De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Energiebesparing in de Industrie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Energiebesparing in de Industrie"— Transcript van de presentatie:

1 Energiebesparing in de Industrie
Subsidies TKI ISPT 2014 Energiebesparing in de Industrie

2 Early Adopter en Pilotprojecten
Early Adopter Projecten: Kleinschalige validatie van technologie in Industriële praktijk Voor MKB-er Bij eindgebruikers Alle programmalijnen van energiebesparing industrie

3 Pilotprojecten Grotere Piloting van innovatieve procestechnologie.
Piloting is geen Demo: er moet sprake zijn van ontwikkeling van technologie richting toepassing.

4 vergelijking Early Adopter Pilot Max 75.000 subsidie MKB-er aanvrager
Minimaal 2 eindgebruikers als partner Minimaal 25% subsidie, 45% voor kleine ondernemer Doorlopende indiening: honorering op volgorde Alle energie-programmalijnen Max subsidie Ondernemer aanvrager Samenwerking van ten minste 2 ondernemingen 25% subsidie. Opslagen mogelijk Tender: beste projecten gehonoreerd Alleen R&S/EEBLS en Utilities & Control

5 Criteria Energiebesparing Bijdrage economie Innovatie
Kwaliteit, inclusief kennisverspreiding

6 Verleningsproces tender (pilotprojecten)
U kunt uw projectidee laten toetsen bij ISPT of RVO; Aanvraag digitaal indienen via het eLoket voor sluitingstijd (9 september 12:00); Indien uw aanvraag niet compleet is krijgt u 2 dagen hersteltermijn; De behandeltermijn voor RVO bedraagt 13 weken; De aanvraag wordt inhoudelijk en financieel beoordeeld aan de hand van criteria in de regeling; Er kunnen zowel inhoudelijke als financiële vragen worden gesteld ter onderbouwing; Een adviescommissie stelt een ranking op aan de hand van criteria in de regeling Projecten bovenaan ‘de streep’ worden gecommitteerd, voor zover budget toereikend is; Projecten onderaan ‘de streep’ worden afgewezen; Er geldt een bezwaartermijn van 6 weken voor alle beschikkingen

7 Verleningsproces Early Adopter projecten
U kunt uw projectidee laten toetsen bij ISPT of RVO; Aanvraag digitaal indienen via het eLoket voor sluitingstijd (7 oktober 12:00); Indien uw aanvraag niet compleet is krijgt u 2 dagen hersteltermijn; De behandeltermijn voor RVO bedraagt 13 weken; De aanvraag wordt inhoudelijk en financieel beoordeeld aan de hand van criteria in de regeling; Er kunnen zowel inhoudelijke als financiële vragen worden gesteld ter onderbouwing; Projecten die voldoen aan de voorwaarden worden gecommitteerd op volgorde van binnenkomst, tot het budget is uitgeput; Er geldt een bezwaartermijn van 6 weken voor alle beschikkingen

8 Hoe dient u in? Overzicht van alle TSE tenders en openings- en sluitingsdata: innovaties/topsector-energie Alle verplichte bijlagen staan op link regelingen-tki-ispt Aanmeldings-en machtigingsformulieren van deelnemers Projectplan Begroting Bewijs stimulerend effect voor grote ondernemingen Opstellen projectplan (financiering!) en verzamelen van alle verplichte bijlagen; Aanschaffen eHerkenningsnummer; Aanvraag indienen via het eLoket voor sluitingsdatum; U ontvangt een ontvangstbevestiging per .

9 Het eLoket Digitaal indienen via eLoket Indienen = compleet indienen.
Invullen aanvraagformulier en deelnemersformulier kost minder tijd door kvk- vestigingsnummer. eHerkenningsnummer eherkenning verschillende aanbieders beveiligingsniveau 1 aanvragen duurt 1-5 werkdagen Uploaden bijlagen max 10 mb per bijlage. Na de sluitingstermijn kunt u nog wel in eLoket maar kunt u geen aanvraag meer indienen. Opstellen conceptaanvraag mogelijk, let op deze is nog niet ingediend!

10 Aandachtspunten op een rijtje
Alle informatie die u levert wordt vertrouwelijk behandeld. Overzicht van alle TSE tenders en openings- en sluitingsdata: innovaties/topsector-energie-0 Website met subsidiespelregels: regelingen/subsidiespelregels Na sluiting kunt u niet meer indienen! Alle tenders sluiten 12:00. Begin op tijd met het opstellen van uw aanvraag en verzamelen documenten. Niet voor indieningsdatum beginnen met uw project. Indien er inhoudelijk/financieel geen vertrouwen bestaat, kan de minister besluiten af te wijzen. RVO helpdesk klantcontact, voor zowel technische vragen eLoket als inhoudelijke vragen, telefoonnummer en mail


Download ppt "Energiebesparing in de Industrie"

Verwante presentaties


Ads door Google