De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij Vrijwilliger kort voorstellen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij Vrijwilliger kort voorstellen"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij Vrijwilliger kort voorstellen
Korte 2 minuten film over UNICEF Start presentatie

2 Algemene film UNICEF (media1)

3 UNICEF: wie zijn wij? VN-Kinderrechtenorganisatie
Altijd en overal voor kinderen Sinds de Tweede Wereldoorlog Kinderrechtenverdrag Unite for children De naam UNICEF staat voor United Nations International Children’s Emergency Fund UNICEF werkt wereldwijd als enige kinderrechtenorganisatie in opdracht van Verenigde Naties. UNICEF is na de Tweede Wereldoorlog. opgericht om kinderen die slachtoffer waren van de oorlog te helpen. Tegenwoordig is UNICEF actief in 190 landen. In de geïndustrialiseerde landen (36) vragen onze Nationale Comités om geld en steun, waarmee we hulpprogramma’s in ontwikkelingslanden (circa 155) kunnen realiseren. We zijn er voor alle kinderen en maken geen onderscheid naar ras, geloof, nationaliteit of politieke gezindheid. Structurele hulp omdat UNICEF in elk land aanwezig is, er al is wanneer er een oorlog of ramp zich voordoet, maar ook blijft! Het Verdrag voor de Rechten van het kind vormt de basis van ons werk. We zijn de bewaker van het verdrag dat door bijna alle landen is geratificeerd. In opdracht van de VN zien wij toe of landen de rechten van kinderen respecteren en naleven. Ons werk doen we onder het motto: Unite for children We hebben de overtuiging dat we samen een betere wereld voor kinderen kunnen realiseren (met overheden, met onze partners, donateur, vrijwilligers en ook kinderen) Meer informatie:

4 Verbinden en samenwerken
Unite for Children Met wie werken we samen? Belang van samenwerking Wat doet UNICEF? Op de foto ziet u medewerkers van verschillende organisaties aan het werk tijdens de ernstige overstromingen in Myanmar in Medewerkers van UNICEF, het Rode Kruis en andere gezondheidswerkers werkten intensief samen om mensen in onder andere het afgelegen dorpje Kawhmu te helpen. Per boot brengen ze medische instrumenten, medicijnen en materialen voor vroedvrouwen in het afgelegen gebied. UNICEF werkt niet alleen in deze maar in alle noodsituaties samen. Unite for Children; ons motto zegt het al: samen sterk voor kinderen. En samenwerken is waar UNICEF goed in is. We zijn ervan overtuigd dat als we op iedereen kunnen rekenen die betrokken is bij de leefomgeving van kinderen, we er samen voor kunnen zorgen dat het leven van miljoenen kinderen verbetert. UNICEF pleit ervoor om kinderrechten sterker in het overheidsbeleid te verankeren. Om dat te bereiken werken we samen met álle betrokkenen: leraren, beleidsmakers, universiteiten, regeringen, dorpshoofden, politieagenten en kinderen. Als VN-organisatie beschikken we over wereldwijde ervaring en kennis op het gebied van kinderrechten. Maar ervoor zorgen dat deze rechten worden nageleefd kunnen we niet alleen. - Samenwerken is zo belangrijk omdat op die manier het meeste bereiken voor kinderen. Veel verbeteringen voor kinderen beginnen met beter beleid en afstemming op internationaal en nationaal niveau. Daarom is samenwerken en beleidsbeïnvloeding een belangrijk onderdeel van het werk van UNICEF. We zijn de belangenbehartiger van kinderen, we komen op voor de rechten van kinderen overal ter wereld. We zijn een VN-organisatie en kunnen op hoog niveau veel bereiken en in gesprek gaan met regeringen, we organiseren veel kinderconferenties om kinderen een stem te geven over wat hen aangaat en we zijn een bindende organisatie. We brengen verschillende partijen samen om het leven van kinderen te verbeteren. Dankzij onze samenwerking is de kindersterfte enorm gedaald: in 2006 is de sterfte van kinderen onder de vijf jaar voor het eerst afgenomen tot minder dan tien miljoen. In 1990 overleden jaarlijks nog circa dertien miljoen kinderen, in 2011 waren dat er nog 6,9 miljoen. 4

5 Onze missie De mooiste opdracht Hoofdthema’s UNICEF’s werk:
- de juiste zorg voor ieder kind - onderwijs voor alle kinderen - bescherming tegen hiv en aids - bescherming in extreme omstandig- heden zoals oorlog - samenwerken en lobby UNICEF heeft de mooiste opdracht, wereldwijd kinderen helpen. Onze opdracht is ervoor te zorgen dat elk land de rechten van kinderen respecteert en naleeft. Hiervoor zetten we ons dagelijks samen in met hulp van regeringen, andere organisaties, bedrijven, particulieren en vele vrijwilligers. In ons werk richten we ons op de volgende hoofdthema’s: Zorg, onderwijs, bescherming, hiv en aids en samenwerking en lobby voor kinderrechten en noodhulp. Meer informatie:

