De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Triple P – Belgium www.triplep.be CKG ‘t Kinderkasteeltje www.kinderkasteeltje.be Gesubsidieerd door K&G 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Triple P – Belgium www.triplep.be CKG ‘t Kinderkasteeltje www.kinderkasteeltje.be Gesubsidieerd door K&G 1."— Transcript van de presentatie:

1 Triple P – Belgium www.triplep.be
CKG ‘t Kinderkasteeltje Gesubsidieerd door K&G 1

2 Wat is Triple P? Positief Parenting Program: je kind positief opvoeden
Prof. M. Sanders - Wetenschappelijk onderbouwd Preventief en vroegtijdig interventieprogramma Oudertraining waarbij het kind betrokken wordt Eenvoudig stappenplan Positieve resultaten: Ouders sterker en zelfzekerder maken Positief gedrag van kinderen versterken Relatie tussen ouders en kind bevorderen 2

3 Wat is Triple P? Triple P reikt een ‘gereedschapskist’ met vaardigheden aan. Dit laat toe dat ouders zelf kiezen en uitproberen wat er werkt voor hen en waar ze zich goed bij voelen. 3

4 5 Basisprincipes Positief Opvoeden
Een veilige, boeiende omgeving bieden Een positieve leeromgeving creëren Assertieve discipline toepassen Realistische verwachtingen hebben t.o.v. je kind en t.o.v. van jezelf Zorgen voor jezelf als ouder 4

5 Triple P strategieën Opbouwen van een positieve relatie:
quality time, praten met kinderen, affectie geven Stimuleren van gewenst gedrag: beschrijvend prijzen, positieve aandacht, boeiende activiteiten Aanleren van nieuw gedrag en vaardigheden: goede voorbeeld, incidenteel leren, vraag-zeg-doe, gedragskaarten Omgaan met ongewenst gedrag: basisregels, direct aanspreken, gepland negeren, duidelijke rustige instructies, logische consequenties, quiet time, time-out 5

6 Triple P interventies Accreditatie via Triple P Belgium is noodzakelijk Universele Triple P Selectie Triple P: informatiegesprek of reeks lezingen: Opvoedingswinkel, K&G, … Eerstelijns Triple P: advies met korte vaardigheidstraining: Opvoedingswinkel, K&G, CLB, CAW, … Brede training: individueel of in groep: CKG , … Versterkt Triple P: bijkomende gezinsinterventie: CKG, CGG, … 6

7 Triple P niveau 3 advies met korte vaardigheidstraining
kader = opvoedingswinkel Gent Plaats waar ouders/opvoedingsverantwoordelijken terecht kunnen met kleine en grote vragen over de opvoeding van kleine en grote kinderen Ondersteuning: info, pedagogisch spreekuur, doorverwijzen, sociale steun, onderzoek, promo en toeleiding.

8 Triple P niveau 3 advies met korte vaardigheidstraining
PEDAGOGISCH SPREEKUUR: Gratis en anoniem Vraaggericht en samen zoeken Empowerend: ouders deskundig en verantwoordelijk Bevragen van verschillende aspecten: de zorg, context, draaglast/draagkracht Ouder geeft focus van gesprek aan: emotionele steun, positieve feedback of concrete opvoedingsaanpak Veranderingswens ouder = basis Gedrag kind past binnen normale ontwikkeling Ouder is in staat om het gedrag te beïnvloeden en gelooft er ook in

9 Triple P niveau 3 advies met korte vaardigheidstraining
PEDAGOGISCH SPREEKUUR: verschillende methodieken Methodiek Blokland Pscyho pedagogisch counseling Triple P niveau 3 => Op maat, samen met ouders beslissen

10 Triple P niveau 3 advies met korte vaardigheidstraining
Kenmerken Triple P niveau 3 Getrapt systeem van gezinsinterventie Preventief, vroegtijdig Specifieke gedragsmoeilijkheid aanpakken: vb woedeaanvallen, zeuren, ruzie maken, ongehoorzaamheid Individueel: consulent - ouder(s) Ouder(s) gaan zelf aan de slag Doelgroep: ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar die een specifieke bekommernis hebben over het gedrag of de ontwikkleing van hun kind, die nood hebben aan individuele advisering en/of een actieve vaardigheidstraining

11 Triple P niveau 3 advies met korte vaardigheidstraining
Methode: Kort programma van 5 sessies van 1 uur, gespreid over enkele maanden Advies, gecombineerd met praktische oefeningen en zelfevaluatie SESSIE 1: gegevens verzamelen over de vraag: hoe, wie wat waar wanneer (+ eerste vraagverkenning en ruimere context zoals in elke gesprekmethodiek OW) erkenning moeilijkheid, afbakening gedrag, oefening opvolging. SESSIE 2: ontwikkelen opvoedingsaanpak: feedback verzamelde gegevens, benoemen mogelijke oorzaken gedragsmoeilijkheden, doelen van verandering, selectie opvoedingsaanpak, actieve oefening (hoe wie wat waar hoe lang wanneer) randvoorwaarden ouders SESSIE 3: opvolgen vooruitgang, bijsturen en verfijnen aanpak, opsporen en overwinnen van hindernissen, andere moeilijkheden SESSIE 4: opvolging sessie 3 SESSIE 5: opvolgen vooruitgang, evaluatie, andere vragen

