De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Flitsbijeenkomst Nieuwegein 20 november 2009. Wat u kunt verwachten: De doorlopende leerlijn eisen aan de school = eisen aan het curriculum? het referentiekader.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Flitsbijeenkomst Nieuwegein 20 november 2009. Wat u kunt verwachten: De doorlopende leerlijn eisen aan de school = eisen aan het curriculum? het referentiekader."— Transcript van de presentatie:

1 Flitsbijeenkomst Nieuwegein 20 november 2009

2 Wat u kunt verwachten: De doorlopende leerlijn eisen aan de school = eisen aan het curriculum? het referentiekader Wat te doen in school en pilot?

3 Doorlopende leerlijnen Taal en rekenen

4 A. Het leren van de leerling (onderwijskundige en pedagogische continuïteit) B. Continuïteit van de leerinhoud in een onderwijstype (inhoudelijke continuïteit) C. Inhoudelijke, pedagogische, didactische en organisatorische continuïteit tussen typen van onderwijs en leren buiten de school (systeem continuïteit)

5 Gelijke kansen Talentontwikkeling Overdracht cultureel erfgoed Kennisontwikkeling Versterken internationale concurrentiepositie Normen en waarden Burgerschapsvorming CLAIMS

6 (CL)AIMS Fysieke en persoonijkheidsontwikkeling Culturele ontwikkeling en kennisontwikkeling Ontwikkeling sociale & maatschappelijke competentie

7 Maatschappelijk middenveld Ouders Schoolleider Religie OCW Politiek Bedrijfs- leven Vervolgonderwijs Opleiding Bestuur Raden Inspectie Wetenschap Opinieleiders/ Media Collega’s SCHOOL Bonden Verenigingen

8 Dilemma‘s Persoonlijk heidsontwikkeling Kennen en kunnen Sociale competentie UniformPluriform Uitdagen Eisen CentraliserenDecentraliseren Controleren Vertrouwen

9 PAST PRESENT FUTURE Centralized Decentralized X ENG B/FL ENG NET SWE XXXX B/FL SWE FIN X

10

11 Functioneel gebruiken Verdiepen (formaliseren, generaliseren, abstraheren)

12 Goed om te weten Referentiekader bevat geen nieuwe inhouden Referentiekader legt (nieuwe) accenten Referentiekader is geen curriculum en geen examenprogramma Het niveau moet omhoog en de drempels geslecht

13 doorlopende leerlijnen vmbo - mbo discontinuiteit vmbo discontinuiteit mbo veldraadpleging uit zorgen uitkomst ‘Nadere Beschouwing’ de ‘Inhaalslag’

14 De Inhaalslag 2009 - 2012

15

16 Pilots doorlopende leerlijnen taal en rekenen ‘op de snijvlakken’........

17 Doen Kijk bij elkaar in de lespraktijk Let op: –Didactiek –Wat doen de leerlingen? –Hoe rekenen ze? –Hoe gaan ze met taal om? –Wat kunnen ze? –Vergelijk met eigen praktijk

18 Doen Zoek uit hoe ze het ‘geleerd’ hebben, wat ze kunnen en wat ze later nodig hebben Doe niet steeds opnieuw wat eerder niet heeft gewerkt Sluit aan bij hoe ze het hebben aangeleerd gekregen Onderhoud en oefenen kan ook in het gebruik, doe dit gevarieerd

19 Doen Verken samen elkaars kaders: kerndoelen, tussendoelen, eindtermen, niveaus,….. en de uitwerking ervan in lesmateriaal en toetsen Breng bijv. samen een (sub)domein in kaartWerk van leerlingen samen bekijken (aan twee kanten van de drempel 0ntwerp samen een toets, selecteer geschikte opgaven bij dat wat doorloopt

20 Iedere docent een reken- of taaldocent?

21 Leerkrachten/docenten Vakdocent: Zijn vakvaardig –op gebied van vakinhoud en didactiek Kunnen differentiëren Durven methodes los te laten waar nodig Geven ook les (en praten) ‘over’ Ondersteunen collega’s Alle docenten: Herkennen en gebruiken aanknopingspunten voor rekenen in hun eigen vak Weten voldoende van de aanpak en didactiek van die rekenonderdelen Vinden rekenen ‘normaal’ Kunnen terugvallen op experts

22 Zorgen voor een goede aansluiting is en blijft mensenwerk suggesties/vragen?

23 Referentiekader www.taalenrekenen.nl: actuele informatie voor alle sectoren over het referentiekader. U kunt zich daar abonneren op nieuwsberichten.www.taalenrekenen.nl www.schoolaanzet.nl/: specifieke informatie taal en rekenen voor primair onderwijs.www.schoolaanzet.nl/ http://www.minocw.nl/taalenrekenen/: beleidsinformatie over taal en rekenen.http://www.minocw.nl/taalenrekenen/ http://www.steunpunttaalenrekenenmbo. nl/: specifieke informatie taal en rekenen voor middelbaar beroepsonderwjis./ vo?! Meer informatie ?


Download ppt "Flitsbijeenkomst Nieuwegein 20 november 2009. Wat u kunt verwachten: De doorlopende leerlijn eisen aan de school = eisen aan het curriculum? het referentiekader."

Verwante presentaties


Ads door Google