De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mediërend leren op bs. Theresia

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mediërend leren op bs. Theresia"— Transcript van de presentatie:

1 Mediërend leren op bs. Theresia
“Als je niet voor iemands kwaliteiten gaat, moet je van zijn gebreken afblijven.“ Emiel van Doorn

2 Waar doen we het voor? Kwaliteit van interactie
Ontwikkelen staat centraal Vanuit visie ontwikkelen Beter afstemmen Geloven in veranderbaarheid Onderlinge communicatie verbeteren Verbeteren zonder alles overhoop te gooien Passend onderwijs

3 Wat we al wisten? Marc Lammers
Hij heeft op de onderwijsmiddag van de SKPO een stukje verteld over Maartje Paumen. Opdrachtje: Probeer zelf eens de vertaling naar het onderwijs te maken. Denk met name aan de kinderen die meer zorg nodig hebben, zoals kinderen met dyslexie, dyscalculie, gedragsproblemen ………… Vanuit mediërend leren: (globaal) We moeten aansluiten bij… Werken vanuit vertrouwen en hierbij een zeker risico nemen Is doelgericht We gaan uit van kwaliteiten, om aan de gebreken te kunnen werken. Filmpje Marc Lammers

4 Mediërend leren Mediërend Leren Mens- en onderwijsvisie
geen kunstje maar uitvoering van je Mens- en onderwijsvisie en Geloof in veranderbaarheid

5 Mediator; een vak apart!!!

6 Visie en uitgangspunten
Visie op ontwikkeling 1. De mens is een open systeem 2. De mens is veranderbaar/modificeerbaar 3. De ontwikkeling van een mens kent geen plafond 4. Een 'gevoel' van veiligheid is het vertrekpunt van veranderbaarheid/modificatie 5. De mens ontwikkelt zich op basis van interactie 6. Interactie is een reflectief proces, waarbij de ongelijke partijen op basis van gelijkwaardig communiceren 7. Niet communiceren is niet mogelijk 8. De intentie van interactie is het faciliteren van zelfontwikkeling 9. Zelfontwikkeling vindt plaats binnen de context van een cultuur (in tijd en plaats) 10. Zelfontwikkeling is risico’s aangaan om het nog niet gekende te ontdekken 11. Een volgende stap in zelfontwikkeling vindt plaats na het verwoorden en verinnerlijken van de vorige stap 12. De regie van zelfontwikkeling ligt bij degene die zich ontwikkelt.

7 Visie en uitgangspunten
Visie achter Mediatie/Interactie De regiefunctie ligt bij de leerling De leerling neemt zelf beslissingen over de stappen van zijn leerproces Hij draagt hiervoor zelf verantwoordelijkheid en voert als lid van het team zelf uit. De interactie is gericht op het leer- en ontwikkelingsproces van de leerling. De interactie is zoveel mogelijk gericht op het inzetten en verder ontwikkelen van de (natuurlijke) netwerken van de leerling. Leerling en leerkracht komen tot een gezamenlijk beeld van het kunnen/kennen van de leerling De interactie is gericht op het beschikbaar komen van het geleerde voor anderen

8 Visie en uitgangspunten
Begin met contact maken Moet aansluiten bij… Werken vanuit vertrouwen en hierbij een zeker risico nemen Is doelgericht Gebaseerd op gelijkwaardigheid; functionerend als team Verlangt van beiden een (zelf)reflectieve houding Gebaseerd op wederkerige adequaatheid om tot een gezamenlijke analyse komen Mediërend vorm Is een wederkerig proces Is een vragende benadering Is gericht op overdracht van competentiegevoelens Stimuleert beiden een stapje verder te denken Houdt rekening met de sociaal-emotionele ontwikkeling Is gericht op het ontwikkelen van de cognitieve vaardigheden. Voldoen aan de criteria voor een kwalitatieve interactie; de mediatiekenmerken.

9 Pedagogische driehoek

10 Orthopedagogische driehoekskunde
Leerling opvoedingsdoelen en de onderwijsdoelen Ouders School/ leerkracht

11 Wat zie je terug in de praktijk?
We blijven gewoon gebruik maken van de methodes. We blijven het D(irecte)I(nstructie) model gebruiken. De gehele zorgstructuur blijft bestaan. SVIB blijven we inzetten Maar… Onze visie/missie: aanvullen / verrijken De interactie binnen de groepen onder de loep nemen en daar waar nodig stimuleren. Binnen het DI model passen we de werkwijze voor de extra zorg aan. Onze kijk naar kinderen (mens) en onderwijs krijgt vorm vanuit een gezamenlijk gekozen visie. Komt ook steeds bij iedere keuze terug. 80% - 20% (naar boven en beneden) De zorgstructuur krijgt accent verschillen: bv. beschrijven van kwaliteiten in het dossier. We maken ons sterk richting 2011 wanneer de zorgplicht wordt ingevoerd in het onderwijs.


Download ppt "Mediërend leren op bs. Theresia"

Verwante presentaties


Ads door Google