De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jong geleerd, fout gedaan?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jong geleerd, fout gedaan?"— Transcript van de presentatie:

1 Jong geleerd, fout gedaan?
Een studie naar de intergenerationele overdracht van criminaliteit Gregory Besjes en Ruben van Gaalen

2 Inleiding Onderzoeksvragen:
Bestaat er een verband tussen het criminele gedrag van ouders en kinderen? Hebben de gezinssamenstelling en de sociaal-economische situatie een invloed op dit verband? Is de aard en omvang van het criminele gedrag van de ouders van invloed?

3 Data en methode Ouder-kind bestand
Gebaseerd op data uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) Ouder-kind bestand Herkenningsdienst systeem politie (HKS) Sociaal-economische variabelen Populatie en selectie Kinderen 18 t/m 22 jaar (N=939600) Sociaal-economische en demografische kenmerken gezin op leeftijd 16 kind Processen-verbaal ouders tot en met leeftijd 16 kind. Onderzoeksmethode Kruistabellen Logistische regressie

4 Data en methode Tijdlijn onderzoekspopulatie 16 jaar 18 jaar 22 jaar
Sociaaleconomische situatie gezin En ouder ooit crimineel geweest ja/nee

5 Beschrijvende gegevens

6 Data en methode Corrigeren voor achtergrondkenmerken: Inkomen
Uitkeringssituatie Geslacht Wonen bij ouders en interactie-effect

7 Resultaten

8 Resultaten

9 Resultaten

10 Overige resultaten Laag inkomen ouders verhoogt de kans op crimineel gedrag kind Ook als de ouders een uitkering ontvangen verhoogt dit de kans op crimineel gedrag kind Herkomstgroep niet van invloed op de samenhang gedrag ouders en kinderen

11 Conclusies Er is een samenhang tussen crimineel gedrag van ouders en kinderen Invloed moeder groter dan van de vader Intensiteit van het gedrag is een belangrijke factor Het wonen bij de verdachte ouder(s) versterkt het effect aanzienlijk

12 Beperkingen Verdachten geen veroordeelden
Data “slechts” beschikbaar vanaf 1996 Deel van de criminaliteit wordt niet waargenomen omdat er geen aangifte wordt gedaan


Download ppt "Jong geleerd, fout gedaan?"

Verwante presentaties


Ads door Google