De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Professionaliteitsontwikkeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Professionaliteitsontwikkeling"— Transcript van de presentatie:

1 Professionaliteitsontwikkeling
intervisie Professionaliteitsontwikkeling In het docentschap Leren met en van elkaar

2 Te verwerven competenties
De student past instrumenten toe voor proces- en productevaluatie van het eigen didactisch en pedagogisch handelen De student evalueert en beoordeelt het didactisch handelen op efficiëntie, effectiviteit, communicatieve en (kunst)pedagogische waarde De student zet uiteenlopende communicatieve vaardigheden in om pedagogische en didactische ideeën toe te lichten naar te onderscheiden doelgroepen en kan deze plaatsen binnen het kader van de waarden en identiteitsuitspraken die gelden binnen een school of instelling De student toont aan in staat te zijn instrumenten voor proces- en productevaluaties te hanteren en daarbij vakoverstijgende en algemene onderwijsdoelen te betrekken De student speelt een intermediaire rol en toont daarbij een professionele houding

3 leerdoelen De student weet hoe zij/hij intervisie moeten organiseren en heeft kennis van verschillende methodieken De student kan zelfstandig een intervisiegroep organiseren en in stand houden De student kan reflecteren op de eigen ontwikkeling. De student kan de ervaringen omzetten in concrete activiteiten ter verbetering van de eigen beroepspraktijk.

4 toetsvormen De student weet hoe zij/hij intervisie moeten organiseren en heeft kennis van verschillende methodieken (reflectie-supervisie) De student kan zelfstandig een intervisiegroep organiseren en in stand houden (verslagen bijeenkomsten) De student kan reflecteren op de eigen ontwikkeling. (reflectie document gekoppeld aan competenties) De student kan de ervaringen omzetten in concrete activiteiten ter verbetering van de eigen beroepspraktijk. (reflectie en stageverslag)

5 lesprogramma 1 introductie intervisie 2 basisvoorwaarden
Vragen stellen Voorbeeld opdracht ( guinnee pig) Groepsopdracht Bespreken en feed-back Ted-talk

6 De basisvoorwaarden Groep professionals met een vergelijkbare beroepscontext Vertrouwen, vertrouwelijkheid en gelijkwaardigheid Betrokkenheid en participatie Reflectie en feed back Open houding

7 Methodes 7-stappen methode ( passen wij toe ) Incidentmethode
Balint methode Krachtenveld analyse

8 gesprekstechnieken Opdracht 1 Vorm een groep van 4 personen
Interview een persoon

9 Leer vragen stellen

10 vragen stellen is luisteren naar het antwoord

11


Download ppt "Professionaliteitsontwikkeling"

Verwante presentaties


Ads door Google