De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Invoering van HGW en het werken met groepsplannen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Invoering van HGW en het werken met groepsplannen"— Transcript van de presentatie:

1 Invoering van HGW en het werken met groepsplannen
Stichting prOo 31 augustus 2010 IJsselgroep

2 Waarom ook al weer? Eerst even wat kennis ophalen! Passend onderwijs
SWV’en Drieluik en Noordoost Veluwe kiezen voor HGW als uitgangspunt voor primaire proces prOo kiest voor 1-zorgroute: werken met groepsplannen Opbrengstgericht werken Studieochtend 23 maart 2010 Eerst even wat kennis ophalen!

3 1: Ik ga uit van de onderwijsbehoefte van het kind
3

4 2: Ik zal het zelf moeten doen
4

5 3: Ik werk doelgericht 5

6 4: Ik werk samen met ouders, het kind, IB ….
6

7 5: Ik ga uit van de wisselwerking tussen het kind en de omgeving
7

8 6: Ik ben op zoek naar kwaliteiten van het kind, de ouders en mezelf
8

9 7: Ik werk systematisch en transparant
9

10 Leerlingen met problemen
Dus……………………. Leerlingen met problemen in plaats van Probleemleerlingen

11 Werken met groepsplannen
Leerkracht vult groepsoverzicht in en evalueert vorige groepsplan Leerkracht signaleert leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften De leerkracht benoemt onderwijsbehoeften De leerkracht clustert leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften

12 Subgroep 1 Subgroep 2 Basisgroep standaardaanbod Extra groep
standaard-aanbod + aanvullend(e) doelen Subgroep 2 standaard-aanbod + aanvullend(e) doelen Basisgroep standaardaanbod Extra groep Eigen aanbod (eigen doelen)

13 5. De leerkracht stelt het groepsplan op
6. De leerkracht voert het groepsplan uit

14 Invoeringstrajecten Klassenmanagement Leerlijnen Kennismaking met HGW
Zorgstructuur Traject groepsplannen Opbrengstgericht werken

15 Sterke punten (23-3-2010) Klassenmanagement Zorgstructuur
Kwalitatief goede methodes Aandacht voor vernieuwingen Goed leerlingvolgsysteem Sterke intern begeleiders Directeur is bereid om de vernieuwing in te voeren

16 Verbeterpunten/actiepunten (23-3-2010)
Handelingsgericht werken (attitude is belangrijk) Leerlijnen, cruciale leermomenten herkennen en hieruit leerdoelen afleiden Het maken van trendanalyses Het afleiden van acties uit de gemaakte trendanalyses Contacten met ouders Reflecterend vermogen van leerkrachten

17 Aanbevelingen (23-3-2010): Scholen
Maak een planning van hoe je dit wil gaan invoeren Bedenk wat voor jou de belangrijkste actiepunten zijn en verwerk deze in je schoolplan Neem je team ook continu mee in het traject, om draagvlak te creëren en te behouden Beschrijf dit ook duidelijk in je zorgstructuur Bedenk acties op basis van de analyse van je resultaten en beschrijf deze in je plan (zowel school- als groepsplan) Inzet subsidies WSNS

18 Stichtingsniveau (23-3-2010)
Ga na of er groepen zijn die samen kunnen optrekken, onderscheid in: Tijd Thema Bedenk kaders, de manier waarop de doelen bereikt worden kan schoolspecifiek gemaakt worden. Vlot in overleg met scholen die volgend schooljaar willen starten Scholen die later willen beginnen, kunnen starten met werken aan voorwaarden: Leerlijnen Klassenmanagement Trendanalyses HGW Uitwisselingspunt (digitaal)

19 Invoeringsplan prOo 2010-2014: 4 tranches
In starten 9 scholen Invoeringstraject duurt 3 jaar (steeds minder intensief) Voorwaarden voor start met invoering Bekostiging door bestuur plus subsidie SWV’en

20 Bovenschools niveau Training Voeren van HGPD-gesprekken voor alle intern begeleiders: 2 groepen, 2 jaar, 4 bijeenkomsten Monitoring van de invoering Afstemming met kenniscentrum Afstemming met de regio Kennisdeling

21 Stand van zaken 7 scholen starten in met invoering groepsplannen, 2 starten met HGW en leerlijnen Training IB’ers is gepland: 2 groepen, 4 bijeenkomsten Afspraken voor 2 monitorgesprekken Frans en Ineke zijn contactpersonen binnen prOo Didi is (inhoudelijk) contactpersoon vanuit de IJsselgroep

22 Indien er zich problemen voordoen bij de begeleiding …
Bij ontevredenheid wordt dit door school direct besproken met de adviseur. Gezamenlijk wordt gezocht naar een oplossing. Indien school en adviseur er niet uitkomen, wordt contact opgenomen met Didi. Zij informeert Frans.


Download ppt "Invoering van HGW en het werken met groepsplannen"

Verwante presentaties


Ads door Google