De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

15 april 20091. 2 3 De regio Eemland Verplicht: –SWV-VO regio –Daarin de 3 WSNS-gebieden –Daarin REC 3 en 4 7 Gemeenten 168 scholen: 141 po/vo, 27 sbao/(v)so.

Verwante presentaties


Presentatie over: "15 april 20091. 2 3 De regio Eemland Verplicht: –SWV-VO regio –Daarin de 3 WSNS-gebieden –Daarin REC 3 en 4 7 Gemeenten 168 scholen: 141 po/vo, 27 sbao/(v)so."— Transcript van de presentatie:

1 15 april 20091

2 2

3 3 De regio Eemland Verplicht: –SWV-VO regio –Daarin de 3 WSNS-gebieden –Daarin REC 3 en 4 7 Gemeenten 168 scholen: 141 po/vo, 27 sbao/(v)so 53 besturen: 47 scholen, 6 swv / rec Ruim 43.000 lln po/vo Veel partijen en partners (Door) ontwikkeling ZAT’s, CJG

4 15 april 20094 Intentieverklaring – okt. 2007 o.a.: alle kinderen in beeld sluitend netwerk passende plek bij instroom en doorstroom. Resultaat: optimale versterking van de regionale zorg- infrastructuur

5 15 april 20095 Doel experiment Kwaliteit en organisatie onderwijs aan lln die extra steun nodig hebben verbeteren Alle lln een passend onderwijstraject Geen leerlingen thuis Alle lln in beeld, incl. zieke lln* en Cl-1, -2 *Hoe? Huidige uitvoerder; middelen/kader? Verbinden bestaande zorgstructuren Vereenvoudiging regelgeving indicatiestelling en bekostiging Sluitend netwerk met ketenpartners Doorontwikkeling één-loket-voorziening en ZAT’s

6 15 april 20096 Inhoud experiment meer specifiek gericht op: Doorontwikkeling regionaal zorgplatform tbv vroegsignalering, diagnostiek, preventieve begeleiding en interventies; Kortdurende interventies en (her)indicaties 4-18 jarigen; Positioneren schakelvoorziening in t grensgebied po-vo; Tussenvoorziening bij gedragsmatig bepaalde uitval; Budgetfinanciering cluster 4; Bundeling van een aantal zorg-/veiligheidsmiddelen teneinde deze middelen breed in te kunnen zetten.

7 15 april 20097 Gewenste (deels experimentele) praktijk Vroegsignalering / risicotaxatie Zorgtoewijzing integreren in onderwijs-zorg-infrastructuur Bundeling middelen Financiën Specifieke trajecten

8 15 april 20098 Knellende wet- en regelgeving PO-VO-(V)SO-specifiek –Bundeling onderwijszorg-middelen tot budget –Inzet van middelen voor bredere doelgroepen: leeftijdgrens, indicatie- voorwaarden –Verbreding integraal kader voor alle onderwijs-zorgtoewijzing –Vrije zorgruimte, verantwoording achteraf –Budgetfinanciering –PCL-VO als zorgtoewijzend en indicerend orgaan

9 15 april 20099 REGIONALE TOEGANG TOT ZORG Cluster 1-2-3-4 1-loket met Integraal indiceren ZAT’s VO Zorglijn (S)BaO Bovenschools Zat Zorgplatform Biedt binnen 14 dagen een passend Onderwijs/zorgarrangement

10 15 april 200910 Bestuurlijk Bestuur uit de 6 netwerkpartners –1 lid per partner –Kassierinstelling Projectgroep en projectleiding -Verantwoording voor bovenschoolzorgplan (incl. financiën) Stichting –Statuten –Huishoudelijk reglement

11 15 april 200911 Financiën –Ontschotting/bundeling van budgetten voor passend onderwijs, rebound, herstart, op de rails –Rechtstreekse geldstroom naar netwerk of SWV’s/REC’s met gebundelde inzet –Verantwoording van gebundelde middelen op netwerkniveau –Vrije zorgruimte met verantwoording achteraf voor trajecten buiten vigerende wet- en regelgeving –Budgetfinanciering – Dit betreft een budget voor het netwerk, waarin betrokken kunnen worden: Rebound, Op de Rails, Herstart Passend onderwijs (43000 lln x € 20,40 / € 20) Regionaal zorgbudget-VO WSNS-budget-PO Zmok-REC4 (voor de scholen in de regio), behalve bovenregionale voorzieningen LGF/cvi-4, AB, PAB

12 15 april 200912 Bekostiging Budgetbekostiging cluster 4 –Bevriezing lln.aantal 1-10-08* (*starttelling?) Bundeling –LGF: AB en PAB / TAB –Veiligheid: rebound, op de rails, herstart –Regionaal ZorgBudget (VO) –WSNS-budget –Subsidie passend onderwijs Mogelijkheid Budgetfinanciering cluster 3

13 15 april 200913 meer informatie www.passendonderwijseemland.nl (downloadbaar PvA)www.passendonderwijseemland.nl www.passendonderwijs.nl (landelijke site)www.passendonderwijs.nl www.kompas.nu www.pceemland.nl www.niswsns.nl www.swveemland.nl www.reactys.nl www.rec4-4.nl www.integraalindiceren.info www.indiceerwijzer.nl www.provincie-utrecht.nl www.wecraad.nl


Download ppt "15 april 20091. 2 3 De regio Eemland Verplicht: –SWV-VO regio –Daarin de 3 WSNS-gebieden –Daarin REC 3 en 4 7 Gemeenten 168 scholen: 141 po/vo, 27 sbao/(v)so."

Verwante presentaties


Ads door Google