De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisvorming.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisvorming."— Transcript van de presentatie:

1 Basisvorming

2 2/3 kerndeel  58 kerndoelen
1/3 differentieel  iig 2e MVT & profilering 1040 klokuren (max 69 dagen)

3 Vrijheid blijheid!? “de school kan en mag de kerndoelen zo uitwerken dat het onderwijs aansluit bij de eigen leerlingenpopulatie en recht doet aan verschillen tussen leerlingen.”

4 12 – 14 jaar Fase van ontdekken van je talenten en je mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. “helpen de wereld te begrijpen en uit te breiden, hen te leren omgaan met verschillen tussen individuen en groepen mensen, en door hen in staat te stellen in toenemende mate zelf sturing te geven aan hun leren en zelf verantwoordelijkheid te nemen.”

5 Inhoud “(…) basiskennis en -vaardigheden die de samenleving voor alle leerlingen van belang vindt voor een goed maatschappelijk functioneren, nu en later.” “periode van oriëntatie en keuze.”

6 Kenmerken / kwaliteitseisen
De leerling leert actief en in toenemende mate zelfstandig De leerling leert samen met anderen De leerling leert in samenhang De leerling oriënteert zich De leerling leert in een uitdagende, veilige en gezonde leeromgeving De leerling leert in een doorlopende leerlijn

7 Engels Verplicht “door beheersing van het Engels vergroten de leerlingen wereldwijd hun communicatieve, sociale en maatschappelijke mogelijkheden.”

8 Taalvaardigheid Samenhang “Luisteren naar en begrijpen van Engels.”
“Basiswoordenschat” “Doeltaal=voertaal (…) zoveel mogelijk toegepast” Common European Framework of Reference  taalportfolio “De toepassingsgebieden sluiten zoveel mogelijk aan bij de leefwereld van de leerling en breiden deze uit.”

9 Kerndoelen De leerling leert verder vertrouwd te raken met de klank van het Engels door veel te luisteren naar gesproken en gezongen teksten. De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Engelse woordenschat. De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven Engelstalige teksten De leerling leert in Engelstalige schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen. De leerling leert in spreektaal anderen een beeld te geven van zijn dagelijks leven. De leerling leert standaardgesprekken te voeren om iets te kopen, inlichtingen te vragen en om hulp te vragen. De leerling leert informeel contact in het Engels te onderhouden via , brief en chatten. De leerling leert welke rol het Engels speelt in verschillende soorten internationale contacten.

10 Interesting sites Niveaus van het Europees Referentiekader Informatie over de leergebieden Actuele informatie over de Onderbouw Europees taal portfolio


Download ppt "Basisvorming."

Verwante presentaties


Ads door Google