6 Tot in de verste uithoeken
UNICEF helpt wereldwijd. In circa 155 landen, tot in de verste uithoeken. Op plekken waar hulp voor kinderen onbereikbaar is, brengen wij hulp naar kinderen toe. Met alle mogelijke middelen (ezel, fiets, kano, brommer, terreinwagen, vliegtuig). - Op de foto staat Hermione Young. Ze werkt voor UNICEF Afghanistan en organiseert al jaren hulpkonvooien in het onherbergzame grensgebied bij het dorp Shah Saleem. In oktober 2000 voerde ze met een ezel aan elke hand een konvooi van in totaal 700 ezels aan. Allemaal beladen met hulpgoederen voor Afghaanse kinderen. Meer informatie: 6

7 De juiste zorg voor ieder kind
Vaccineren redt levens Kindersterfte wereldwijd daalt Oorzaken kindersterfte Wat doet UNICEF? - Op de foto ziet u een meisje in een ziekenhuis in het Bo District in Sierra Leone. Ze krijgt een vaccinatie tegen o.a. difterie, tetanus en hepatitus B. Vaccinaties zijn een belangrijk middel in de strijd tegen kindersterfte, bijvoorbeeld in Sierra Leone. De kindersterfte in het West-Afrikaanse land is een van de hoogste ter wereld. De overheid wil dit veranderen en geeft sinds kort alle zwangere vrouwen en kinderen tot vijf jaar gratis basiszorg. UNICEF ondersteunt dit initiatief. - Wereldwijd neemt de kindersterfte af, toch is die nog onnodig hoog: 6,9 miljoen kinderen gingen vorig jaar voor hun vijfde verjaardag dood. Bijna tweederde van deze sterfgevallen was te voorkomen. - Veel kinderen sterven ieder jaar nog door ziektes als longontsteking, diarree, malaria of ze gaan dood aan de gevolgen van hiv en aids. Ook slechte hygiënische omstandigheden zijn een groot gevaar voor de gezondheid van kinderen. In veel landen is een gebrek aan veilig drinkwater en goede toiletten de oorzaak dat kinderen overlijden aan diarree. Op preventief gebied doet UNICEF o.a. het volgende: voorlichting over het belang van borstvoeding, goede hygiëne, hiv en aids en het belang van goede voeding. Ook helpt UNICEF regeringen met het opzetten van medische zorg en medische opleidingen en ondersteunen wij grootschalige vaccinatiecampagnes zoals in Sierra Leone. Sinds 1980 steeg het percentage kinderen dat is ingeënt tegen de belangrijkste kinderziektes van minder dan tien procent naar tachtig procent. Meer informatie:

8 De juiste zorg voor ieder kind
165 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar chronisch ondervoed Steeds meer acute hongersnood Armoede en honger versterken elkaar UNICEF en het dagen-plan Guatemala: 14 miljoen inwoners, hoofdtaal Spaans, maar 21 talen: Maya, Inca, Garifuna. 50% is katholiek, 35% is protestants en beide zijn heel actief. 70% van de bevolking is onder de 30 jaar. Van 1960 tot 1996 burgeroorlog. Door die oorlogen en eerst extreme droogte en daarna enorme overstromingen 2010 zijn oogsten mislukt en is er nu dus steeds meer sprake van acute hongersnood. Land van vulkanen: bergachtige deel en woenstijnachtig deel is onherbergzaam: mensen zijn moeilijk te bereiken voor voedsel. Door noodweer ook nog wegen weggeslagen. Ruim 30% is analfabeet. Hoofdvoeding: maïs (Maya’s geloven dat ze ontstaan zijn uit maïs), bruine bonen, tortilla’s 51% van de bevolking leeft onder armoedegrens, 15% leeft in extreme armoede. Armoede en honger versterken elkaar: niet alleen geen of weinig middelen van bestaan, maar vaak ook geen kennis van goede voeding. Daardoor krijgen kinderen te weinig of te eenzijdige voeding. Slechts de helft van alle zuigelingen krijgt de eerste 6 maanden exclusieve borstvoeding. Gebrek aan schoon drinkwater en slechte hygiëne verergeren het probleem: door diarree verliezen kinderen essentiële voedingsstoffen en verzwakken verder. UNICEF geeft voorlichting over gezonde voeding, zorgt voor prenatale zorg, meet en weegt de kinderen, voedt kinderen bij indien nodig, deelt voedingssuplementen uit aan arme gezinnen, voegt jodium toe aan zout en vitamine A aan suiker en geeft ondervoede kinderen plumpy nut. Je ziet op deze foto (links) UNICEF-medewerkster Maria Claudia, zij is arts en gepromoveerd op het gebied van voedsel en voeding. Tijdens onze campagnedag hebben we een skypeverbinding met haar gehad en zij vertelde wat haar motivatie is om dit werk te doen (ondanks alle moeilijkheden en tegenslagen): Ondervoede kinderen lachen niet, ze zijn niet actief, zien er verdrietig uit en zijn erg kwetsbaar. I want to put a smile on their face. Ik wil de kinderen weer laten lachen. Groei van kinderen blijft achter: in een land als Guatemala denkt men dat het normaal is om kleine kinderen te hebben. In werkelijkheid zijn ze ondervoed. Ontwikkeling van de hersenen van kinderen raakt beschadigd. Jodium en ijzergebrek levert bv een IQ op dat 5 tot 12 punten lager is. Je hebt in je hele leven niet meer dan een theelepeltje jodium nodig, maar als je er te weinig van krijgt heeft dat grote gevolgen voor de ontwikkeling van je hersenen. Ondervoeding bij kinderen jonger dan 2 jaar leidt tot een lager IQ, waardoor zij minder goed kunnen leren. Hun latere schoolprestaties blijven daardoor achter. Als volwassenen zijn ze minder productief en zullen ze minder verdienen dan gezonde leeftijdgenoten. Het risico dat de vicieuze cirkel van ondervoeding en armoede in stand blijft, neemt hierdoor toe. Omgekeerd leidt goede voeding tot betere schoolprestaties en minder schooluitval. Met een slechte start door honger blijven kinderen veel kwetsbaarder en vatbaarder voor ziekten, ook als ze volwassen zijn. Bijv op diabetes of hart- en vaatziekten. Eerste dagen zijn cruciaal: deze periode is bepalend voor de rest van je leven. Als je tijdens de zwangerschap in je moeders buik en de eerste twee jaar van je leven ondervoed bent geweest dan loop je een schade op die niet meer in te halen is. Niet alleen een kind wordt dommer door honger, ook het land als geheel.: Chronische ondervoeding leidt tot lager IQ van de bevolking Een land met ondervoede kinderen kan niet concurreren met andere landen. Onderzoek in Guatemala heeft aangetoond dat volwassenen die als kind goede voeding hadden gehad 46% meer verdienden dan de volwassenen die als kind de gewone, standaardvoeding hadden gehad. Acuut en chronisch 20 miljoen kinderen acute honger 165 miljoen kinderen chronisch ondervoed 3 miljoen kinderen overlijden jaarlijks aan gevolgen chronische ondervoeding Miljoenen mensen leven met de gevolgen van ondervoeding

