De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bereik en kwaliteit van ondersteuning voor alle kinderen en gezinnen VNG Congres Een wereld te winnen Rotterdam, 10-11-11 Drie jaar Academische Werkplaatsen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bereik en kwaliteit van ondersteuning voor alle kinderen en gezinnen VNG Congres Een wereld te winnen Rotterdam, 10-11-11 Drie jaar Academische Werkplaatsen."— Transcript van de presentatie:

1 Bereik en kwaliteit van ondersteuning voor alle kinderen en gezinnen VNG Congres Een wereld te winnen Rotterdam, 10-11-11 Drie jaar Academische Werkplaatsen Diversiteit in het Jeugdbeleid

2 Onvoldoende bereik en kwaliteit o Ondervertegenwoordiging migrantenjeugd in preventie en lichtere hulpverlening o Oververtegenwoordiging in zwaardere hulpverlening en justitiële keten

3 Beleid o Landelijke overheden o Lokale overheden: regie jeugdbeleid Organisaties o Professionals (kennis, houding, vaardigheden) o Bedrijfscultuur, methodieken, instrumenten, Belanghebbenden o Verbinding met vrijwillige initiatieven o Verbinding met ouders, jongeren en hun netwerken K E N N I S O N D E R S T E U N I N G Verbetering bereik en kwaliteit: gelaagde aanpak

4 Kennis in en met de lokale praktijk

5 Kennis Verhoging van inzicht o Visies en ervaringen van ouders/jongeren Tienplus en Brabant; jonge moeders DWARS) o Etnische verschillen in ontwikkeling (studie Generation R DWARS) Eisen aan onderzoek o Aandacht voor diversiteit (validiteit jeugdmonitor Rotterdam DWARS) o Gegevens over bereik en effectiviteit voor iedereen (Triple P Divers Tienplus) Onderzoekspraktijk o Reflectie inbouwen in de praktijk (dubbelaanstellingen; leernetwerken intercultureel vakmanschap; leerwerktraject Brabant; CJG-estafette Tienplus)

6 Beleid Organisaties Belanghebbenden Verbinding met ouders, jongeren en hun netwerken; verbinding met vrijwillige initiatieven o CJG als laagdrempelig knooppunt: school als vindplaats, verbinding met vrijwillige bottom-up initiatieven (Tienplus) o Vaderschap versterken (Tienplus) o Adviesgroep, Adviesraad, Jongerenkennisteams (Brabant) o Eigen kracht conferenties Antilliaanse gezinnen (DWARS)

7 Beleid Organisaties Belanghebbenden Professionalisering (kennis, houding, vaardigheden) o Scan bewustwording/communicatieve vaardigheden); leerwerktraject met eigen casuistiek, leren van elkaar (Brabant) o Diversiteitgevoeliger maken van opleidingen (Meetladder Diversiteit Onderwijs, observatie in de lessen, werkvormen, bv. studenten leren in de praktijk) (Tienplus, DWARS) I nstellingscultuur o Werkmodel diversiteitsbeleid (Brabant) Methodieken, instrumenten o Diversiteitgevoeligheid Triple P, evidence base bottom-up interventie Coach je Kind (Tienplus) o Doorontwikkeling mentorprojecten (DWARS)

8 Beleid Organisaties Belanghebbenden Beleidsvorming lokale overheden o Ontwikkeling ontmoetingscentrum voor jonge moeders (DWARS) o Toekomstscenario’s voor diversiteitsbeleid (te verwachten ontwikkelingen op basis van literatuur, databestanden en interviews met deskundigen (Brabant) o Advies pedagogische infrastructuur, waaronder visievorming op verbinding met communities/vrijwillige initiatieven (Tienplus)

9 Diversiteitbeleid en positief jeugdbeleid: gezamenlijke agenda!! Kanteling in de aanpak van professionals en instellingen: o Aandacht voor perspectief van ouders en jeugdigen o Uitgaan van eigen kracht, empowerment o Voortbouwen op persoonlijke netwerken, bottom-up initiatieven o Professional nieuwe stijl: kansgericht, aansluiten, verbinden o Institutie nieuwe stijl: handelingsruimte professional, verbinding met vrijwillig werk

10 Meer weten? www.samendwars.nl www.dj-brabant.nl www.kenniswerkplaats-tienplus.nl


Download ppt "Bereik en kwaliteit van ondersteuning voor alle kinderen en gezinnen VNG Congres Een wereld te winnen Rotterdam, 10-11-11 Drie jaar Academische Werkplaatsen."

Verwante presentaties


Ads door Google