plan van Aanpak door hen persoonlijk in de eigen loopbaan kunnen worden ingezet Onderzoeksgegevens worden gehanteerd op basis van anonimiteit.

14 Activiteiten in project
Analyse van beroepssituaties van (senior) docenten Selectie, ontwikkeling en aanpassing van assessmentinstrumenten Opstellen criteria voor portfolio en bekwaamheidsdossier Begeleiding bij het opstellen van POP Ontwikkeling van instrumentarium voor digitaal ontwikkelingsportfolio

15 Ondersteuning in stappen
Intakegesprekken met deelnemers Input voor opstellen POP door middel van Concretiseren competenties aan kritische (beroeps)situaties De leraar als persoon (LaP) Eventuele leerlingscan En… Ondersteunen van de voortgang Suggesties voor de afronding van het POP

16 Globaal Tijdpad Feb/maart: voorlichtingsbijeenkomsten
Maart: samen met deelnemers analyse kritische beroepssituaties Selectie instrumenten en ontwikkeling begeleidingstraject Vaststellen kwaliteitscriteria van de instrumenten April/mei: ondersteunen van deelnemers bij intake-activiteiten Input voor POP ( verhelderen competenties, LaP enz) Mei tot en met juni: opstellen POP Vanaf september Vervolg: werken aan persoonlijk ontwikkeling op basis van POP

17 Meedoen?


Download ppt "Pilot: Blijvend bekwamen: werken aan eigen professie"

Verwante presentaties


Ads door Google