9 1.000-dagen-plan UNICEF Prenatale zorg
Inzet op borstvoeding eerste 6 maanden Bijvoeding: plumpy nut Voedingssuplementen Voedselverrijking Voorlichting Prenatale zorg: Opsporen ondervoeding bij zwangere vrouwen (bijvoeden indien nodig). Voorlichting over belang van goede voeding. Zwangerschapscontroles. Plumpy nut: Mengsel van pindapasta, poedermelk, poedersuiker, vitaminen en mineralen (o.a. ijzer, calcium, zink, foliumzuur en bijna alle vitamines) UNICEF is wereldwijd nummer 1 verspreider/aankoper van plumpy nut. Voordeel: kan thuis toegediend worden: hoeven ze niet voor behandeling in het ziekenhuis te blijven. Succespercentage van plumpy nut is 95%. Ik heb er wat bij me: laat er eentje rondgaan om te proeven. Vitaminen: zakje: kan men over eten heen strooien. Zie voorbeeld. UNICEF heeft ook pil waar genoeg vitamine A in zit voor een half jaar. Kost 2 cent. Voor 4 cent per jaar wordt probleem dat in meeste Afrikaanse en Aziatische landen heerst opgelost. (Vitamine A zit in melk, kaas, vlees en groente). Voedselverrijking: jodium in zout (UNICEF pleit ervoor dat overal ter wereld jodium aan zout wordt toegevoegd), vitamine A aan suiker. Ook in ons zout zit jodium, vooral in ons brood: bakkers zijn verplicht bakkerszout te gebruiken, waarin meer jodium zit dan in gewoon keukenzout. UNICEF geeft voorlichting over belang van goede voeding (en wat dat is), schoon drinkwater en goede hygiëne. En dit alles, dit hele 1000-dagen-plan kost slechts 20 eurocent per dag.

10 Onderwijs voor alle kinderen
Onderwijs is een kinderrecht 67 miljoen kinderen niet naar school Meisjes worden achtergesteld Wat doet UNICEF? Op deze foto ziet u een groep meisjes dat naar school gaat. In Jemen is dit heel bijzonder. Met name meisjes gaan er niet naar school. Vooral op het platteland is de situatie ernstig. Ouders houden hun dochters thuis omdat jongens en meisjes niet in dezelfde klas mogen zitten. Ook is er een gebrek aan vrouwelijke leerkrachten. Ruim 75 procent van de vrouwen op het platteland is analfabeet. UNICEF heeft in vijf plattelandsprovincies een onderwijsprogramma dat het onderwijs voor meisjes moet stimuleren. Ook zorgt UNICEF voor de opleiding van vrouwelijke leerkrachten. En voor meer aandacht in media en politiek voor meisjesonderwijs en de rechten van meisjes en vrouwen. Resultaat: In de vijf districten met kindvriendelijke scholen gaan meer kinderen, vooral meisjes, naar school. In totaal profiteren circa kinderen van het onderwijsprogramma van UNICEF. 337 vrouwen zijn opgeleid tot onderwijzeres. Elk kind heeft recht op basisonderwijs, waar je ook woont. Dat staat in het Kinderrechtenverdrag. Onderwijs is een onmisbare basisvoorwaarde voor een goede toekomst. Toch gaan wereldwijd nog 100 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd niet naar school. Met name meisjes missen hun kans op onderwijs. De redenen? Het schoolgeld vormt een obstakel, UNICEF pleit ervoor het schoolgeld en uniformen af te schaffen. Veel landen nemen dit advies over. Soms moeten kinderen werken, is de afstand naar school te groot, zijn er geen boeken of is er oorlog waardoor kinderen niet naar school kunnen. Ook hiervoor zoek UNICEF gepaste oplossingen, bijvoorbeeld de School-in-a-box: In noodsituaties, rampgebieden of vluchtelingenkampen verspreiden we School-in-a-Box kits. Dit is een doos vol schoolmaterialen waarmee een leraar met veertig leerlingen waar dan ook een schooltje kan beginnen. Juist in noodsituaties is het belangrijk om kinderen zo snel mogelijk weer een dagelijkse routine te bieden. Tijdens de lessen is er ruime aandacht voor traumaverwerking. Meer dan de helft van de niet-schoolgaande kinderen zijn meisjes. Ouders geven hun zoons meestal voorrang. Meisjes trouwen vaak jong en zijn thuis nodig voor huishoudelijk werk en ze zorgen voor jongere broertjes of zusjes. Ook geweld onderweg naar school, geen aparte toiletten of ongelijke behandeling op school tussen jongens en meisjes zijn redenen voor meisjes om thuis te blijven. Ons doel is om er voor te zorgen dat in 2015 álle kinderen goed basisonderwijs volgen. En dat ze hun school ook af kunnen maken. Hiervoor lobbyen we bij overheden voor gratis en goed onderwijs voor alle kinderen, helpen bij het opzetten van kindvriendelijke scholen, ondersteunen we onderwijsprogramma’s, zetten we ons extra in voor meisjes, zorgen we voor noodscholen ten tijde van oorlog en rampen, etc. In 1960 ging slechts 48 procent van alle kinderen naar school. In 2009 was dat al 80 procent. Sinds 1990 gaan vijftig miljoen meer kinderen naar school. Meer informatie:

