De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop: opstellen vervolgaanvraag

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop: opstellen vervolgaanvraag"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop: opstellen vervolgaanvraag
Renate Beausoleil – Agentschap SZW

2 Opzet workshop Doelstelling: aandachtspunten bij opstellen van uw vervolgaanvraag Presentatie Twee projecten Vragen

3 Onderwerpen presentatie
Tijdschema 2e tranche Belangrijke documenten Aandachtspunten opstellen vervolgaanvraag Toetsingscriteria

4 1. Tijdschema 2e tranche 31-3-2005 30-11-2004 Uitvoeren actie 1
Beoordelings-fase Uitvoeren actie 2 en 3 Einde looptijd actie 2 en 3 Beschikking initiële aanvraag Indiening vervolgaanvraag Beschikking vervolgaanvraag

5 2. Belangrijke documenten
Lees voordat u aan de slag gaat in ieder geval de volgende documenten aandachtig door: Toelichting bij het aanvraagformulier vervolgaanvraag; Regeling ESF-EQUAL 2004; Brochure ‘Hoe stelt u een plan op voor de disseminatie en mainstreaming van uw project?’; Transnational guide ; ECDB en Etcim handleidingen; Handleiding projectadministratie ESF-EQUAL 2004.

6 3. Aandachtspunten opstellen vervolgaanvraag (1) Indienen: 31 maart 2005 vóór 17.00 uur
Volledig ingevuld aanvraagformulier en -diskette Volg toelichting nauwkeurig Concreet, doch kort en bondig Aandachtspunten uit de beschikking Let op validaties in de aanvraag Lever alle bijlagen aan Let op afkortingen en vakjargon Ondertekening aanvraag

7 3. Aandachtspunten opstellen vervolgaanvraag (2)
Verschaf inzicht in uitvoering van het experiment Actie 2 en 3 parallel Samenhang verschillende onderdelen, waaronder: - aanvraagformulier, bijlagen; - doelstelling, activiteiten actie 2 en beoogde resultaten; - doelstelling, strategie actie 3, activiteiten actie 3; - koppeling kosten, activiteiten actie 2 en 3. Deelnemers: beschrijving, werving/selectie Ongoing monitoring en zelfevaluatie

8 4. Toetsingscriteria (1) Toets op volledigheid
Consistentie met initiële aanvraag Nadere concretisering projectplan (inhoud en financieel) Samenhang verschillende onderdelen

9 4. Toetsingscriteria (2) Vormtoets Beoordeling JA JA NEE NEE
Aanvraag volledig ? Bevestiging in behandeling nemen aanvraag Vormtoetsbrief Beschikking niet in behandeling nemen aanvraag Niet compleet Compleet NEE JA BEOORDELING – Aanvraag akkoord ? Toewijzende beschikking aanvraag projectsubsidie Vragenbrief Inhoudelijk/financieel Afwijzende beschikking aanvraag projectsubsidie Niet akkoord Akkoord NEE JA

10 Meer informatie nodig? U kunt contact opnemen via:
Website: Telefoon:

11 En dan nu de projecten!


Download ppt "Workshop: opstellen vervolgaanvraag"

Verwante presentaties


Ads door Google