De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PASSEND ONDERWIJS leerling en zorg : naar één kind – één plan

Verwante presentaties


Presentatie over: "PASSEND ONDERWIJS leerling en zorg : naar één kind – één plan"— Transcript van de presentatie:

1 PASSEND ONDERWIJS leerling en zorg : naar één kind – één plan
leerling en leerkracht: ook de leerkracht doet er toe leerling en ouders en leerkracht en school: ondersteuningsroute 'Wat nou Passend Onderwijs?'

2 wet passend onderwijs landelijke indicatiesystematiek wordt afgeschaft
van ‘wat heeft een leerling’ naar ‘wat heeft een leerling nodig’? school heeft zorgplicht: geen thuiszitters en iedere leerling een passende plaats samenwerking VO en VSO in SWV: maatwerk SWV-en zorgen met scholen voor dekkend aanbod SWV-en verantwoordelijk voor lichte en zware ondersteuning

3 ambitie passend onderwijs
geen kind tussen wal en schip in het onderwijs waar mogelijk in het regulier onderwijs steun geven waar nodig maatwerk, handelingsgerichte werkwijze als het niet anders kan in een speciale voorziening goede afstemming met de jeugd- en zorgpartners niet bureaucratisch georganiseerd binnen de opgelegde budgetten

4 passend onderwijs, kind en zorg: gedeelde uitgangspunten
gewoon waar het kan, speciaal waar het moet uitgaan van mogelijkheden, werken vanuit een positief pedagogisch klimaat en eigen kracht dichtbij de omgeving van kinderen en ouders er wordt niet over maar met kinderen en ouders gesproken integraal: één kind, één gezin, één plan, één contact eenvoudiger, slimmer, doelmatiger speciale aandacht voor de overstapmomenten

5 één ambitie samen werken aan:
een sterke basis: goed onderwijs, gewoon opvoeden steun waar nodig bij onderwijs, opvoeden, opgroeien specialistische ondersteuning als het moet soepele overgangen, samenhangende aanpak: één kind, één gezin, één plan, één contact

6 de piramide als werkmodel

7 soepele overgangen ontwikkelen van een nieuwe systematiek voor zorgtoewijzing (omdat indicatie vervalt) die: handelingsgericht is, uitgaat van eigen kracht en aansluit bij onderwijs- en ontwikkelingsperspectief vraag gestuurd, flexibel en efficiënt is snel handelen en reageren bevordert de basis sterker maakt in werkwijze aansluit bij de buurtteams jeugd en gezin: één kind, één gezin, één plan, één contact rekening houdt met de doorlopende leerlijn PO-VO en V(S)O-MBO

8 eenvoudig, dichtbij, snel schakelen

9 wat verandert er voor leerkrachten?
(nog) beter signaleren, wat is de onderwijsbehoefte en het ontwikkelingsperspectief van een leerling (nog) beter signaleren van eigen kwaliteiten (bewust bekwaam) en eigen ondersteuningsbehoeften (meer) investeren in opbrengstgericht werken en kunnen omgaan met verschillen in de klas (groeps) handelingsplannen systematischer inzet interne ondersteuners voor dreigende uitvallers

10 opdracht 1 'Passend Onderwijs!' werk in tweetallen
pak ieder een blaadje teken in het midden van het blad een cirkel, één student zet in de cirkel IK, de andere student zet in de cirkel LEERLING bedenk samen een leerling die een bepaalde stoornis/beperking/ handicap/ziekte heeft IK schrijf/teken om de cirkel alles wat jij als leerkracht voor die leerling in de klas kan doen om aan zijn/haar onderwijs behoeften te voldoen LEERLING schrijf/teken de hulpvragen die een leerling aan jou kan stellen Ruil nu van blaadje en vul aan. 'Passend Onderwijs!'

11 uitgangspunten onderwijsbehoeften wisselwerking leerkracht doet ertoe
positieve benutten samenwerken doelgericht systematiek & transparantie gebaseerd op onderzoek, kennis en praktijkervaringen alle 7!

12 onderwijsbehoeften wat is een reëel doel?
wat heeft de LEERLING nodig om dit te halen? instructie die … opdrachten die … materialen die … leeractiviteiten die … feedback die … groepsgenoten die … en leerkracht die … ouders die ….

13 wisselwerking Deze leerling in deze groep bij deze leerkracht in deze school, van deze ouders Wisselwerking = Analyse: wat gaat goed en wat moeilijk? Situatie begrijpen  doelen  situatie oplossen Observeren in de groep (Kijkwijzers): Afstemming aanpak leerkracht op de onderwijs behoeftige leerling? ja: ga zo door! nee: wat kan beter afgestemd?

14 de leerkracht doet ertoe!
van OWB leerling  ondersteuningsbehoeften leerkracht wat heb IK nodig om aanpak te bieden? zelf kan ik … verder heb ik nodig … kennis over … vaardigheden om … ondersteuning bij … extra materiaal voor … collega die … IB, LB, ZT, directie die … meer handen in de klas die … ouders die …

15 positieve aspecten Sterke kanten leerling, ouders, groep,
leerkracht, IB, LB, ZT, directie, school zoek ze zie/hoor benoem schrijf op benut ze Belangstellingen, talenten en uitzonderingen: wat kan leerling wel? wanneer gaat het wel goed? Een positieve houding verbetert samenwerking verhoogt doelen (ontwikkelingsperspectief) verhoogt gevoel van competentie  motivatie neemt toe benut in de aanpak en het Handelings Plan  zorgt voor haalbaarheid & is effectiever

16 communiceren met ouders
1. ouders zijn welkom op school 2. zorgstructuur/werkwijze als kader voor communicatie 3. de leerling gedraagt zich op school anders dan thuis 4. benoem positieve aspecten en zorgen 5. wees duidelijk over je bedoelingen 6. maak afspraken met ouders

17 leerling bespreking, ZT, consultatie
HGW- cyclus op groepsniveau Binnenschools 1) groeps- overzicht evalueren 2) Signaleren leerlingen die extra begeleiding nodig hebben groeps bespreking Waarnemen 6) Uitvoeren groepsplan leerlingen Realiseren gesprek kind, ouders 5) opstellen groepsplan Begrijpen ouders leerkracht 4) Clusteren leerlingen met vergelijkbare onderwijs behoeften leerling bespreking, ZT, consultatie 3) Benoemen onderwijsbehoeften Plannen IHP Bovenschools ZAT, PCL, ZPF gesprek kind, ouders Hulpverlening, BJZ, JGGZ, MEE, JHV, … Speciale onderwijssetting Consultatie HGD HII

18 opdracht 2 werk in drietallen bespreek samen de aangeboden casussen
gebruik het visieviltje welke onderwijsbehoefte(n) denk je dat deze leerling heeft? welk(e) reële doel(en) zou jij voor deze leerling stellen? wat kan je zelf als leerkracht inzetten om deze leerling en ouders goede ondersteuning te bieden? wat zou school kunnen bieden? wat zouden ouders kunnen bieden? bij welk(e) niveau(s) van de piramide hoort de gewenste ondersteuning die je wilt inzetten? is er een hulpvraag aan één of meer van de kernpartners? Of is er nog iets anders nodig? (denk ook aan je eigen ondersteuningsbehoefte als leerkracht)


Download ppt "PASSEND ONDERWIJS leerling en zorg : naar één kind – één plan"

Verwante presentaties


Ads door Google