11 HIV-vrij geboren HIV en AIDS Baby Dylan
Aids wereldwijd immens probleem Dagelijks baby’s met hiv geboren Dit kan voorkomen worden! Wat doet UNICEF? Op de foto ziet u baby Dylan uit Zambia met zijn ouders Priscilla Mwape en vader Robinson. In 2009 werd Priscilla erg ziek, haar man Robinson maakte zich zorgen. Hij voelde zich erg machteloos omdat hij niets kon doen. Hij heeft haar uiteindelijk overgehaald samen een hiv-test te doen. Na een dag kwam de uitslag, ze bleken allebei hiv-positief. Priscilla hoorde tijdens haar zwangerschapscontrole in het ziekenhuis hoe ze kon voorkomen dat haar kindje met hiv geboren zou worden. Net voor de bevalling kreeg ze extra aidsremmers en direct na de bevalling kreeg ook haar zoontje de nodige medicijnen. Een paar weken later werd hij getest, baby Dylan is kerngezond! Aids is een wereldwijd en immens probleem. Zo’n 33,4 miljoen mensen hebben hiv of aids. In 2008 overleden 2 miljoen mensen aan de gevolgen van de ziekte. Maar liefst 15 miljoen kinderen hebben een of beide ouders verloren aan de gevolgen van aids. Ook krijgen veel kinderen zelf hiv. In 2008 waren er 4,9 miljoen jonge mensen (15 – 24 jaar) hiv-positief. Dagelijks worden er duizend baby’s met hiv geboren, dat is er bijna 1 per minuut! Dit komt omdat hun moeder seropositief is. Van de ruim twee miljoen kinderen met hiv is bijna een half miljoen hiv-positief geraakt tijdens de zwangerschap of de bevalling. Overdracht van moeder-op-kind kunnen we heel goed voorkomen. Met de juiste medicijnen en zorg rondom de bevalling hebben baby’s 98% kans om gezond ter wereld te komen. Baby's kunnen al vanaf zes weken getest worden, zodat ze van kleins af aan de juiste behandeling kunnen krijgen. Voor een gezonde start geven we voorlichting aan zwangere vrouwen hoe ze overdracht op hun ongeboren kind kunnen voorkomen. We stimuleren zwangere vrouwen en hun partners zich te laten testen, we testen baby’s, we helpen kinderen die hun ouders aan de gevolgen van aids hebben verloren, geven voorlichting aan jongeren en volwassenen, etc. Ruim 45% van de zwangere vrouwen met hiv in landen met lage en middeninkomens krijgt nu medicijnen om overdracht op hun baby’s te voorkomen, dat was in 2004 slechts 10%. Investeringen in hiv-preventie zijn van levensbelang voor het waarborgen van een aids-vrije generatie. UNICEF en haar partners hebben een programma ontwikkeld waar het zogenoemde Mother-Baby-Pack deel van uitmaakt.  Het Mother-Baby-Pack bestaat uit medicijnen voor zowel de moeder als het kind. Het pakket is opgedeeld in 3 secties, met ieder een eigen kleur. Eén voor tijdens de zwangerschap, één voor de bevalling en één voor na de zwangerschap. De verschillende kleuren en pictogrammen maakt dat ook laaggeletterde vrouwen de medicijnen thuis kunnen gebruiken. Het Mother-Baby-Pack is speciaal ontwikkeld voor hiv-positieve zwangere vrouwen die niet onder toezicht staan van een gezondheidskliniek. Meer informatie:

