De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Activeren van ouders met behulp van video-beelden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Activeren van ouders met behulp van video-beelden"— Transcript van de presentatie:

1 Activeren van ouders met behulp van video-beelden
An Verstappen (Thuisbegeleidster BDT) Voorstelling van mezelf…

2 Doel van deze workshop :
Waarom activeren we ouders binnen de terugkijk ? Hoe activeren we ouders binnen de terugkijk?

3 Kern van de methodiek : Vht/Vib is gericht op het herstel of het ondersteunen van het contact en de communicatie tussen ouder en kind. Om zo een verbetering te brengen in de opvoedingsrelatie, Zodat kinderen zo goed mogelijk ondersteund worden in hun ontwikkeling en ouders zich beter, en ook sterker voelen in hun rol als ouder.

4 Die basiscommunicatie kan worden verstoord door allerlei stressfactoren:
Vroeggeboorte, ziekte,… Moeilijk gedrag en moeilijke situaties met het kind Chronische ziekte bij het kind Ontwikkelingsproblemen Handicap

5 Met vib/vht gaan we Het natuurlijke intuïtieve oudergedrag activeren
En het zelfoplossend vermogen van ouders vergroten.

6 Aanknoping met de 5 uitgangspunten van vib/vht bij het activeren

7 Contact/exploratiebehoefte
Samenhang tussen de uitgangspunten en de kern van de methodiek Fundamentele Betrokkenheid tussen ouder en kind Kinderen nemen vanaf de geboorte contactinitiatieven Actief en intuïtief ouderschap kind ouder Contact/exploratiebehoefte Hechting/ontwikkeling Sensitiviteit/ empathie Responsiviteit/ ondersteuning AFSTEMMING INTERACTIE Initiatief Ontvangst Behoefte aan aandacht en contact Positieve sfeer en geslaagd contact Bron: Eliens M., Prinsen B. Handleiding kortdurende video-hometraining in gezinnen met jonge kinderen.

8 Fundamentele betrokkenheid:
Het verlangen naar een goed contact met elkaar blijft bestaan ondanks ingrijpende gebeurtenissen. Ouders en kind zijn blij met elkaar wanneer het goed gaat. Ouders ervaren het contact met hun kind als plezierig als zij begrijpen wat er in hem/haar omgaat. Hoe slecht situatie ook gaat en ervaren wordt…

9 Videobeeld rond fundamentele betrokkenheid : het genieten tussen ouder en kind
Video van Eline en haar mama tijdens spel

10 Het belang van die videobeelden :
Vib laat beelden zien van geslaagd contact omdat emoties sterk gaan spelen en geactiveerd worden bij het zien van plezierige contactmomenten. Beelden bekrachtigen die positieve gevoelens en laten ouders en kind weer genieten van elkaar.

11 Videobeeld van een mama bij het zien van geslaagd contact
Het aktief beleven van die gevoelens bij mama

12 Videobeelden rond contactinitiatieven van het kind
Beelden van Eline waar ze het gebaar van gedaan doet

13 Bij kinderen met een beperking…
Is de biologische uitrusting om contact te maken soms beperkter (vb. Bij ASS, motorische beperking,…). En is ook hun arsenaal aan mogelijkheden om aktief contact te vragen, kleiner. Bovendien zijn hun initiatieven tot contact vaak moeilijker te herkennen en te begrijpen voor de omgeving.

14 Belang van die videobeelden
Via beelden kunnen we de contactinitiatieven van het kind met een beperking uitvergroten. Door ouders aktief te laten mee kijken naar die beelden helpen we hen om de signalen van hun kind te gaan ontdekken.

15 Videobeelden rond het aktief ontdekken van signalen tot contact
Beeld van mama die dit ontdekt en het wil delen met opa

16 Videobeeld 1 rond aktief gericht zijn op het scheppen van een goede sfeer.
Beelden waar mama van Eline veel moeite doet om met Eline te spelen.

17 Bij kinderen met een beperking :
Ontstaat er echter meer stress bij de ouders en zijn ze soms meer kwetsbaar. Worden ouders soms onzeker en hebben soms het gevoel te falen. Hebben ouders soms moeite om die initiatieven te voelen en te zien en vallen dan stil of reageren onzeker.

18 Videobeeld 2 rond aktief gericht zijn op het scheppen van een goede sfeer.
Beeld van mama van Eline waar de initiatieven van Eline juist worden aangevoeld en ontvangen.

19 Activerend terugkijken is gericht op :
Het activeren van een belevingsverandering bij ouders. Het activeren en versterken van de eigen krachten van ouders. Het activeren van het zelfoplossend vermogen van ouders.

20 Videobeeld rond het activeren van de verandering van de beleving bij ouders.

21 Belang van werken met beelden
Beelden van geslaagde interacties helpen ouders om hun bekwaamheid te zien. Het aktief bekijken van beelden met ouders via microanalyse maakt de krachten van ouders meer zichtbaar. Opvoedingsvaardigheden worden hierdoor bekrachtigd en uitgebreid naar moeilijke momenten.

22 Videobeelden van een mama die haar krachten herkent

23 Videobeeld rond de activatie van het zelfoplossend vermogen van ouders.

24 Welke principes hanteren we bij het terugkijken ?
Afstemming tussen ouders en begeleider. Vertrekken vanuit de vraag van de ouders. We geven ouders het eerste woord. De beelden laten spreken en verwoorden wat we zien vanuit het kind. We laten ouders hun krachten zien.

25 Hoe activeren we ouders bij de terugkijk ?
Vragen stellen:-open vragen -halve vragen Tijd geven om te antwoorden Ontvangstbevestiging geven/vragen Kring maken Prettig leiding geven

26 Videobeeld rond vraagstelling ter activatie van de ouders

27 Effect van activerend terugkijken :
Beelden spreken tot je hart en brengen een verandering in de relatie met zich mee, waardoor er een nieuwe dynamiek kan ontstaan.

28 Videobeeld ter bevestiging dat beelden meer zeggen dan duizend woorden!!!
Beelden van mama die dit verwoordt

29 Einde Met speciale dank aan de ouders van Eline om deze videobeelden te mogen gebruiken. Vragen ??? Nog een boeiende dag verder !!!


Download ppt "Activeren van ouders met behulp van video-beelden"

Verwante presentaties


Ads door Google