De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is Passend Onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is Passend Onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Wat is Passend Onderwijs
Samen zorgen dat alle kinderen onderwijs krijgen dat bij hen past, op hun eigen niveau en zo dicht mogelijk bij huis, in de eigen wijk, maar in ieder geval in Almere

2 Passend onderwijs staat voor het vormgeven van onderwijs vanuit de onderwijsbehoefte van kind en de wensen van ouders Passend onderwijs staat ook voor goede samenwerking tussen kinderen, ouders en leerkrachten

3 Hoe werkt Passend onderwijs in de praktijk?
Elk kind kan door ouders worden aangemeld op elke school. Samen wordt gekeken of de school ook de juiste lesplek is voor dit kind. Dit doen we door samen op zoek te gaan naar het antwoord op de vraag: wat zijn de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van uw kind? En wat is er voor nodig om goed onderwijs aan uw kind te kunnen bieden? Is de school niet de juiste lesplek , dan gaan ouders en school samen op zoek naar een andere school in de wijk of in de stad.

4 Belangrijk is: Dat duidelijk is wat een kind nodig heeft van de leerkracht in de groep in deze school om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen Dat leerkrachten bijgeschoold worden waar dat nodig is Dat ouders betrokken willen zijn en met de school willen samenwerken Dat er eventueel aanpassingen gedaan moeten worden ( zoals materiaal, lesstof, gebouw)

5 Wat betekent Passend onderwijs tot nu toe voor de scholen in Stedenwijk?
Goede samenwerking tussen scholen en overige voorzieningen , zoals bijvoorbeeld opvoedspreekuur, wijkagent, consultatiebureau, peuterspeelzalen Gezamenlijke ouderavonden Een wijkbreed zorgteam Aanbod competentietraining jonge kinderen Ontwikkelen huiswerkgroep in de wijk Realiseren van een plek in de wijk voor de behandeling van dyslectische kinderen Betrokkenheid tussen ouders en school vergroten Teams van de verschillende scholen volgen samen scholingen voor woordenschat en meerbegaafdheid

6 De scholen die in Stedenwijk samenwerken
Katholieke basisschool De Delta OBS De Achtbaan PC basisschool De Driemaster Islamitische basisschool Al Iman OBS Het Samenspel locatie Noord en locatie Midden


Download ppt "Wat is Passend Onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google