12 Veilig opgroeien BESCHERMING 11 jaar in Colombia
Kinderen veilig laten opgroeien Bescherming levensbelangrijk Wat doet UNICEF? Op de foto ziet u een 11-jarig Colombiaans meisje. Ze leeft alleen op straat in de miljoenenstad Medellin en is opgespoord door een hulpteam dat steun krijgt van UNICEF. Dit team probeert kinderen die op straat leven of die gedwongen in de prostitutie werken, over te halen mee te gaan naar een veilig opvanghuis. Daar krijgen ze voedsel en hulp van een maatschappelijk werker. Bovendien worden ze begeleid bij hun terugkeer naar school waar ze weer kind kunnen zijn en de basis leggen voor een goede toekomst. Zij is een van de kinderen waar UNICEF zich wereldwijd voor inzet. Ons doel is ervoor zorgen dat alle kinderen veilig kunnen opgroeien, dat is een immense taak maar samen kunnen we daarvoor zorgen. Het Kinderrechtenverdrag is hierbij een belangrijk middel voor ons. Bescherming van kinderen is levensbelangrijk. Miljoenen kinderen groeien op in onveilige omstandigheden. Omdat ze geen ouders meer hebben, of omdat hun ouders niet goed voor ze willen of kunnen zorgen. Kinderen zwerven soms op straat. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld, uitbuiting of misbruik. In het ergste geval leven ze onder gruwelijke omstandigheden: in de prostitutie, als kindsoldaat of in een fabriek als kinderarbeider. Ook zijn er miljoenen kinderen die worden verwaarloosd of misbruikt of slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Wat doet UNICEF: we controleren of regeringen het Kinderrechtenverdrag doorvoeren in hun wetten, we geven voorlichting over bijvoorbeeld mishandeling en discriminatie, we komen in actie tegen kinderarbeid, we helpen vrouwen en kinderen in oorlogssituaties, zetten ons in voor registratie van kinderen bij hun geboorte zodat ze officieel bestaan en rechten hebben en we zetten ons in om te voorkomen dat kinderen als soldaat worden ingezet. Dit is slechts een greep uit de activiteiten van UNICEF op gebied van bescherming van kinderen. Meer informatie:

13 Natuurramp of oorlog Yolande kan weer naar school Extra kwetsbaar
Kinderen en vrouwen slachtoffer Samenwerken Wat doet UNICEF? Op de foto ziet u de 9-jarige Yolande Senatus en haar klasgenoten die les krijgen in een UNICEF-tentschool op Haïti. Na de aardbeving was haar school ingestort. Yolande woont in het afgelegen dorpje Jacquot Merlin. Haar ouders en zes broer en zussen hebben de aardbeving overleefd, maar hun huis is er niet meer en ze zijn al hun bezittingen kwijt. Met hulp van UNICEF kan ze gelukkig wel weer naar school. In noodsituaties zijn kinderen extra kwetsbaar. We werken in alle landen in de wereld en kunnen daardoor bijna altijd direct noodhulp bieden. Bij een natuurramp zoals de aardbeving op Haïti of in een oorlogssituatie zoals in Congo dreigen kinderen en vrouwen als eerste de dupe te worden. Zo zijn er de afgelopen jaren 20 miljoen kinderen op de vlucht geslagen. Ruim 2 miljoen kinderen zijn gedood als gevolg van gewapende conflicten en meer dan 1 miljoen zijn wees geworden of gescheiden van hun familie. In dit soort verschrikkelijke situaties werken we samen met alle lokale en internationale hulporganisaties ter plekke om direct hulp te kunnen bieden. Volgens de afspraken binnen de VN gaat UNICEF direct na een ramp aan de slag met het zorgen voor schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en bescherming en opvang van kinderen. UNICEF is altijd ter plekke, voor, tijdens en na een ramp of oorlog. Na de eerste 72 uur na een ramp en als de meest noodzakelijke hulp om te overleven verleend is, inventariseert UNICEF de behoefte op het gebied van onderwijs. We organiseren preventieve inentingscampagnes, verstrekken we vitamines en middelen om uitdroging als gevolg van diarree te voorkomen, zorgen we voor voeding van baby’s en kinderen, beschermen we kinderen tegen uitbuiting en misbruik, helpen we kinderen en ouders elkaar weer terug te vinden, etc. In Nederland vormt UNICEF samen met andere hulporganisaties de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). UNICEF was als SHO in 2010 onder andere actief in Haïti en in Pakistan. Meer informatie:

14 UNICEF Nederland Nationaal Comité Wat doen wij?
Pleit voor naleving van kinderrechten 96 betaalde medewerkers en bijna vrijwilligers waaronder verschillende ambassadeurs Samen € 74,6 miljoen opgehaald UNICEF Nederland is één van de 36 Nationale UNICEF Comités. Wij werven fondsen onder particulieren en het bedrijfsleven voor het werk van UNCIEF Internationaal en geven daar voorlichting over. Wij pleiten voor naleving van het kinderrechtenverdrag in het binnen- en buitenlandbeleid van de Nederlandse overheid. Samen hebben we in 2011 € 74,6 miljoen opgehaald om het leven van kinderen wereldwijd te verbeteren en een goede toekomst te bieden. Daarvan werd € 55,1 miljoen afgedragen aan UNICEF Internationaal met hulpprogramma’s voor kinderen in circa 155 ontwikkelingslanden. De programma’s in deze landen betekenen voor kinderen een structurele verbetering van hun levensomstandigheden en toekomstmogelijkheden. UNICEF Nederland zit ruim onder de CBF-norm van 25% (dat wil zeggen: de percentuele verhouding tussen de opbrengsten en de totale kosten voor fondsenwerving) met in 2011 nl. 18,1%. Meer informatie: zoekterm: jaarcijfers + uitgave Jaaroverzicht 2011

