De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

|Datum 27-11-20131 Project van Zwak naar Sterk Jan Folkert Deinum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "|Datum 27-11-20131 Project van Zwak naar Sterk Jan Folkert Deinum."— Transcript van de presentatie:

1 |Datum 27-11-20131 Project van Zwak naar Sterk Jan Folkert Deinum

2 |Datum 27-11-2013 Project in het kort ›Observeren van en geven van feedback aan docenten met het oog op verbeteren leskwaliteit ›Verzamelen van onderzoeksgegevens om in de toekomst beter feedback te kunnen geven aan docenten wat werkt en wat niet ›Geven van feedback aan bestuur/management over leeropbrengsten; werken aan verbetering ›Ontwikkelen van (digitale) instrumenten om docenten kwaliteit van docenten te kunnen meten (ook door leerlingen) 2

3 |Datum 27-11-2013 Omvang project ›We gaan uit van (ongeveer):  30 scholen, 15 schoolbesturen  Gemiddeld 25 deelnemende docenten per school  4 getrainde observatiedocenten per school  Totaal 750 docenten 3

4 |Datum 27-11-2013 Wat houdt een observatie in? ›Een les wordt geobserveerd aan de hand van voorgestructureerd formulier ›Na de les wordt feedback gegeven door de observator en wordt de les besproken ›Op basis van de observaties en feedback wordt samen met de docent een interventieplan (“waar ga ik aan werken”) opgesteld. 4

5 |Datum 27-11-20135 Planning

6 |Datum 27-11-2013 Planning 2013 ›Aanmelding scholen ›Zo mogelijk intakegesprek per school 6

7 |Datum 27-11-2013 Planning 2014 voorjaar ›Intakegesprek per school ›Trainen van observatiedocenten om observaties te kunnen doen en feedback te kunnen geven ›Afnemen van leerlingvragenlijsten per deelnemende docent (telkens 2 klassen) ›Analyse/selectie deelnemende docent ›Opstellen van professionaliseringsplan per deelnemende docent ›Analyse (en rapportage) van de leeropbrengsten op school (doubleerders, doorstroom, afstroom, CSE enz.). Nulmeting ›Masterclasses bestuur/management 7

8 |Datum 27-11-2013 Planning 2014/2015 ›Per deelnemende docent:  Twee observaties (inclusief feedback/interventieplan) - 1x door lerarenopleider - 1x door docentobservator  Minimaal twee klassen vullen de vragenlijst “Mijn Leraar” in  Bespreekt met lerarenopleider de toetsvorderingen en leerprestaties van leerlingen  Interventieplan opstellen (lerarenopleider en docent) voor leerlingen die achterop geraakt zijn ›Per school:  Analyse (en rapportage) van de leeropbrengsten op school (doubleerders, doorstroom, afstroom, CSE enz.)  Deelname aan de Masterclasses voor bestuur/management 8

9 |Datum 27-11-2013 Planning 2015/2016 (identiek aan vorig jaar) ›Per deelnemende docent:  Wordt twee maal geobserveerd (inclusief feedback/ interventieplan) - 1x door lerarenopleider - 1x door docentobservator  Minimaal twee klassen vullen de vragenlijst “Mijn Leraar” in  Bespreekt met lerarenopleider de toetsvorderingen en leerprestaties van leerlingen  Interventieplan opstellen (lerarenopleider en docent) voor leerlingen die achterop geraakt zijn ›Per school:  Analyse van de leeropbrengsten op school (doubleerders, doorstroom, afstroom, CSE enz.)  Deelname aan de Masterclasses voor bestuur/management 9

10 |Datum 27-11-2013 Planning 2016 najaar ›Scholen ontvangen definitieve rapportages ›Afsluitende masterclass ›Afsluitende conferentie 10

11 |Datum 27-11-201311 Wat mag de school verwachten?

12 |Datum 27-11-2013 Wat de school mag verwachten ›Getrainde docentobservators (gemiddeld 4 per school) ›Docenten die zich hebben verbeterd in het lesgeven (gemiddeld 25 per school) ›Jaarlijkse analyses/rapportages over de leeropbrengsten ›Bespreking analyses rapportages met bestuur/management met het oog op verbetering ›Masterclasses voor bestuur/management 12

13 |Datum 27-11-2013 Financiën ›School krijgt € 2000 per deelnemende docent:  2013: 12,5%  2014: 25,0%  2015: 25,0%  2016: 37,5% 13

14 |Datum 27-11-2013 Vertrouwelijkheid ›De school krijgt resultaten op schoolniveau ›De resultaten op individueel docentniveau (uit de leerlingvragenlijsten en observaties) worden NIET met de school gedeeld (geldt ook voor de observaties door de eigen observatiedocenten) ›In de rapportages naar buiten toe blijven scholen (en docenten uiteraard) anoniem. 14

15 |Datum 27-11-201315 Wat verwachten we van de school?

16 |Datum 27-11-2013 Wat we verwachten van de school ›4 docentenobservatoren per school (gemiddeld) ›25 deelnemende docenten per school (gemiddeld) ›Bereidheid bestuur/management om de kwaliteit van de school te verbeteren binnen de kaders van het project 16

17 |Datum 27-11-2013 Welke docenten kunnen deelnemen? ›Ten minste 3 jaar ervaring ›Geeft een vak waarin examen wordt afgelegd ›Redelijkerwijs kan worden verondersteld dat de docent nog ten minste 5 jaar lesgeeft bij aanvang van het project. 17

18 |Datum 27-11-2013 Welke docenten kunnen observeren? ›Ten minste 10 jaar ervaring ›Ervaring met begeleiden van docenten/stagiaires/LIO’s ›Staat zelf open voor kritiek en feedback ›Heeft zich afgelopen jaren zelf voortdurend ontwikkeld ›Wordt gewaardeerd en vertrouwd door collega’s 18

19 |Datum 27-11-201319 Wat ontbreekt er of wat moet anders?


Download ppt "|Datum 27-11-20131 Project van Zwak naar Sterk Jan Folkert Deinum."

Verwante presentaties


Ads door Google