De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1zorg-route.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1zorg-route."— Transcript van de presentatie:

1 1zorg-route

2 Zorgplicht 2011 Passend onderwijs
Ieder schoolbestuur heeft de verantwoordelijkheid een passend onderwijszorgarrangement aan te bieden aan iedere leerling die zich bij een school van dat schoolbestuur aanmeldt of bij een school van dat bestuur is ingeschreven. Doel = bevorderen van integratie op school.

3 Voordelen Andere manier van kijken en denken over kinderen( vanuit behoeftes en mogelijkheden.) Verschillen tussen leerlingen worden gezien als een uitdaging. Leerkrachtcompetenties worden vergroot. Kinderen realiseren zich dat er kinderen zijn die anders zijn. Acceptatie. Kinderen met en zonder beperkingen kunnen in de eigen omgeving met eigen vrienden op eigen niveau onderwijs genieten. Ouders van kinderen met een beperking kunnen een werkelijke keuze maken voor een school in de buurt. Samenwerking in de regio, 1 loket van externen. Jeugdzorg, schoolarts, logopedisten, fysiotherapie. Ondersteuning vanuit speciaal onderwijs scholen.

4 Hoe geven we dit vorm? 1-Zorgroute
Een middel/ wegwijzer om Passend onderwijs in de school vorm te geven. Ondersteuning vanuit Weer Samen Naar School. Pilot, meerjaren traject (3 jaar). Speerpunt 1e jaar > spelling.

5 Uitgangspunten 1-zorgroute:
Afstemming op de onderwijsbehoeften van de leerling. Preventief en pro-actief handelen en denken vanuit onderwijsbehoeften. Positieve aspecten leerling, leerkracht en ouders zijn belangrijk. Interactioneel referentiekader. Werken met groepsplannen. Leerkracht is de beslissende factor. Zorg wordt zoveel mogelijk binnen de klas geboden.

6 Uitgangspunten 1-zorgroute:
IB als spin in het web. Kwaliteitsverbetering. Actieve participatie van de leerling. Ouders zijn een belangrijke partner! Werkwijze is systematische en transparant. Samenwerking in de regio. Aandacht voor de instroom en uitstroom van leerlingen met bijzondere behoeften.

7 KIND LEERKRACHT OUDERS


Download ppt "1zorg-route."

Verwante presentaties


Ads door Google