15 Iedereen kan iets doen Als bedrijf Als donateur Als kind of jongere
Als consument Als vrijwilliger Kijk ook op - Samenwerking, daar staan we voor. Alleen door samen te werken kunnen we wereldwijd kinderen een betere toekomst bieden. Er zijn talloze manieren hoe je als particulier, bedrijf of organisatie je kunt inzetten voor en met UNICEF, een kleine selectie: -Voor bedrijven:  Partnership afsluiten (zoals ING, IKEA, Djoser etc.) UNICEF Supporter worden (dit is speciaal voor MKB'ers). Donatie geven (of incidenteel bijvoorbeeld met Kerst, eindejaar, jubileum of structureel door sparen met medewerkers) Evenement organiseren (opbrengsten voor UNICEF, denk aan veiling, sportevenement) Producten kopen bij UNICEF ([kerst]kaarten, cadeaus voor medewerkers, etc.) Producten kopen bij partners UNICEF (bijvoorbeeld kerstpakketten via Kerst voor Kids) - Voor Particulieren: Doe Kado (goodies) Lid worden Gift geven Vrijwilliger worden UNICEF-producten kopen via de webshop -Actiematige inzet: UNICEF loop organiseren UNICEF veiling organiseren Let’s Open 4 UNICEF tennistoernooi organiseren UNICEF sport event op uw vereniging Ondersteunen Fietsenplan ANWB/UNICEF Kijk op voor meer informatie 15

16 Honger je moet er niet aan denken. Je moet er wat aan doen
Gezichten van honger: Moises en Zumeila Wereldwijd lijden 200 miljoen kinderen honger Wat doet UNICEF? Voedzame maaltijden Zumeila (3) uit Guatemala is een van de 200 miljoen kinderen ter wereld met honger. Ze hebben nauwelijks weerstand en lopen kans op een onherstelbare achterstand. UNICEF zorgt voor goede voeding en wil bij ruim kinderen in Guatemala ondervoeding voorkomen of behandelen. Moises en Zumeila wonen in Guatemala, een land waar bijna de helft van de kinderen onder de vijf chronisch ondervoed zijn. Moises (rechtsonder) is bijna drie, weegt maar 9,8 kilo en is 82 cm lang. Dit is de gemiddelde lengte van een Nederlands kind van 15 maanden. Eerder dit jaar werd hij opgenomen in een ziekenhuis omdat hij anders zou overlijden als gevolg van ondervoeding. Dankzij bijvoeding heeft hij het overleefd. De moeder van de drie-jarige Zumeila (rechtsboven) laat haar kinderen regelmatig onderzoeken in een lokale kliniek. Gelukkig maar, want onlangs werd ook bij haar ondervoeding geconstateerd. Omdat zij nu direct extra voeding en vitaminen en mineralen heeft gekregen, zal zij geen blijvende schade houden door de ondervoeding. Het probleem van ondervoeding: wereldwijd hebben ruim 200 miljoen kinderen honger. Met de dood als gevolg. Of – als ze het overleven – een achterstand in hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling, die ze nooit meer inhalen. Door minder weerstand kunnen kinderen ook sneller overlijden aan iets eenvoudigs als een verkoudheid. UNICEF bestrijdt honger door acuut ondervoede kinderen te redden, maar wil vooral honger bij kinderen voorkomen. Dat doen we met het dagen-plan, omdat de eerste dagen (en dat begint al in de baarmoeder) van een kind cruciaal zijn voor een goede ontwikkeling. Komen kinderen in deze periode essentiële voedingsstoffen tekort, dan lopen ze onherstelbare achterstanden op. Ze zijn bijvoorbeeld te klein voor hun leeftijd, maar ook hun IQ is lager. Eenvoudige maatregelen om dit te voorkomen zijn goede voeding, de benodigde vitaminen en mineralen en regelmatige controles op groei en ontwikkeling. 16

