De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De historie & de toekomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "De historie & de toekomst"— Transcript van de presentatie:

1 De historie & de toekomst
Van SBO St. Jan naar ‘t Talent

2 “Samen op weg naar je eigen toekomst” Onze school ontwikkelt zich momenteel van Speciaal Basisonderwijs naar een kleine, reguliere, inclusieve basisschool (‘Smal Experiment’ met toestemming van het ministerie). We blijven onze leerlingen van zorg voorzien, omdat wij van mening zijn dat alle leerlingen dit verdienen.

3 Eerst was de St. Jan een SBO school
Eerst was de St. Jan een SBO school. Alleen kinderen met een beschikking werden toegelaten; Ontwikkelingen in het land & in Schijndel: ook de reguliere scholen moeten kinderen met zorg kunnen opvangen; Gevolg: de St. Jan werd kleiner en kleiner; Sluiten of op een andere manier door? Op een andere manier door;

4 Smal experiment: St. Jan ontwikkelt zich naar een reguliere school met expertise, ze mogen kinderen zonder beschikking aannemen, maar worden dan ook op die manier gefinancierd en dit moet levensvatbaar zijn; Vanaf 2010 mogen er ook kinderen op onze school komen zonder beschikking; Streven is zowel kinderen die regulier zijn als kinderen die nog speciale aandacht behoeven – elkaar versterken – win-win Dit is nog onvoldoende gelukt!

5 Is ‘t Talent een reguliere school?
Ja en nee; Kinderen mogen zonder beschikking worden toegelaten; We hebben ook de kinderen die in het verleden wel een beschikking hebben gekregen; Kerndoelen zijn voor alle scholen streefdoelen; We willen gewoon zijn waar het kan.

6 ’t Talent: Nu al een reguliere basisschool?
’t Talent ontwikkelt zich naar een kleine inclusieve reguliere basisschool. Dat is het nog niet, maar daar waar mogelijk ontwikkelen we ons wel die richting op. Dat betekent niet dat al onze kinderen opeens anders benaderd worden of er andere verwachtingen zijn. We kijken naar uw kind. Wat zijn de talenten en wat kunnen we versterken. Vanuit dat oogpunt kijken we welk onderwijsaanbod past bij uw kind en proberen we uit ieder kind te halen wat er in zit (op zijn of haar eigen niveau); Wij dienen de kinderen de zorg te geven die ze nodig hebben, wat binnen onze mogelijkheden ligt.

7 Wat betekent dit voor de kinderen die er nu zitten?
Alle kinderen hebben een ontwikkel-perspectief (hier is ook een thema over); We hebben de expertise van de leerkrachten, orthopedagoog, logopediste en gymleerkracht; Zij komen ook met kinderen in de groep die regulier zijn; De groepen worden ‘iets’groter in sommige gevallen;

8 Ontwikkelingen naar de toekomst
Wij kunnen niet in de toekomst kijken maar: Wij streven naar ‘t Talent als een volledige school voor kinderen vanaf groep 1; Wij streven naar een meer evenwichtige verdeling tussen reguliere leerlingen en leerlingen met ondersteuningsbehoefte (door deze verdeling worden de groepen groter); Een passend onderwijsaanbod voor kinderen van groep 1 tot en met groep 8.

9 Vragen of opmerkingen? Heeft u als ouder vragen met betrekking tot het onderwijs aan uw kind(eren), stel deze vragen dan rechtstreeks op school. Wij vinden het belangrijk open met elkaar te kunnen communiceren. Als vragen niet of indirect bij ons komen kunnen we er niets mee???).

10 En nu aan de slag met de thema’s
Waar je start kun je blijven zitten; Stel je vragen; Er zijn 4 thema’s van steeds 15 minuten; Veel plezier allemaal!!!


Download ppt "De historie & de toekomst"

Verwante presentaties


Ads door Google