De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Trans-Plan in beeld *De gegevens in deze presentatie zijn fictief

Verwante presentaties


Presentatie over: "Trans-Plan in beeld *De gegevens in deze presentatie zijn fictief"— Transcript van de presentatie:

1 Trans-Plan in beeld *De gegevens in deze presentatie zijn fictief

2 Deze presentatie geeft u een beeld van Trans-Plan als middel,
om via overzicht & inzicht, uitzicht te krijgen op passend onderwijzen: het (digitale) Groepsplan

3 Trans-Plan als ‘middel’ >

4 Vanaf elke locatie benaderbaar via de Internetsite: www.trans-plan.nl

5 Uw leerlingen & groepen worden via EDEX automatisch door ons geïmporteerd, zodat u direct kunt starten met uw Groepsplan:

6 Trans-Plan faciliteert bij elke stap met toegepaste instructies, denkvragen, handreikingen, leerlijnen, normen & geconcretiseerde onderwijsbehoeften

7 ‘Als vanzelf’ doorloopt u in de juiste volgorde de fasen van de Cyclus van Planmatig Handelen & PDCA, volgens de uitgangspunten van Ontwikkelings- gericht (OB), Handelingsgericht (HGW) & Opbrengstgericht werken (OGW):

8 Overzicht >

9 U voert in slechts ± 10 minuten gericht de door Trans-Plan gevraagde (toets-)gegevens in:

10 Voor de clustering van de groepen 1 & 2 kunt u kiezen:
op basis van kalender- en ontwikkelingsleeftijd op basis van CITO voor kleuters

11 op basis van kalender- en ontwikkelingsleeftijd: Trans-Plan clustert automatisch op kalenderleeftijd & u verplaatst kleuters desgewenst op basis van geobserveerde ontwikkelingsleeftijd ( herkenbaar aan de ‘pinpoint’)

12 op basis van uw LVS: u voert de toetsresultaten in > Trans-Plan clustert uw groep & brengt de verschillende functioneringsniveaus in beeld

13 In alle soorten groepen 3 t/m 8 ontstaan maximaal 4 subgroepen, gebaseerd op wat max. 4 ‘typen’ leerlingen – vergelijkbaar - nodig hebben om hun leerdoelen te bereiken. Individuele Handelingsplanning is daarbij inbegrepen

14 Voor kleuters is IGDI vertaalt in 3 ‘typen’ Spelbegeleidingsbehoeften, waarbinnen u aandachtspunten kiest per subgroep:

15 De feitelijke gegevens - die het Groepsplan verantwoorden - worden gaandeweg automatisch opgeslagen in een Groepsoverzicht:

16 Inzicht >

17 Bij ‘Didactische Analyse’ helpen ‘denkvragen’ u om de aard van de didactische onderwijsbehoeften binnen uw groep beter te begrijpen:

18 De onderbouwversie toont hier de stap ‘Aantekeningen’, met vrije schrijfruimte voor observaties, die de kleuter beter doen begrijpen:

19 Op grond deze Didactische Analyse vinkt u aan wat de Instructiebehoeften zijn, die aansluiten bij het actuele doel of de hulpvraag van de Onderwijsbehoefte. Deze vormen de leidraad voor uw lesvoorbereidingen (voorbeeld: Basisinstructie) .

20 Vervolgens kiest u Pedagogisch-didactische Basisbehoeften, die weergeven wat (groepjes) leerlingen bij het verwerken van leerstof bij uitstek nodig hebben om hun leerdoelen te bereiken. De gekozen prioriteiten vormen de basis voor taakbrieven, dag-/weektaken en het IHP (voorbeeld: ‘Beperkt verwerken’)

21 Voor de Onderbouw kleuterspecifiek uitgewerkt in ontwikkelingsbehoeften op het gebied van Zelf aandeel nemen, Samen delen en spelen & Willen ‘kunnen’:

22 Uitzicht >

23 Het basisaanbod & evt. Specifieke doelen kopieert u bij de stap ‘Leerdoelen’ met behulp van de in Trans-Plan geplaatste Leerlijnen:

24 Ook bij de Onderbouw ziet u dat Trans-Plan methodeleerlijnen voor uw school toegankelijk maakt voor direct gebruik in uw Groepsplan:

25 Voor het stellen van doelen voor Vaardigheidsgroei zijn in Trans-Plan kant en klare normtabellen beschikbaar

26 U vindt alle handelingsgerichte informatie terug in uw Groepsplan; ook hoe u IGDI kunt organiseren, wordt visueel weergegeven in het Groepsplan

27 Ongemerkt heeft u óók de hoognodige Individuele Handelingsplannen gemaakt, doordat Trans-Plan de (specifieke) plangegevens van roodgesignaleerde leerlingen individueel registreert in een IHP:

28 Trans-Plan geeft met de Handleiding ‘Planmatig Begeleiden’, inhoud aan de rol van de Interne Begeleider bij o.a. de Evaluatie van het Groepsplan:

29  Individuele & Groepsplannen uitprinten & archiveren
Tot slot:  Individuele & Groepsplannen uitprinten & archiveren  Te gebruiken in combinatie met elk Leerlingvolgsysteem  Met de abonnementsprijs per leerling toegankelijk voor elke school  3x zo snel tot een verantwoord Groepsplan komen

30 Nieuwsgierig geworden?
Ga naar en vraag vrijblijvend een proeflicentie aan. Deze gratis licentie biedt, gedurende één maand, de volledige functionaliteit om zelf het werken met Trans-Plan te ervaren. Nieuwsgierig blijven? Trans-Plan blijft voortdurend in ontwikkeling, onder invloed van het laatste nieuws; elk kwartaal treft u op de homepage de nieuwste updates & aanvullingen! PP-versie 2/ jan’12


Download ppt "Trans-Plan in beeld *De gegevens in deze presentatie zijn fictief"

Verwante presentaties


Ads door Google