De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begeleidster: I. Derluyn Hilde Craemers Caroline Haeck

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begeleidster: I. Derluyn Hilde Craemers Caroline Haeck"— Transcript van de presentatie:

1 Jaarwerk: video-analyse van interactie tussen ex-verslaafde moeders en kinderen
Begeleidster: I. Derluyn Hilde Craemers Caroline Haeck Lot Van Leugenhaeghe Karolien Steenhaut Debbie Ponnet Greet Verbrugge

2 Jaarwerk kadert binnen een ruimer onderzoek:
Onderzoek naar : Het effect van video-interactiebegeleiding (VIB) als opvoedingsondersteunende methodiek aan ex-drugsverslaafde moeders met jonge kinderen in de residentiele setting ‘De Tipi’. Onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de thesis van Hilde Craemers en Caroline Haeck. De resultaten worden op het einde van het jaar in hun scriptie besproken.

3 Situering: Therapeutische Gemeenschap DE KIEM DE TIPI
Methodiek: video-interactiebegeleiding als ondersteuning voor verhoogd risico op verstoorde communicatie - en interactie patronen van verslaafde ouders ten aanzien van hun kind.

4 Communicatie en interactiepatronen
Uit onderzoek : aantal tendensen met betrekking tot de specifieke communicatie- en interactiepatronen van drugsverslaafde ouders ten aanzien van hun kind.

5 Opvoedingsondersteunende methodiek: video-interactiebegeleiding
Verschil tussen video- hometraining en video-interactiebegeleiding. Video-hometraining = in de thuissituatie Video-interactiebegeleiding = in residentiele setting, gericht op interactie tussen opvoeder - jongere

6 Hoe gaat de VIB in ‘de Tipi’ tewerk?
Korte introductie op de methodiek Contract tussen moeder en de Tipi 3 elementen-proces : maken van video - opnames interactie -analyse van die opnames door de hometrainer feedback in gespreksvorm aan de hand van gekozen fragmenten uit de video - opnamen.

7 Terugkijkgesprek tussen de VIB-er en de moeder.
De VIB’er probeert samen met de moeder het aantal positieve interacties uit te breiden. Behoefte van ouders aan aandacht en contact. Men geeft de mogelijkheid aan de moeder om van deze beelden te genieten. Minder geslaagde momenten zijn aanleiding om negatieve interacties om te buigen naar een postiever vervolg. Aandacht aan de hulpvraag van de moeder.

8 Fundamentele betrokkenheid tussen ouder en kind.
Hulpverlener werkt met het hele gezin Positieve sfeer in het gezin heeft grote invloed op handelen van kinderen Basale kerneenheid van communicatie : initiatief-ontvangst is uitgangspunt van de hulpverlening. Ontvangen van initiatieven steunt de ontwikkeling van kinderen.

9 Methodologie Proces: Opstellen van analyse schema aan de hand van literatuur en lijst van definities. Zes studenten kregen inleiding naar inhoud en werking van VIB door Dirk Calle, video-interactiebegeleider in de Tipi. Twee voormiddagen een trainingsmoment.

10 Opdeling in drie groepen van twee studenten.
De eigenlijke analyse door de studenten Vergelijking resultaten met de ganse groep studenten + aanpassing van definities Vergelijking resultaten per vier studenten.

11 Werkwijze analyses Een video - opname : 15 min.
Selectie opnamemoment: minuut 5 tot 9 (eerste vijf minuten dienen moeder en kind nog te wennen aan de camera). Invullen van analyse -schema.

12

13

14

15

16

17


Download ppt "Begeleidster: I. Derluyn Hilde Craemers Caroline Haeck"

Verwante presentaties


Ads door Google