De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Europese financiering voor Musea, 26 juni 2007 Amsterdams Historisch Museum Laura Grijns.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Europese financiering voor Musea, 26 juni 2007 Amsterdams Historisch Museum Laura Grijns."— Transcript van de presentatie:

1 Europese financiering voor Musea, 26 juni 2007 Amsterdams Historisch Museum Laura Grijns

2 Kaderprogramma Cultuur 2007-2013 Duur: Van 2007 - 2013 Budget : ca. 408 miljoen, ca. 58 miljoen per jaar. Veel meer aanvragen dan geld, daarom zware selectieprocedure. Doel: Stimuleren Europese culturele samenwerkingsprojecten

3 30 deelnemende landen 27 lidstaten EU Europese Economische Ruimte (EER): –Noorwegen –Liechtenstein –IJsland Kandidaat-lidstaten: Turkije (en westelijke balkanlanden onder bep. voorwaarden)

4 Doelen Bevordering van de mobiliteit van kunstenaars en personen die in de culturele sector werkzaam zijn. Stimuleren van de mobiliteit van kunstcollecties en kunstproducties. Stimuleren van de interculturele dialoog.

5 Type projecten Het nieuwe programma ondersteunt drie soorten culturele acties 1.Culturele acties (meerjarige samenwerkingsprojecten 1.1, samenwerkingsacties 1.2.1, literaire vertalingen 1.2.2.) 2.Ondersteuning van duurzame en gestructureerde contactpunten voor culturele samenwerking tussen Europese culturele actoren 3.Bijzondere acties bijv. Culturele hoofdstadprojecten Een verschil met het Cultuur 2000-programma is dat cultureel erfgoed in het nieuwe programma niet meer als specifiek thema wordt beschouwd

6 Voor wie? Aanvragers Culturele organisatie uit de private of publieke sector Gevestigd in een van de deelnemende landen

7 Samenwerkingsacties 1.2.1 Maximaal 24 maanden Een hoofdorganisator Minstens twee medeorganisatoren EU bijdrage € 50.000 – € 200.000, maximaal 50%

8 Meerjarige samenwerkingsprojecten 1.1 Tussen de 3 en 5 jaar. Een hoofdorganisator Minimaal vijf medeorganisatoren EU bijdrage maximaal € 500.000 / jaar, maximaal 50%

9 Evaluatie en selectie Europees toegevoegde waarde Relatie tot de doelen van het programma Kwaliteit van de projet activiteiten Kwaliteit van de samenwerking tussen de projectpartners Verwachte output Communicatie en PR Duurzaamheid

10 Hoofdaanvrager Treedt op als coördinator en vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband Verantwoordelijk voor: Tijdig indienen aanvraag Tijdig indienen afrekening

11 Medeorganisator Speelt een nauwkeurig gedefinieerde rol bij de ontwikkeling, uitvoering en financiering van het project Deze rol moet in de subsidieaanvraag duidelijk worden aangegeven

12 Partner Definitie: een organisatie die wel bij het project is betrokken, maar niet aan de criteria voor medeorganisatoren voldoet Uitgaven van de partnerorganisatie komen in aanmerking voor ondersteuning als de organisatie is gevestigd in een land dat deelneemt aan Cultuur 2007

13 Wanneer aanvragen? Jaarlijkse oproep, 1 x per jaar CCP maakt data bekend d.m.v. mailing en vermelding op de website. Planning voor projecten die starten in 2008 Oproep in juli 2007, 31 oktober 2007. Projecten kunnen starten vanaf 1 mei 2008

14 Verloop traject Nieuw in 2007 : 2 fase systeem: eerste aanvraagfase gericht op de inhoudelijke kwaliteiten van het project, beoordeling op inhoud en begroting. Daarna 2 e fase met financiële screening en toevoeging van alle documenten die nodig zijn volgens de financiële reglementen. Gezamenlijke aanvraag Deadline = deadline Eerste screening Jury, prioriteiten / advies 2 e fase financiële en juridische aanvulling projectdossier met officiële stukken Selectie EC / lidstaten Inzagerecht EP Financiële screening Afwijzing of toewijzing = contract

15 Aanvraagformulier 1.Gegevens van de hoofdaanvrager 2.Projectomschrijving, inclusief samenvatting in EN en in FR of D 3.Begroting

16 Enkele formele afwijzingsgronden 1.Het project heeft niet het voor de actie vereiste aantal medeorganisatoren 2.Het samenwerkingsverband voldoet niet aan alle gestelde criteria, geen evenwichtige verdeling van het partnerschap 3.Het project heeft geen sluitende begroting 4.De aanvraag is te laat verstuurd

17 http://europa.eu.int/comm/culture/ea c/index_en.html

18 Taken SICA / CCP Voorlichting CCP / SICA Helpdesk Adviesgesprekken Assisteren invullen aanvraagformulier Screening concept - aanvraag


Download ppt "Europese financiering voor Musea, 26 juni 2007 Amsterdams Historisch Museum Laura Grijns."

Verwante presentaties


Ads door Google