17 Kinderarbeid. Dat pikken we niet!
Campagne najaar 2011 t/m zomer 2012 150 miljoen kindarbeiders Oorzaken van kinderarbeid Wat doet UNICEF? Wat vindt UNICEF van kinderarbeid? Kinderen horen klasgenoten te hebben, geen collega’s. Daarom voert UNICEF Nederland sinds november 2011 tot het najaar van 2012 campagne tegen kinderarbeid onder het motto: ‘Kinderarbeid. Dat pikken we niet! In de campagne staan kinderen uit Benin, Burkina Faso en Bangladesh centraal, maar het probleem is wereldwijd. UNICEF zet zich dan ook overal ter wereld in om het leven van deze kinderen te verbeteren. Negen keer het aantal inwoners van Nederland… oftewel zo’n 150 miljoen kinderen tussen de 5 en 14 jaar werken onder zware en gevaarlijke omstandigheden. Zij werken als huissloofje, in steengroeven (zoals Orine op de foto in Benin), en goudmijnen, op plantages of in fabrieken. Zij kunnen hierdoor niet gewoon kind zijn en het werk dat deze kinderen doen is schadelijk voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Oorzaken van kinderarbeid zijn o.a.: - Een belangrijke oorzaak is armoede. Als je arm bent wordt vaak verwacht dat alle gezinsleden bijdragen aan het inkomen, ook kinderen. Het gebrek aan kennis, het ontbreken aan goed onderwijs en slechte naleving van wetten die kinderen beschermen werken kinderarbeid in de hand. Bepaalde tradities zorgen ervoor dat kinderen werken. Zoals in landen als Benin en andere West-Afrikaanse landen waar het de gewoonte is kinderen (meestal meisjes) van het platteland naar ‘familie’ in de stad te sturen. In ruil voor huishoudelijk werk mogen ze dan naar school. Dit wordt echter op grote schaal misbruikt, in de praktijk werken kinderen voornamelijk en worden ze uitgebuit als onbetaalde huissloofjes, of als goedkope krachten op de markt of in mijnen en steengroeven. Dé oplossing voor kinderarbeid bestaat niet, daarvoor is het probleem te complex. Daarom hanteren we een veelzijdige aanpak en werken we samen met overheden en maatschappelijke organisaties om kinderarbeid- en handel te voorkomen. Die aanpak omvat o.a.: de overheid helpen met het opstellen van wetten om kinderen te beschermen, opstellen nieuw beleid, en justitie en politie te stimuleren op te treden tegen kinderarbeid; voorlichting over de gevaren van kinderarbeid; onderzoek om het probleem in kaart te brengen; goed opgeleide sociaal werkers, politieagenten en juristen; goed basisonderwijs; activiteiten voor kleine kinderen stimuleren, zodat ze niet meer met hun moeders mee hoeven naar de werkplek; opvangplekken voor kinderen die al werken; zorgen dat kinderen teruggaan naar school; herenigen met familie of pleeggezin. Zie voor meer feiten en cijfers, oplossingen, etc. over kinderarbeid: Sommige kinderen werken thuis, op een familieboerderij of een familiebedrijf. Zo lang dat werk geen gevaar voor de gezondheid van de kinderen oplevert, of hen belemmert om naar school te gaan en te spelen, valt dit werk voor UNICEF niet onder de definitie van kinderarbeid. Pas als kinderen worden uitgebuit, het werk hun kindertijd wegneemt en schadelijk is voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid, dan moet er volgens UNICEF zo snel mogelijk worden ingegrepen.

18 We gaan voor nul! Omdat elk kind dat sterft er één te veel is.
Waaraan overlijden kinderen? Wat doet UNICEF? Wat is er al bereikt? De 3 belangrijkste doodsoorzaken bij kinderen zijn: Sterfte in de eerste maand Diarree Longontsteking Maar liefst 41% van de kindersterfte vindt plaats in de eerst maand na de geboorte. Meestal door onvoldoende zorg rond de bevalling. In een aantal landen is malaria de grootste bedreiging voor kinderen. Ondervoeding is vaak de onderliggende oorzaak van kindersterfte. UNICEF doet er alles aan om ervoor te zorgen dat kinderen overal ter wereld overleven en gezond opgroeien. Spreerpunten hierbij zijn: Goede zorg voor moeder en kind tijdens zwangerschap en rond de geboorte Opleiding en bijscholing van medisch personeel Voorlichting aan moeders, b.v. over borstvoeding Distributie van medicijnen, muskietennetten, ORS, Plumpy nut, vitamine A etc. Watervoorzieningen en toiletten Grootschalige vaccinatiecampagnes Mede dankzij UNICEF is het aantal kinderen dat dagelijks overlijdt al sterk afgenomen: van kinderen per dag in 2006 naar kinderen per dag in Sinds 1990 is de kindersterfte met ruim 42% gedaald. We gaan voor nul! Elke dat sterven kinderen aan oorzaken die vaak makkelijk te voorkomen zijn. Zoals malaria, mazelen, diarree en longontsteking. UNICEF is ervan overtuigd dat dit aantal nul zou moeten zijn. Daarom voeren we van 2012 tot 2014 campagne tegen Kindersterfte.

