De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deskundigheids- bevordering I2 Breda 12 april 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deskundigheids- bevordering I2 Breda 12 april 2005."— Transcript van de presentatie:

1 Deskundigheids- bevordering I2 Breda 12 april 2005

2 Programma “Workshop” 40 minuten presentatie Onderzoek Tools praktijk 20 minuten vragen en discussie 15 minuten POP

3 Even Voorstellen Paul Veringa Projectleider deskundigheidsbevordering Ict op school Ict beleidsadviseur abzhw Leraar basisonderwijs 1.9 school in Den Haag

4

5 Wie is Ict op School? september 2001 Opgericht door besturenorganisaties en schoolleidersverenigingen (VSWO/AVS/VVO)

6 Missie Scholen voor PO en VO kunnen op effectieve en efficiënte wijze invulling geven aan de integratie van ICT in het onderwijs.

7 Hoofdtaken Kennisuitwisseling Het ontsluiten van kennis over ICT en onderwijs; Vraagarticulatie Het concretiseren en bundelen van de vraag naar ICT-producten en diensten; Kennisontwikkeling Het doen ontwikkelen van kennis over integratie van ICT in het onderwijs; Regionale samenwerking Het tot stand brengen van regionale samenwerkingsverbanden

8 Basismodel: Vier in balans

9 4inBalans+ Visie op … Deskundigheids bevordering Educatieve software Infrastructuur Onderwijskundig leiderschap Samenwerking http://www.ictopschool.net/onderzoek/nieuws/Nieuwsbericht.2004-02-06.3342 http://www.besturenraad.nl/pdf/sbm-april-2004.pdfhttp://www.besturenraad.nl/pdf/sbm-april-2004.pdf  blz 8/9

10 Uit nipo enquete blijkt dat Keuzes voor morgen … Door management…

11 Keuzes voor morgen … Door leraren…

12 Etappes uit onderzoek Volman en van Eck Denken: het formuleren van een visie op ICT- gebruik Doen: het opdoen van ervaringen met ICT- gebruik Kunnen: scholing op het gebied van ICT- gebruik ( Alle drie de etappes zijn nodig om ICT-deskundigheid op te bouwen. Aan het eind van elke etappe kan de school kiezen welke etappe daarna gevolgd wordt.)

13 www.samendeskundig.nl biedt routes naar deskundigheid via drie mogelijke etappes Denken, Doen en Kunnen biedt instrumenten voor teams en leerkrachten om ondersteuning te bieden bij het didactische gebruik van ICT in de klas en daarmee samenhangende competenties van leraren geeft inzicht hoe de ICT-deskundigheidsbevordering op school tot nu toe is verlopen en welke route een logisch vervolg zou zijn

14 www.samendeskundig.nl

15 Routes voor deskundigheid: de randvoorwaarden

16 Routes voor deskundigheid: eerste opstapplaats

17 Routes voor deskundigheid: tweede opstapplaats

18 Routes voor deskundigheid: derde opstapplaats

19 Routes en opstapplaatsen voor het verwerven van deskundigheid

20 Bij de diverse routes zij tools ontwikkeld Vier in balans Kleurenboom Assesmenttool Opstaptool Workshop van visie naar doelen Mes toolkit Praktijk voorbeelden

21 www.samendeskundig.nl

22 Vier in Balans

23 Vier in Balans + De bouwstenen bij de invoering van ICT. 1 Visie op onderwijs, 2 Kennis en vaardigheden, 3 Educatieve software/content 4 ICT-infrastructuur. + Leiderschap + Samenwerking

24 De Balans

25 De vier in balans test Individuele versie en teamversie Individueel test kan online De teamversie moet je downloaden en moet dan op 1 pc worden ingevoerd 23 vragen

26 Kleurenboom De ICT-boom is een tool waarbij aan de hand van vier verschillende leersituaties wordt gevraagd een aantal keuzes te maken die antwoord geven op twee vragen: zou ik de computer in de geboden leersituatie willen inzetten? Zo ja, met welk doel en op welke wijze zou ik de computer dan willen inzetten?ICT-boom

27

28 ICT boom Twee hoofdtakken Informatie Informatie verwerken Informatie zoeken Communicatie Asynchroon communiceren Synchroon communiceren Communicatie & Samenwerking Ict op School Nipo 4 in Balans Routes Kunnen Denken Opbrengsten

29 ICT boom Vier zijtakken – laag en hoog in de boom Laag in de boom Eenvoudige toepassing Hoog in de boom Complexe toepassing Ict op School Nipo 4 in Balans Routes Kunnen Denken Opbrengsten

30 Kleurenboom

31 Assesmenttool Situatiebeschrijving Onderwijsopvatting Ict-competenties Duur: 25 minuten

32 Assesmenttool

33 Ict-competenties Didactiek, organisatorisch, lesvoorbereiding, rondom het onderwijs Het primaire proces en het secundaire proces In de klas en buiten de klas

34

35

36 Opstaptool Doen:het opdoen van ervaringen met ICT- gebruik Denken:het formuleren van een visie op ICT- gebruik Kunnen:scholing op het gebied van ICT- gebruik Negen vragen

37

38 Let op Tools zijn geen libelle test Tools geven een aanzet tot gesprek Tools vragen om nadere actie

39 Workshop van visie naar doelen

40

41

42 Resultaat Workshop van visie naar doelen Na een middag keuze voor ict-doelen gerelateerd aan onderwijsvisie Concrete uitwerking van doelen Tijdsplanning

43 Hoe verder ?

44 ABZHW is gestopt met vaardigheidstrainingen trainingen zijn gericht op de klas Presenteren in de klas tekstverwerker in de klas internet en e-mail in de klas ICT als leermiddel in de klas video- en fotobewerking in de klas

45 Inhoud Tekstverwerker In de klas een sjabloon gebruiken voor de verjaardagskalender in de klas; kopij verwerken tot nieuwsbrief of klassenkrant; een tabel als honderdveld; stappenplan ontwikkelen voor tekstverwerken met leerlingen;

46 Het abzhw Triple trap traject ICT gebruik in de reguliere lessen

47 Deskundigheid ICT-coördinatoren Begeleiding bij implementatie ICT Kennisdeling door ICT- coördinatoren bijeenkomsten Scholing ict- coördinatoren Scholing Post HBO I- coach

48 Post hbo i-coach

49 Hoe zit het met de tijd?

50 Hoe zit het met het POPI?


Download ppt "Deskundigheids- bevordering I2 Breda 12 april 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google