De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taalbeleid in het vmbo - een praktijkvoorbeeld

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taalbeleid in het vmbo - een praktijkvoorbeeld"— Transcript van de presentatie:

1 Taalbeleid in het vmbo - een praktijkvoorbeeld
Marijke de Jong, Maris College Janneke Oosterman, CPS

2 Resultaat met taalbeleid
Maris College in Den Haag Een school met taalambities

3 Resultaat met taalbeleid
Presentatie De keuzes Werkwijze Aanpak op de locaties Succesfactoren Uitdagingen

4 Resultaat met taalbeleid
KEUZES Taalcoördinator Taalexpertisecentrum CPS Januari 2008

5 Resultaat met taalbeleid
Taalcoördinator Marijke de Jong Inhoudelijk expert taal Beleidsadviseur directie Beleidsuitvoerder Docente Nederlands Sectieleidster Taalcoördinator 50% aanstelling

6 Resultaat met taalbeleid
Taalbeleid Maris College Leerlingresultaten centraal Hoge doelen stellen Plan van aanpak maken Werkwijze eigen maken Aan het werk Resultaten meten Resultaten en werkwijze evalueren Werkwijze bijstellen indien nodig

7 Resultaat met taalbeleid
Bouwen aan taalprestaties - de docenten en de schoolleiders doen er toe! Leerlingen Docenten Schoolleiders

8 Resultaat met taalbeleid
Taalexpertisecentrum - Locatie Kijkduin

9 Resultaat met taalbeleid
Taalexpertisecentrum Kijkduin Onderwijs Minder handen voor de klas Klassen van niet meer dan 15 leerlingen Taalextra uur (klas 1 en 2, 4x per week) Vrij lezen (iedereen, half uur per dag) Protocol dyslexie VO Engels voor dyslectische llen Referentiekader

10 Resultaat met taalbeleid
Werkwijze Taalexpertisecentrum Leerlingresultaten centraal in de aanpak Hoge doelen stellen - 80% van de leerlingen binnen 2 jaar op het bln dat bij hun schoolniveau hoort - leerlingen worden goede (vrije) lezers op hun eigen niveau Evidence-based aanpak indien aanwezig - veel, vrolijk en vrij lezen Durven te onderzoeken indien nodig - Volg- en adviestoetsen Cito in klas 1 en 2 - Toetsen referentiekader “taal en rekenen” in klas 3 en 4 - Programma taalextra uur Samenwerking binnen Den Haag

11 Resultaat met taalbeleid
Locatie Houtrust Pilot school ‘doorlopende leerlijn taal’ Invoeren referentiekaders in vakwerkplan Training “activerende taaldidactiek” voor alle docenten Pilot school ‘effectieve aanpak lezen’ Veel vrolijk en vrij lezen Thematisch lezen (in ontwikkeling)

12 Resultaat met taalbeleid
LOCATIE MIENT Docentenscholing didactiek van het lezen referentiekader Verhogen spellingsniveau Aanpak in de les handschrift spelling

13 Resultaat met taalbeleid
LOCATIE STATENKWARTIER Nieuwe school Jong docententeam Docentenscholing: referentiekader Aanpak in de les Vrij lezen Woordenschat Uniforme aanpak teksten Spelling

14 Resultaat met taalbeleid
VAKCOLLEGE TECHNIEK Vmbo en mbo in één opleiding en in één gebouw In ontwikkeling: Geïntegreerde scholing: taalontwikkeling en beroepsontwikkeling gaan hand in hand

15 Resultaat met taalbeleid
“SAME VOOR ONS EIGE” ROC Mondriaan Openbare bibliotheken Stichting lezen en schrijven Samenwerkingsverbanden

16 Resultaat met taalbeleid
Succesfactoren Keuzes en ambities Doelgericht ‘Alle neuzen’ Schoolleiders gericht op het behalen van taalresultaten Een goede taalcoördinator Goede docenten Systematische aanpak gericht op constante verbetering Overschot aan aanmeldingen taalexpertisecentrum

17 Resultaat met taalbeleid
Succesfactoren 6. De tijdsgeest Politieke steun Referentiekaders ‘Anderen’ met dezelfde doelen (bijv. ROC Mondriaan)

18 Resultaat met taalbeleid
Resultaten van het taalbeleid Einde schooljaar: eerste leerlingresultaten Lessons learned Beoordeling van de inspectie Docenten en leerlingen hebben er zin in

19 Resultaat met taalbeleid
Uitdagingen Leerlingen betrekken en verantwoordelijk maken Ouderbetrokkenheid LVS Integratie in alle vakken ( in ontwikkeling) Expertisecentrum voor de regio

20 Resultaat met taalbeleid
DANK VOOR UW AANDACHT Contact? Marijke de Jong: Janneke Oosterman:


Download ppt "Taalbeleid in het vmbo - een praktijkvoorbeeld"

Verwante presentaties


Ads door Google