De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zelf aan de slag Ervaringen met telefonische coaching van ouders met drukke, opstandige of angstige kinderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zelf aan de slag Ervaringen met telefonische coaching van ouders met drukke, opstandige of angstige kinderen."— Transcript van de presentatie:

1 Zelf aan de slag Ervaringen met telefonische coaching van ouders met drukke, opstandige of angstige kinderen

2 Kinderen en gedragsproblemen  Gedragsproblemen: - Internaliserend - Externaliserend • Ongeveer 20.000 kinderen (0-12 jaar) in werkgebied Altrecht • Omgeving (ouders, brussen, school) Start in 2002

3 Programmadoel  Voorkomen van gedragsstoornissen en angst- en stemmingsstoornissen  Voorkomen van secundaire gedragsproblemen  Bevorderen van een goede omgang met gedragsproblemen en een zo gezond mogelijke sociaal-emotionele ontwikkeling

4 Aanbod I  SoVa: ‘Alles Kidzzz’ en ‘Schatjes’  Ouderavonden, oudergroepen  Cursus voor ouders van buitenlandse adoptiekinderen  Knallende ruzie thuis  Brussengroep ASS  Informatiebijeenkomsten en deskundigheidsbevordering

5 Aanbod II  Zelfhulp - Een druk of opstandig kind? Zelf aan de slag! - Een bang of stil kind? Zelf aan de slag! - Een kind met ASS? Zelf aan de slag! (werktitel, in ontwikkeling)

6 Aanleiding ‘Zelf aan de slag’  Pro-actief bezig zijn met de eigen gezondheid  Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid  Notitie Altrecht Preventie over versterking zelfzorg in het omgaan met psychische problemen  Vroegtijdig, gevarieerd, stepped-care (prevention)

7 Verwachtingen  Voorziet in vraag en behoefte  Terugbrengen van de vraag naar zorg  Terugbrengen van en aanbod tijdens wachtlijst en wachttijd  Positieve resultaten

8 Randvoorwaarden  Raad van Bestuur  Zorgverzekeraar  Projectorganisatie en medewerkers  Wetenschappelijke onderbouwing  Intentie om zelfhulp binnen de preventieprogramma’s te implementeren

9 Trimbos, literatuuronderzoek  Zelfhulp is (potentieel) effectief (ook op langere termijn)  Tussen zelfhulp en face-to-face therapie bestaan qua effect geen verschillen van betekenis  Grote mate van ‘compliance’is belangrijk voor effect  Coaching vergroot compliance (uitleg, intake/motivatie)  Niet geschikt bij psychiatrische aandoening/verslaving/crisissituatie

10 Trimbos; Aandachtspunten I  Kennismakingsgesprek  Rol en werkwijze coach  Clientkenmerken  Vorm (video, cd-rom, groepsbijeenkomst)  Eerste schakel in een stepped-care aanpak

11 Aandachtspunten II • Gericht op gezonde kanten, kracht en mogelijkheden van deelnemers zelf en van hun omgeving • Aanleren van probleemoplossende vaardigheden

12 Voordelen  Laagdrempelig  ‘Preventie-voordeur’  Kortdurend  Vraaggericht  Kosteneffectief  Geen wachttijd/wachtlijst  Stepped-care (prevention)

13 De training  Aanmelding  Kennismakingsgesprek  Werkboek  Telefonische coaching  Evaluatie  Follow-up  Logboek  Registratie

14

15

16 Doelgroep Ouders van kinderen met gedragsproblemen die: • Opvoedingsvaardigheden willen vergroten • Gedrag van hun kind beter willen begrijpen en ermee leren omgaan • Willen werken aan gedragsverandering bij hun kind

17 Criteria  Voldoende motivatie  Lichte tot matige klachten  Geen crissisituatie  In staat tot zelfstudie  Kunnen reflecteren op eigen gedrag

18 Exclusie-criteria  Verslavingsproblematiek  Psychiatrische aandoening  Gebrekkige Nederlandse leesvaardigheid

19 Stand van zaken.  Meer lage SES en allochtonen  80 deelnemers in 1,5 jaar  RvB positief  Soms te zware doelgroep  Laagdrempelig, vraaggericht, direct starten, praktisch, toepasbaar, grote compliance (coach)

20 Evaluatie pilot • Laagdrempelig, klantvriendelijk, goede tijdsinvestering en materialen • Motiverende, structurerende, stimulerende rol van de eigen persoonlijke coach • Effect op klachten is matig tot groot (ook bij follow-up)

21 Resultaten - Nieuwe handvatten en tips - Andere en positieve kijk op het kind - Het kind beter begrijpen en kunnen helpen - Verandering, de-escalerend - Gezinssituatie en eigen welbevinden zijn verbeterd

22 Bereikte ouders  33% is doorverwezen door met name artsen en klinisch pedagogen  25% van de kinderen is eerder in behandeling (medicamenteus, (spel)therapie) geweest (terugvalpreventie)  Bij 25% van de deelnemende ouders heeft het kind momenteel hulpverlening

23 Interesse  B. Lievegoedkliniek  Commerciele bureaus  Riagg / GGZ  Trimbos Instituut  Artsen, orthotheken, bibliotheken, opvoedbureau’s, (S)BO  Universiteiten

24 Toekomst  ‘Zelf aan de slag’ heeft zich bewezen  Standaardisatie, kwaliteit en effectiviteit  Landelijke spreiding  E-mail ondersteuning  Combinatie groepsbijeenkomsten en telefonische coaching


Download ppt "Zelf aan de slag Ervaringen met telefonische coaching van ouders met drukke, opstandige of angstige kinderen."

Verwante presentaties


Ads door Google