19 Sallay legt vele kilometers af
Sallay Fornah (35), uit Yilleh, Sierra Leone Sallay is een jonge moeder die een kindje heeft verloren. Dat heeft haar doen besluiten om verpleegster te worden. Zij gaat tijdens de mama y pikin well bodi week lopend naar de meest ver afgelegen dorpen om kinderen onder de vijf jaar te vaccineren, ze vitamine A en ontwormingstabletten te geven. Sallay is een struise Afrikaanse vrouw. Als ze loopt wiebelen haar billen onder het blauwe verpleegsters uniform dat ze draagt. Ze is met haar zoontje in de gezondheidspost. Haar zoontje is 4 en heet Alicious Fornah. Hij wordt vandaag gevaccineerd tegen mazelen. Deze dag heeft een dubbele lading. Sallay heeft een dochtertje verloren. Na de oorlog. Aan mazelen. Ze zegt dat ze onwetend was, dat ze niet de kennis had om goed voor haar dochtertje te zorgen. De dood van haar dochtertje deed haar een besluit nemen: ‘ik zal zorgen dat ik de kennis krijg om wel goed voor mijn kinderen te kunnen zorgen, en ook mijn eigen mensen te helpen’. Nu een aantal jaar later, heeft Sally bijna haar verpleegsters opleiding met steun van UNICEF afgerond. Ze werkt al op de gezondheidspost in Yilleh. Ze gaan naar de meest ver afgelegen dorpen om daar te zorgen dat de kinderen die anders geen toegang hebben tot gezondheidszorg, omdat het zo ver is naar de kliniek, of omdat moeders simpelweg niet weten hoe belangrijk vaccinaties zijn, te bereiken. Lopend legen ze de vele kilometers af in de brandende hitte. Alle moeders en kinderen die ze onderweg tegen komen worden aangesproken: ‘Ga met je kind naar de kliniek! Kom zo naar de mangoboom! Het is Mama y Pikin Well Bodi week en je kindje wordt gecontroleerd en gevaccineerd!’ Ze moeten de rivier oversteken met een Ferry. Er zijn wel fietsen van UNICEF beschikbaar, maar daarvan hebben ze er vandaag maar 1. Te weinig voor allemaal. Onderweg hebben ze de grootste lol, beladen met de koelbox met vaccins, dozen voor de gebruikte naalden, tassen met potten pillen, maken ze er ondanks de hitte een feestje van. Stel je voor, het kan ook regenen! Door tropische buien naar de verafgelegen dorpen lopen is zeker geen pretje, dan kun je beter zon hebben!

20 Vrijwilligers zijn onmisbaar
Wordt u de collega van Maurits? 4.000 vrijwilligers Veel of weinig tijd, u bent altijd welkom Wat krijgt u ervoor terug? - trainingen - campagne-informatiedag - professionele begeleiding - een wereldervaring Maurits geeft voorlichting op scholen. Het kost hem weinig tijd en combineert het met studie en werk. Hij vertelt op basisscholen over het werk van UNICEF en vindt het leuk om met kinderen samen te werken. Zijn motivatie: ‘Dit vind ik een mooiere manier om bij te dragen aan het werk van UNICEF dan gewoon geld geven.’ Vrijwilligers als Maurits zijn onmisbaar voor UNICEF. Zij dragen met hun inzet bij voor het verbeteren van de toekomst van kinderen en de verbetering van hun rechten. De bijna vrijwilligers zijn georganiseerd in 71 Regionale Comités voor UNICEF (RCU’s) en er zijn uiteenlopende manieren hoe u zich kunt inzetten voor UNICEF. En of u nu veel of weinig tijd hebt, u bent meer dan welkom om het team te versterken! U kunt bijvoorbeeld aan de slag als bedrijfsbenaderaar, voorlichting geven op scholen of aan volwassenen, evenementen en acties organiseren, UNICEF-producten verkopen, etc. Trainingsaanbod: we bieden diverse trainingen voor de verschillende functies en natuurlijk ook een basiscursus aan iedereen: ‘actief voor UNICEF’. Campagne-informatiedag: op deze inspirerende dag ontmoet u andere vrijwilligers, UNICEF-medewerkers van kantoor en uit ‘het veld’ en u krijgt er de laatste informatie over UNICEF en haar campagnes. Een wereldervaring: door middel van contacten met veldmedewerkers en beleidsmakers van UNICEF Internationaal, maar ook de hoeveelheid aan informatie over de programma’s van UNICEF (zowel schriftelijk als beeldend door documentaires en dvd’s) geeft een verrijking aan uw kennis over tradities en leefsituaties over de hele wereld.

21 Aan de slag voor UNICEF UNICEF heeft talloze vrijwilligers- functies in heel Nederland Van bedrijfsbenaderaar tot verkoper van kaarten en cadeaus Als vrijwilliger voor UNICEF kun je je op veel verschillende manieren inzetten. Een andere geliefde vrijwilligers functie is die van verkoper van UNICEF-producten. Dat kunt u vanuit huis doen, maar ook op braderieën, festivals, etc. Kijk op voor meer informatie.

22 Aan de slag voor UNICEF UNICEF heeft talloze vrijwilligers- functies in heel Nederland Van bedrijfsbenaderaar tot verkoper van kaarten en cadeaus U kunt zich ook inzetten als organisator van evenementen in uw regio, zoals de UNICEF Loop, een sponsorloop voor en door kinderen. Of een tennistoernooi: Let’s Open 4 UNICEF (zie zoekterm: Let’s Open 4 UNICEF) Vindt u het leuk om te zorgen dat UNICEF meer aandacht krijgt in de lokale of regionale media, dan kunt u de contacten met de media in uw regio onderhouden, bijvoorbeeld door het schrijven van persberichten, aandacht genereren als er een UNICEF-actie wordt georganiseerd, etc. Een van de andere opties is om bedrijvenbenaderaar te worden. Heeft u veel contacten in het lokale bedrijfsleven of wilt u die contacten gaan leggen en bedrijven gaan motiveren UNICEF te ondersteunen, dan is dit wellicht een leuke functie voor u!

23 Film ‘Stel je voor’ uit Zambia (mijn film)

24

25 Kindersterfte per duizend geboren kinderen jonger dan 5 jaar

26 SIERRA LEONE


Download ppt "Welkom bij Vrijwilliger kort voorstellen"

Verwante presentaties


Ads door Google