De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het ontwikkelingsperspectief

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het ontwikkelingsperspectief"— Transcript van de presentatie:

1 Het ontwikkelingsperspectief

2 Presentatie Wettelijk kader Verschil OPP en IHP
Format: kopjes en toelichting Opzet van training

3 Werken met het OPP Handvat om het onderwijs planmatig en doelgericht vorm te geven Kind centraal: doel is mogelijkheden van de leerling optimaal te benutten Instrument voor afstemming en communicatie tussen school, ouders en leerling

4 Wettelijk kader Het OPP wordt opgesteld voor leerlingen met zorgplicht: alle leerlingen met een LWOO- of een PrO-indicatie en LGF. Het eerste OPP moet binnen zes weken na aanvang van het onderwijs zijn afgerond. Het verwachte uitstroomniveau staat centraal.

5 Wettelijk kader Vanuit bevorderende en belemmerende factoren worden onderwijsbehoeften van de leerling geformuleerd. Onderwijsbehoeften worden omgezet in concrete acties. Minimaal één keer per jaar geëvalueerd. Tekenen ouders: ouders en leerling tekenen voor overeenstemming van de doelen  ouders en leerling tekenen voor kennisgeving van de uitstroomverwachting

6 Wie is betrokken bij het opstellen?
Mentor en/of zorgcoördinator Leerling Ouders Gedragswetenschapper. Externe hulpverlening indien betrokken

7 Verschillen OPP en HP Het OPP kijkt, meer dan het handelingsplan, naar de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling op lange termijn.

8 Pilot De expertisecentra van BOOR, CVO en LMC draaien een pilot op een aantal van hun scholen. Het doel van de pilot is om met de ervaringen het format te verbeteren en een goed beeld te krijgen van waar een school mee te maken krijgt bij het werken met het opp.

9 Format Persoonsgegevens en kern van de ondersteuning
Samenvattend beeld/uitstroomverwachting: het verwachte niveau waarop leerling uitstroomt. Eventueel ook niveau vervolgopleiding. Didactische gegevens: Basistabel kan door school worden aangepast

10 Format Bevorderende en belemmerende factoren: kindfactoren, omgevingsfactoren thuis en op school

11 Format Doelen: Korte en de lange termijn Kern van de ondersteuning
Integratief beeld Onderwijsbehoeften Uitvoering en taakverdeling Evaluatie Ondertekening

12 Scholing Doelgroep: zorgcoördinatoren, mentoren en teams
Open inschrijving en in company De scholing bestaat uit drie bijeenkomsten van 2,5 uur. De in company scholing verzorgt elk expertisecentrum voor de eigen scholen. De invulling is maatwerk. Bij de open inschrijving verzorgen twee trainers de bijeenkomsten.

13 Scholing Bijeenkomst 1: schets wettelijk kader, introductie format en toelichting Bijeenkomst 2: werken met en het evalueren van het opp, invullen opp. Bijeenkomst 3: feedback op ingevulde opp

14 Contactpersonen Nadine de Boer: ndboer@eenheidzorg .nl
Leo Poot: Hanneke Visser:


Download ppt "Het ontwikkelingsperspectief"

Verwante presentaties


Ads door Google