De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opzet instrumenten 2013 TKI Biobased Economy Mei 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opzet instrumenten 2013 TKI Biobased Economy Mei 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Opzet instrumenten 2013 TKI Biobased Economy Mei 2013

2 Inhoud 1.Topsectoren en TKI BBE 2.Regelingen/budget 2013 3.MIT

3 Topsectoren • Eind 2010: nieuw kabinet (Rutte 1), nieuw innovatiebeleid • Voortgezet onder Rutte 2 • 9 Topsectoren: sectoren waarin NL zich onderscheidt • Industrie is leidend: tenminste 40% financiering uit Industrie • Samenwerking Overheid, Kennisinstellingen en Industrie (‘Gouden Driehoek’)

4 Topsectoren • Energie • Chemie • Agri & Food • High Tech Systemen en Materialen (HTSM) • Water • Life Sciences and Health • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen • Creatieve Industrie • Logistiek

5 Financiering topsectoren • Ten minste 40% Industrie – In kind (uren) – Cash (apparatuur, bijdragen aan publieke onderzoeksinstituten ) • Rijksoverheid (Ministeries) • Regionale Overheden (gemeenten, provincies) • EU

6 Organisatie Topsectoren • Elke topsector: topteam (3-4 vertegenwoordigers uit Gouden Driehoek) • Elke topsector: 1-7 TKI’s (Topconsortia voor kennis en innovatie) • TKI: maakt voorstel onderzoeksprogramma, besteding middelen (innovatiecontract) • Topteam: keurt goed

7 Overheidsbijdrage • Capaciteit onderzoeksinstituten (TNO, DLO, ECN) • Fiscale maatregelen (WBSO, RDA, alleen bedrijven) • Subsidies via NWO • Projectsubsidies vanuit EZ (beperkt, met name TS Energie)

8 TKI Biobased Economy (TKI BBE) • Eén TKI, drie Topsectoren: – Energie – Chemie – Agri & Food • Opgericht in 2012 • Samenwerking bedrijven, onderzoeksinstituten, PPS-en (>100) • Financiering met name vanuit TS Energie, in competitie met 6 andere TKI’s (EZ-budget)

9 Programmalijnen – Hoogwaardige energiedragers (opwaarderen laagwaardige biomassa) – Bij- en meestook (van biomassa in kolencentrales) – Bioraffinage (opsplitsen biomassa in fracties) – (Aquatische biomassa = algen en wieren) – Chemische / Biotechnologische conversietechnologie (omzetting naar verkoopbare producten) – Economie, Duurzaamheid & Beleid (maatschappelijk programma) Biomassa cascaderen: -Eerst opwerken en scheiden -Hoogwaardige fracties voor voeding, chemie, materialen -Restfracties voor opwekking elektriciteit, warmte, groen gas -Bio-energie wordt daardoor goekoper

10 TKI-BBE Projecten • 2012: €42 mln. verdeeld over 11 projecten, geïnitieerd door ‘founding fathers’ • Topics: o.a. fractionering lignocellulose, furanic fuels, alcohol uit lignocellulose, pyrolyse, torrefactie, bioraffinage (groot- en kleinschalig), algenraffinage • Partners: WUR, ECN, TU Delft, ISPT, Avantium, DSM, Essent, etc. • 2013: subsidietenders

11 2. Regelingen/budget 2013

12 Proces • TKI stelt jaarlijks programma en budget voor aan topteam Energie • Topteam Energie besluit en/of vraagt aanvullende informatie • Kost tijd!

