De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een beeld zegt meer… Workshop VIDEO-HOMETRAINING STEUNPUNT VHT-VIB

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een beeld zegt meer… Workshop VIDEO-HOMETRAINING STEUNPUNT VHT-VIB"— Transcript van de presentatie:

1 Een beeld zegt meer… Workshop VIDEO-HOMETRAINING STEUNPUNT VHT-VIB
2010 Benoit Lens

2 Opname 2

3 VHT: Video-hometraining
-methodische werkwijze -met videobeelden -contact inzichtelijk maken -afstemmen -focus op krachten -begeleiding gebeurt in de thuissituatie

4 Kern van VHT Activerende hulpverlening gericht op basiscommunicatie en ontwikkeling van kind/jongere.

5 Wat werkt 40% wordt bepaald door cliëntfactoren
30% wordt bepaald door relationele variabelen vanuit de hulpverlener naar de cliënt toe 15% wordt bepaald door de verwachting die de cliënt heeft dat een aanpak werkt 15% wordt bepaald door technieken die behoren bij een bepaald model, methodiek (Uit: Pijnenburg et al, 2010)

6 Opname

7 Begeleiding Empowermentbenadering: Oplossingsgerichte benadering:
Geloven in de krachten aanwezig bij ouder en kind Activerende werkwijze van de hulpverlener om die positieve punten te versterken Oplossingsgerichte benadering: In uitzonderingen is (het begin) van een oplossing aanwezig. Slechts een kleine verandering is nodig Gericht op belevingsverandering: opnieuw een positieve beleving rond hun kind en de relatie = werken aan ‘algemeen welbevinden’ van ouder en kind =werken aan de ‘veerkracht’ van ouders =versterken van zelfvertrouwen van ouder

8 Proces VHT 1. Werkwijze introduceren 2. Maken van opname
3. Voorbereiding mbv micro analyse 4. Terugkijken en bespreken van beelden 5. Afsluiting

9 Opname

10 Krachten van VHT Voor gezin Voor hulpverleners
Videobeelden werken meer indringend Beelden spreken, ouders ontdekken zélf, andere positie als hulpverlener Leermoment om te kijken naar jezelf, je krijgt een tweede kans Leermoment voor hulpverlener om te kijken naar eigen basiscommunicatie tijdens terugkijkgesprekken Ouders leren meer uit succesmomenten dan uit momenten van falen Positieve kijk naar ouders geeft energie om aan het werk te gaan in moeilijke situaties/zorgvragen Doelgericht en vraaggericht, werkt activerend Je wordt ook als hulpverlener geactiveerd (hoe ouders in hun krachten versterken) Ontwikkeling gezin Ontwikkeling hulpverlener Jorinde Dewalheyns 10

11 Opname

12 Toepassingsmogelijkheden
- pedagogische vragen - vragen over het contact, de afstemming, aansluiten - communicatie tussen tieners en ouders - specifieke ontwikkelingsproblemen of een handicap - verdelen van de aandacht - communicatie verbeteren en positief leiding geven aan kind - ouderrol versterken -werkt versterkend in combinatie met andere methodieken en modellen (IPT, Directieve Thuisbegeleiding, Crisishulp Aan Huis,…) -…


Download ppt "Een beeld zegt meer… Workshop VIDEO-HOMETRAINING STEUNPUNT VHT-VIB"

Verwante presentaties


Ads door Google