De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DEELGEMEENTEBESTEL ROTTERDAM. AAV 31 oktober • Presentatie nieuwe modellen “gebiedsbestuur” en “wijkparticipatie” door gemeente – veel vragen over exacte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DEELGEMEENTEBESTEL ROTTERDAM. AAV 31 oktober • Presentatie nieuwe modellen “gebiedsbestuur” en “wijkparticipatie” door gemeente – veel vragen over exacte."— Transcript van de presentatie:

1 DEELGEMEENTEBESTEL ROTTERDAM

2 AAV 31 oktober • Presentatie nieuwe modellen “gebiedsbestuur” en “wijkparticipatie” door gemeente – veel vragen over exacte invulling van rol, taken, bevoegdheden – status van modellen niet helder: is er ruimte voor een eigen alternatief of zijn dit de keuzes? – noodzaak voor verandering? • Insprekers – Kees van Loon: beleid centraal, uitvoering gebiedsgericht. Participatie kan breder dan nu voorgesteld – Bestuurders deelgemeenten: belang van nabijheid bestuur bij burgers

3 Opdracht AAV aan themagroep • Een vergelijkende toetsing van de huidige situatie, de twee door BMR14+ voorgestelde modellen en het ‘model’ van volledige afschaffing aan de door de Themagroep zelf opgestelde en door de AAV ondersteunde ‘kernwaarden’. • De formulering van richtlijnen en criteria voor de verdere uitwerking van de twee door de BMR14+ voorgestelde modellen om daarmee een model te ‘garanderen’, dat aansluit bij de uitgangspunten van D66. Daarbij met name (vanuit de kernwaarden) ingaand op de inzet, combinatie en verdere specificering van de in deze modellen beschreven bouwstenen, waarbij een combinatie van bouwstenen, die leidt tot een nieuw model niet uitgesloten hoeft te worden.

4 Kernwaarden • Burger nabij: besluitvorming dicht bij de burger • Herkenbaar aanspreekpunt • Efficiënt (kosten in verhouding tot doel) • Effectief (kunnen doelen behaald worden) • Democratische controle • Basisniveau van dienstverlening

5 Vergelijking modellen • Vergelijking levert veel discussie op: functioneren huidige deelgemeenten wordt verschillend beleefd • Welk probleem wordt opgelost? – voornemen tot stelselwijziging ondersteund door huidige kabinet. Huidige deelgemeenten gaan vrijwel zeker veranderen – afschaffen en alles centraal geen realistische optie: afstand bestuur/burger te groot, voor beide partijen – door uit te gaan van mogelijkheid tot combineren van bouwstenen komt ‘meest wenselijke’ model tot stand. Biedt dus ruimte voor alle opties, incl. huidige • Tijdsdruk maakt ‘volledig onderzoek’ niet haalbaar – tijdspad besluitvorming door gemeenteraad – korte tijd tussen AAV’s

6 Bouwstenen 1.Schaalniveau 2.Mogelijkheden participatie 3.Totstandkoming bestuur / legitimering 4.Totstandkoming plannen 5.Aansturing / controle

7 Uitgangspunten advies 1.Participatie van bewoners op twee niveaus (centraal + eigen gebied) 2.Inzet volledige pallet aan participatie-instrumenten uit beide modellen mogelijk op beide niveaus (digitaal stemmen, referenda etc.) 3.Op persoonlijke titel gekozen vertegenwoordigers per decentraal gebied (los van partijen), ambtelijke directeur benoemd door gebiedswethouder 4.Opstellen én uitvoering gebiedsplan door gekozen vertegenwoordigers, met participatie van bewoners. College stelt budget vast. 5.Aansturing ambtelijk directeur door gebiedswethouder. Controle door gemeenteraad

8 Advies: nieuw model 1.Niveau van decentraal bestuur: aantal logisch samenhangende CBS-wijken vormen een samen een gebied (Hoek van Holland, Kralingen, Crooswijk etc.). Ambtelijk directeur gedeeld met meerdere gebieden (clusterdirecteur) 2.Per gebied 5-7 gekozen vertegenwoordigers, afhankelijk van grootte gebied. Geen baan, wel onkostenvergoeding 3.Gebiedsplan opgesteld door gekozen vertegenwoordigers, samen met bewoners door inzet participatiepallet. Clusterdirecteur zorgt voor uitvoering. 4.Gebiedsplan is leidend beleidsplan, participatiepallet ook inzetten bij uitvoering

9 Advies: nieuw model 5.Aansturing – Gemeenteraad budgetrecht totale budget voor gebieden – College stelt verdeling budget over gebieden voor via gebiedswethouders – Gekozen vertegenwoordiging stelt gebiedsplan op voor inzet budgetten – Clusterdirecteur voert gebiedsplannen meerdere gebieden uit, volgens kaders gebiedsplan en inzet afgesproken budgetten. – Escalatie: gekozen vertegenwoordigers gebiedswethouder gemeenteraad


Download ppt "DEELGEMEENTEBESTEL ROTTERDAM. AAV 31 oktober • Presentatie nieuwe modellen “gebiedsbestuur” en “wijkparticipatie” door gemeente – veel vragen over exacte."

Verwante presentaties


Ads door Google