13 Voorstel TKI BBE aan Topteam (najaarsrapportage) – Besteding over alle 6 programmalijnen – Meer (industriële) marktpartijen betrekken – Meer transparantie – Grotendeels verdelen via tenders – Uitvoering via Agentschap NL – Programmacommissie TKI rangschikt

14 Besluiten topteam Energie – Cascaderen is goed – Ook budget bij- en meestook in 2013 – Exit aquatische biomassa, m.u.v. wieren – Topteam op hoofdlijnen akkoord met tenderopzet, nog wel definitieve goedkeuring

15 Voorstel tenders TKI BBE • Innovatiemiddelen – 3,7 mln: tender PL Bioraffinage en Conversie • SDE+ middelen – 6,7 mln tender kostprijsreductie elektriciteit en warmte uit biomassa – 5,9 mln tender integrale concepten (combi bioraffinage en groen gas productie) – 12 mln tender kostprijsreductie, infra en toepassing groen gas

16 Planning (onder voorbehoud) • Open juli • Sluiting 19 september • Beschikking binnen 13 weken (eind december) Alle informatie onder voorbehoud! Regeling is nog niet gepubliceerd!

17 Voorwaarden tenders • Samenwerkingsverbanden (minimaal 2 deelnemers) • Penvoerder is een bedrijf • Alle marktpartijen kunnen deelnemen • Maximum subsidie: – 500.000 (innovatiemiddelen) – 1.000.000 (SDE+ middelen BBE) Alle informatie onder voorbehoud! Regeling is nog niet gepubliceerd!

18 Tender Innovatieprojecten BBE (1) • Doel: ondersteuning cascaderend gebruik biomassa met als resultaat: – Goedkopere productie energiedragers – Bijdrage 2020 en 2050-doelstellingen • Programmalijnen: – Bioraffinage – Chemische en biologische conversietechnologie Alle informatie onder voorbehoud! Regeling is nog niet gepubliceerd!

19 Tender Innovatieprojecten BBE (2) • Categorieën: – Fundamenteel onderzoek (50-60% subsidie) – Industrieel onderzoek (40-50%) – Experimentele ontwikkeling (25-40%) Alle informatie onder voorbehoud! Regeling is nog niet gepubliceerd!

20 Tender SDE+ middelen • Doel: Kostprijsverlaging elektriciteit, gas en/of warmte uit biomassa • Aannemelijk: project verlaagt benodigde SDE+ subsidie in exploitatiefase, subsidie wordt zo ‘terugverdiend’. • Gescheiden budgetten voor – Groen Gas – Elektriciteit en Warmte – Combi bioraffinage en groen gas productie Alle informatie onder voorbehoud! Regeling is nog niet gepubliceerd!

21 Tender SDE+ middelen (2) • Programmalijnen BBE – Hoogwaardige energiedragers – Hoge % bij- en meestook – Bioraffinage – Chemische en biotechnologische conversietechnologie Alle informatie onder voorbehoud! Regeling is nog niet gepubliceerd!

22 Tender SDE+ middelen (2) • Programmalijnen Groen Gas – Vergisting – Vergassing – Infrastructuur – Toepassingen Alle informatie onder voorbehoud! Regeling is nog niet gepubliceerd!

23 Tender SDE+ middelen (3) • Categorieën: – Experimentele ontwikkeling (25-40%) – Demonstratieprojecten (20-60% meerkosten) – Fundamenteel onderzoek (50-60 % subsidie) – Industrieel onderzoek (40-50%) • Nadruk op validatie! Alle informatie onder voorbehoud! Regeling is nog niet gepubliceerd!

24 Selectiecriteria TKI BBE • Economisch perspectief • Duurzaamheid • Technologische kwaliteit (innovatie) • Projectorganisatie • Kostprijsverlaging (alleen projecten met GG) • Werkgelegenheid voor NL (alleen projecten met GG) Alle informatie onder voorbehoud! Regeling is nog niet gepubliceerd!

25 3. MIT

26 MIT: de opzet • MIT: MKB Innovatiestimulering Topsectoren • Per topsector: €2 miljoen • Voor BBE: €2 miljoen extra • 6 instrumenten • Elke TS maakt eigen selectie instrumenten (cafetaria- model) • Open: 22 mei voor BBE, chemie en energie • Eerste dag overtekend, beoordeling projecten na loting • Nieuwe aanvragen vrijwel kansloos

27 Vragen? Agentschap NL Freek Smedema freek.smedema@agentschapnl.nl 06-1589 7712


Download ppt "Opzet instrumenten 2013 TKI Biobased Economy Mei 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google