12 Triple P niveau 3 advies met korte vaardigheidstraining
Materiaal: Flipover Informatiebladen Dvd Algemene wegwijzer Oorzaken vragenlijst Opvoedingsbeleving vragenlijst Hupmiddelen gesprek

13 Triple P niveau 3 advies met korte vaardigheidstraining
PRAKTISCH Permanentie woensdag 10u-19u vrijdag 10u- 16u op afspraak 9u – 19u

14 Triple P niveau 4 Voor ouders met kinderen van 0-12 jaar:
die zich zorgen maken over het gedrag en/of de ontwikkeling van hun kind die nood hebben aan advies en training die terug plezier willen hebben in het opvoeden van hun kind Groepsgericht of individueel Training is gratis 7

15 Groepsgericht Triple P
Groep van maximaal 12 ouders Aanleren en inoefenen van vaardigheden Programma van 10 sessies: 6 groepsbijeenkomsten van 2,5 uur 3 telefonische sessies 1 afsluitende sessie van 2,5 uur Sociale steun via het uitwisselen van opvoedingservaringen 8

16 Inhoud sessies groep: Sessie Inhoud 1: Positief opvoeden
Afnemen vragenlijsten Werken als groep – intentieverklaring Wat is positief opvoeden? Oorzaken van gedragsproblemen Doelen voor verandering Het gedrag van kinderen opvolgen 2 en 3: Ontwikkeling bevorderen Aanleren van vaardigheden en strategieën om: positieve relaties te ontwikkelen gewenst gedrag aan te moedigen nieuwe vaardigheden of nieuw gedrag aan te leren 4 en 5: Ongewenst gedrag aanpakken ongewenst gedrag aan te pakken routines te ontwikkelen gedragskaarten te gebruiken 6: Vooruitkijken Overlevingstips voor gezinnen Risicovolle situaties Routine voor geplande activiteiten Voorbereiden telefonische sessies 9

17 Inhoud sessies groep: Sessie Inhoud 7 t.e.m. 9: Routines implementeren
De sessie voorbereiden Bespreken van de vorderingen Andere problemen 10: Afsluiten van het programma Het programma afbouwen Evaluatie van de vooruitgang Veranderingen handhaven Toekomstige problemen oplossen Doelstellingen voor de toekomst Vragenlijsten afnemen Eindbeoordeling 10

18 Standaard Triple P Individuele oudertraining in opvoedingsvaardigheden
Aanleren en inoefenen van vaardigheden Programma van 10 sessies d.m.v. huisbezoeken 11

19 Inhoud sessies standaard:
1: Intake Afnemen van vragenlijsten Aard en geschiedenis van het probleem Gerelateerde problemen Ontwikkelings-, sociale en relevante gezinsgeschiedenis Manier waarop ouders het probleem ervaren Opvolging van het gedrag 2: Observatie en feedback over de verzamelde gegevens Afsluiting van het intakegesprek Observatie van de ouder-kindinteractie Bespreking van de verzamelde gegevens Oorzaken van gedragsproblemen Doelen voor verandering 3: Ontwikkeling bevorderen Principes van positief opvoeden Aanleren van vaardigheden en strategieën om: positieve relaties te ontwikkelen gewenst gedrag aan te moedigen nieuwe vaardigheden of nieuw gedrag aan te leren 12

20 Inhoud sessies standaard:
4: Ongewenst gedrag aanpakken Ongewenst gedrag aanpakken Routines ontwikkelen Gedragskaarten 5 t.e.m. 7: Oefensessies Oefentaak Zelfevaluatie en feedback Bepalen van doelen Andere problemen Doelen voor het oefenen tussen de sessies 8: Training van geplande activiteiten Opvolgen van vooruitgang Risicovolle situaties Routines voor geplande activiteiten 9: Geplande activiteiten invoeren Kinderen stimuleren om alleen te spelen Verdere planning Boeiende activiteiten 13

21 Inhoud sessies standaard:
10: Afsluiten van het programma Overlevingstips Het programma afbouwen Evaluatie van de vooruitgang Behouden van verandering Problemen in de toekomst oplossen Afnemen vragenlijsten Eindbeoordeling 14

22 Triple P ‘t Kinderkasteeltje
Voor informatie en/of aanmeldingen: CKG ‘t Kinderkasteeltje 09/ 15


Download ppt "Triple P – Belgium www.triplep.be CKG ‘t Kinderkasteeltje www.kinderkasteeltje.be Gesubsidieerd door K&G 1."

Verwante presentaties


Ads door Google